راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دیدار با نیک آئین

 و زرشناس در اوین

 

 

این اطلاعات مختصر را یکی از زندانیان غیر توده ای و غیر چپ دهه 1360 اخیرا در اختیار راه توده قرار داده و وعده داده است که سر فرصت نکات بیشتری را برای انتشار در اختیار ما قرار خواهد داد.

«سلام. من مدتی با امیر نیک ائین در اوین در یک سلول بودم. درباره دو پسرش همیشه سخن میگفت و امید زیادی به به ادامه تحصیل آنها داشت و می گفت که همسرش حتما جای خالی او را برای پسرانش پر می کند. من با او در سال 1366 در بند سالن یک دربسته بودم.در اتاق 31 یا 29 سالن یک .

روحیه اش قوی بود و سر موضع بود. از رفتار بد و ناسپاسی حکومت می گفت. البته من در باره موضع اش با او وارد بحث نشدم بلکه بیشتر بحث ما درباره مسائل نظری بود که شخصا خیلی به آن علاقمند هستم. خیلی آرام و متین و حساب شده سخن می گفت. پس از مدتی کیومرث زرشناس را آوردند به اتاق ما. بسیار پر انرژی بود و علیه حکومت موضع داشت. از شکنجه و خود کشی اش در سلول انفرادی می گفت. از مصاحبه اش که با سر باند پیسچی شده بود گفت. موضع سیاسی اش بسیار تند وانتقادی بود. با سعید آذرنگ در سالن 3 تماس داشت. مدتی هم با آصف رزم دیده بودم. انسانی ساکت و مقاوم بود و مرتب ورزش می کرد.

 

 

 

 

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 704 - 31 مرداد ماه 1398

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت