راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دست و پای

اختاپوس اقتصادی

سپاه قطع شدنی است؟

    

حاکمیت سپاه از آغاز دهه 1370 سرعت گرفت. مخالفت پاره ای از مسئولین و فرماندهان با ورود سپاه به فعالیت های اقتصادی با عزل و استعفای برخی و انتصابات جدید مرتفع گردید.

بنیاد تعاون سپاه تحت پوشش ارائه خدمات رفاهی به پرسنل سپاه در وجوه دیگر از جمله جهاد خانه سازی وارد فعالیت اقتصادی شد و این رویکرد همچون یک بیماری واگیر دار، تمام یگان های تحت امر سپاه را فراگرفت. سپاه قدس که از دل واحد اطلاعات (اداره اطلاعات) ‌سپاه بیرون آمده و عمدتا مأموریت خارجی داشت ـ با کارکردی امنیتی و سیاسی در سطح منطقه، عهده دار بخشی از وظایف وزارت اطلاعات در برون مرز شد. از این مرحله سپاه وارد دستگاه دیپلماسی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز شد.

در سالهای پیش از روی کار آوردن احمدی نژاد، سپاه صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش خویش را که در رأس آنان صندوق انصار المجاهدین و صندوق بسیجیان قرار داشت به عنوان متروپل جهت ضمیمه ساختن صندوق های قرض الحسنه کوچک در سراسر کشور و فعالیت موازی با نظام بانکی کشور استفاده کرد. پولشویی از همین مسیر آغاز و تورم و هرج و مرج مالی در کشور سازمان داده شد و سلطه بر سیستم بانکی کشور نیز آغاز شد.

از زمان تصدی احمدی نژاد به شهرداری تهران سپاه در سطحی بسیار گسترده در ساخت و ساز شهرک های مسکونی و برج های بزرگ مشغول شد و بلافاصله پس از رئیس جمهور شدن احمدی نژاد، برای ادامه تسلط برشهرداری تهران، سردارقالیباف را شهردار تهران کردند.

در همین سال ها سپاه با استفاده از حدود 70 اسکله اختصاصی و انتقال بخشی از سرمایه های ملی به دیگر کشورها، از جمله امارات متحده عربی، سودان، نامیبیا، چین و سایر کشورها وارد تجارت خارجی شد. بخشی از قاچاق نفت عراق را نیز درهمین دوران سپاه عهده دار شد و درآمد هنگفتی را بدست آورد.

بودجه نظامی دفاعی کشور در بودجه علنی سال 1388 مصوب مجلس معادل 25 درصد کل بودجه، یعنی حدود 120 هزار میلیارد ریال بود که بر اساس جمع بندی کل بودجه های 20 سال گذشته از زمان رهبری خامنه ای، بیش از یک میلیون میلیارد ریال به طرح های نظامی دفاعی زیر نظر سپاه اختصاص یافت. بر این اساس با جمع بندی ارقام بودجه و شرکتهای بورسی، دارایی های آشکار سپاه پاسداران حدود 2 میلیون میلیارد ریال، معادل 200 هزار میلیارد تومان است.

 

 

 

در جریان فروپاشی اتحاد شوروی، شماری از نظامی ها و امنیتی های آن نظام، نه تنها از هرج و مرج بوجود آمده استفاده کردند، بلکه خود سازمانده این هرج و مرج سیاسی و اقتصادی شدند تا بتوانند سهام شرکت های دولتی ر ا به یک دهم تا یک صدم قیمت واقعی کاهش داده و آنها را خریده و صاحب شوند. پس از مدت کوتاهی با برقراری امنیتی که خودشان از بین برده بودند، قیمت سهام بادآورده را چند صد برابر کردند. از دل این توطئه نسلی از الیگارش های میلیاردر نظامی و امنیتی در روسیه به قدرت رسید.

طرح واگذاری سهام عدالت در دولت نظامی- امنیتی احمدی نژاد آن طرح پس از فروپاشی اتحاد شوروی را تداعی می کند. بخشی از دارایی حدود 700 هزار میلیارد تومانی مردم که در دست دولت امانت بود در شرایطی به ظاهر امن به مردم واگذار شد، اما فرماندهان سپاه که لباس شخصی به تن کرده بودند و حتی گروهی که هنوز لباس نظامی را بر تن داشتند با حادثه سازی های گوناگون و نا امن کردن کشور و از بین بردن امنیت سیاسی و اقتصادی، تهدیدات موشکی و حتی بصورت غیر مستقیم "اتمی" ارزش سهام عدالت واگذار شده را به یک سوم و کمتر کاهش دادند. سپس جمع آوری سهام مردم به قیمت مفت و ارزان را شروع کردند. در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد که به دوران پس از کودتای 88 معروف است، آنها کار فروش سهام شرکت های دولتی به یک پنجم تا یک دهم قیمت واقعی را به شرکت ها و موسسات مالی سپاه شروع کردند.

بنابراین، آنچه که خمیرمایه کودتای 22 خرداد 88 بود، خمیرمایه و زیربنائی حساب شده و تنظیم شده بود و نباید تصور کرد آنها یکشبه به این نتیجه رسیدند که کودتا کنند. آنها با دادن برگ عبور به احمدی نژاد برای گفتن آنچه که مردم فریب است و رای ساز است در مناظره های تلویزیونی و راه انداختن بزرگترین و پرهزینه ترین تبلیغات انتخاباتی برای احمدی نژاد و انواع تخلف های دوران تبلیغات انتخاباتی- از جمله سفرهای استانی احمدی نژاد در همین دوران و یا دادن وقت اضافه به احمدی نژاد پس از پایان مناظره ها، تبدیل هاشمی به گوسفند قربانی و...- بر این تصور بودند که بی نیاز به اقدام نظامی احمدی نژاد را یکبار دیگر رئیس جمهور خواهند کرد. درعین حال، در هفته ها و آخرین روزهای پیش از انتخابات با بررسی نظر سنجی های ویژه ای که انجام داده بودند متوجه شدند، انتخابات را خواهند باخت. به همین دلیل طرح کودتا را با کمک واحد قدس سپاه پاسداران آماده کردند.

حتی اگر یک انگیزه قطعی و تحریک آمیز برای این کودتا لازم داشتند، این انگیزه را باید در آن اعلام نظر صریح میرحسین موسوی در مخالفت با فعالیت اقتصادی سپاه جستجو کرد که در دیداری که در همان دوران پیش از انتخابات با فرماندهان سپاه داشت بیان کرد. او با صراحت به آنها گفت که ورود سپاه به عرصه اقتصادی را به صلاح سپاه نمی داند و در صورت پیروزی در انتخابات با آن مخالفت خواهد کرد. حتی در مناظره تلویزیونی با محسن رضائی، محسن رضائی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اشاره به مخالفت میرحسین موسوی با تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی در جلسه مجمع کرد. موسوی در آن جلسه که برای تائید فرمان علی خامنه ای برای تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده بود با صراحت گفته بود: این دست بردن در قانون اساسی است و باید به رای و رفراندوم گذاشته شود.

اصل 44 معطوف به ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و فرمان رهبر جمهوری اسلامی بخش دولتی و تعاونی را در شکم بخش خصوصی حل و ساختار اقتصادی کشور را یک بخشی، یعنی خصوصی کرد!

حال با استفاده از گزارشی که مستند به آمار و ارقام سازمان بورس ایران و خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی و دولت است، ببینیم آن استحاله ای که درابتدا به آن اشاره شد و کپی برداری از دوران فروپاشی اتحاد شوروی بود چگونه انجام شده و کودتای 22 خرداد چه ریشه های استوار اقتصادی داشت:

در ابتدای این استحاله که در دهه 1370 سرعت گرفت، مخالفت پاره ای از مسئولین و فرماندهان با ورود سپاه به فعالیت های اقتصادی با عزل و استعفای برخی و انتصابات جدید مرتفع گردید و راه برای ورود به مناقصه های مختلف به عنوان رقیب بخش خصوصی و اخذ پروژه های بزرگ ملی با ترک تشریفات مناقصه با وزارت خانه های مختلف از جمله وزارت راه و ترابری و ... باز شد و شرکت های اقماری متعددی تحت امر قرارگاه بازسازی سپاه (خاتم الانبیاء) تشکیل و در پروژه های راهسازی ، سد سازی و عملیات عمرانی و خدماتی مناطق جنگی فعال شد. رویکردی که عرصه را بر شرکت های خصوصی تنگ و برخی از آنان را تبدیل به پیمان کاران درجه چندم تحت امر قرارگاه بازسازی سپاه نمود. بنیاد تعاون سپاه تحت پوشش ارائه خدمات رفاهی به پرسنل سپاه در وجوه دیگر از جمله جهاد خانه سازی وارد فعالیت اقتصادی شد و این رویکرد همچون یک بیماری واگیر دار، تمام یگان های تحت امر سپاه را فرا گرفت. برخورداری از ارتباطات غیر رسمی و رانتی با بنیاد مستضعفان که در آن دوران مسئولیت آن با سرلشگر فیروزآبادی رئیس بعدی ستاد مشترک نیروی مسلح بود نیز سپاه را از املاک مصادره شده بهره مند ساخت که البته سهم سرداران از تقسیم اختصاصی این املاک بین خودشان به مراتب بیش تر از سهم سپاه به عنوان یک شخصیت حقوقی بود.

سپاه قدس که از دل واحد اطلاعات (اداره اطلاعات) ‌سپاه بیرون آمده و عمدتا مأموریت خارجی داشت ـ با کارکردی امنیتی و سیاسی در سطح منطقه، عهده دار بخشی از وظایف وزارت اطلاعات در برون مرز شد. از این مرحله سپاه وارد دستگاه دیپلماسی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز شد.

پادگان امام علی در ضلع شمالی کاخ موزه سعد آباد، به مرکز هدایت این طرح اختصاص یافت. شناسایی مخالفان سیاسی خارجی و داخلی نیز بخشی از وظیفه این پایگاه شد و شماری از فرماندهان سپاه با حفظ سمت، با نظارت همین پادگان و پایگاه عهده دار مسئولیت های کلیدی در وزارت اطلاعات و عهده دار وظایفی تحت پوشش دیپلماتیک در وزارت امور خارجه شدند.

ترور عبدالرحمان قاسملو (رهبر وقت حزب دمکرات کردستان ایران) در کشور اتریش ، کاظم رجوی در سوئیس، صادق شرفکندی و گروه کردهای همراهش در رستوران میکونوس برلین در آلمان و ترور شاپور بختیار در فرانسه همگی حاصل تدریجی این خیز سپاه در خارج از کشور بود.

همزمان با این اقدامات در خارج از کشور، فعالیت های امنیتی سپاه در داخل کشور نیز وسعت گرفت، چنان که در جریان پیگیری قتل های زنجیره ای، ارتباط ارگانیک میان محافل صدور فتوا و گروه های مجری قتل ها تا حدودی آشکار شد. در همین دوران سپاه توانست یک فراکسیون کوچک در مجلس پنجم برای خود تشکیل بدهد. برخی فرماندهان و وابستگاه سپاه که از شهر های متوسط و کوچک با کمک شورای نگهبان به این مجلس راه یافته بودند، این فراکسیون را تشکیل دادند. این آغاز تمرین برای تسخیر مجلس بود. آغازی که در مجلس هشتم به فراکسیون یکصد تا یکصد و بیست نفره رسید و در مجلس نهم کامل شد. چنان که دیگر به یک سخنگو بنام "الیاس نادران" که در مجلس نهم نیز حضور داشت نیاز نبود، زیرا سخنگویان پرشمار شدند.

در دولت خاتمی، سپاه در سهم خواهی و گرفتن پروژه های خارج از مناقصه دست به اقدامات نظامی زد. از جمله، درجریان افتتاح فرودگاه خمینی، سپاه با توسل به اقدام نظامی از طریق بلند کردن هواپیمای جنگی و بستن باند فرودگاه به روی اولین هواپیما های مسافربری از مقصد امارات متحده عربی توانست اراده نظامی خویش را به دولت اصلاحات تحمیل کند و به همگان نشان دهد که در عزم خود برای نقش آفرینی در تمام امور کشور، بویژه عرصه اقتصادی جدی است تا آن جا که حتی حاضر به توسل به قوه قهریه و عملیات نظامی است.

در سالهای پیش از روی کار آوردن احمدی نژاد، سپاه صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش خویش را که در رأس آنان صندوق انصار المجاهدین و صندوق بسیجیان قرار داشت توسعه کمی و کیفی بخشید و از آنان به عنوان متروپل جهت ضمیمه ساختن صندوق های قرض الحسنه کوچک در سراسر کشور و فعالیت موازی با نظام بانکی کشور استفاده کرد.

پولشویی از همین مسیر آغاز و تورم و هرج و مرج مالی در کشور، با هدف اجرای آنچه پس از فروپاشی اتحاد شوروی در روسیه اجرا شده بود تشدید شد.

در هیچ کشور جهان نیروی نظامی وارد فعالیت های بانکداری نشده است آنگونه که در جمهوری اسلامی شده است. واکنش های بانک مرکزی، کارشناسانان و فعالان اقتصادی و... همگی با بی اعتنائی روبرو شده و سپاه کار خود را پیش برد. این سلطه بعدها با تحریم های جهانی و به بهانه دور زدن این تحریم ها و فروش نفت به حد کمال خود رسید که حالا برخی افراد و پرونده های مرتبط با آن فاش شده است. از جمله پرونده بابک زنجانی.

از زمان تصدی احمدی نژاد بر شهرداری تهران و سپس دوران سردار قالیباف سپاه در سطحی بسیار گسترده در ساخت و ساز شهرک های مسکونی و برج های بزرگ مشغول شد.

در همین سال ها با استفاده از حدود 70 اسکله اختصاصی و انتقال بخشی از سرمایه های ملی به دیگر کشور ها از جمله امارات متحده عربی، سودان، نامیبیا، چین و سایرکشورها وارد تجارت خارجی شد. بخشی از قاچاق نفت عراق را نیز درهمین دوران سپاه عهده دار شد و درآمد هنگفتی را بدست آورد.

سپاه در ۸ سال دولت خاتمی، گرچه به رغم تلاش زیاد، به علت فقدان زمینه مناسب در دولت و مجلس، توفیق قابل توجهی در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور نیافت، اما در آن بخش از عرصه های امنیتی، سیاسی و نظامی که خارج از کنترل و نظارت دولت و مجلس بود، تجربه هایی را آغاز کرد. خلأ ایجاد شده ناشی از از دست دادن نفوذ سپاه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را، سپاه با حضور گسترده در صدا و سیما، تأسیس خبرگزاری فارس، تاسیس روزنامه جوان، حفظ و تقویت مؤسسه کیهان و حمایت گسترده مادی و معنوی از روزنامه و دیگر نشریات ضد اصلاحات و انتشار روزنامه ای تحت عنوان صبح صادق (ارگان اداره سیاسی سپاه) و بطور خلاصه با راه انداختن یک جریان موازی در عرصه فرهنگی پر کرد.

ستاد ضد اصلاحات در همین دوران و در قلب سپاه با دو هدف سیاسی و امنیتی شکل گرفت.

1- تقویت و هدایت نیروی بسیج دانشجویی در دانشگاه ها و ایجاد اختلاف و شکاف میان جنبش دانشجویی. (در این زمینه پژوهشگاه خمینی در قم با محوریت مصباح یزدی به یاری سپاه آمد و نقش فعال و گسترده ای در ایجاد اندیشه و افعال ضد اصلاحات و شکل دهی گروه های فشار و لباس شخصی ها و قطبی شدن فضای سیاسی کشور ایفا نمود. حمله به خوابگاه دانشجویان در سال 1378 و سپس سرکوب تحصن و تظاهرات ۱۸ تیر، تشکیل سازمان موازی اطلاعات، دستگیری روزنامه نگاران و فعالان سیاسی اصلاح طلب از جمله اقدامات این دوره سپاه است)

2- قرار گرفتن در کنار شورای نگهبان بعنوان حقوقدان های شورای نگهبان و مشاوران این شورا در جریان توسعه دفاتر نظارتی. در این بخش سپاه توانست لشکر ۳۰۰ هزار نفره ناظر انتخاباتی شورای نگهبان را با کمک بسیج تشکیل بدهد و با دستور قلع و قمع نامزدهای اصلاح طلب انتخابات مجلس را مصادره کند. تحریم انتخابات و عدم شرکت مردم در انتخابات مجلس هفتم بهترین فرصت و بزرگترین بخت سپاه دراین انتخابات بود (تجربه ای که برای انتخابات مجلس 11 میخواهد تکرار کند)، تا بتواند نمایندگان خود را به مجلس فرستاده و فراکسیون پرقدرت سپاه را در مجلس تشکیل بدهد. همین فراکسیون در همین مجلس، توانست نقش مهمی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و روی کار آوردن احمدی نژاد ایفاء کند. سپاه در همین انتخابات برگ عبور از هاشمی رفسنجانی را دراختیار احمدی نژاد گذاشت و لشگر 300 هزار نفره سپاه- شورای نگهبان، در پخش شایعه و تراکت و سی دی و تخریب و تحریک رای دهندگان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری بسیار موفق عمل کرد.

3-  پس از کودتای 22 خرداد، سپاه حضور گسترده تری در کابینه احمدی نژاد پیدا کرد. برای اولین بار در جمهوری اسلامی یک فرمانده ارشد سپاه (سردار محصولی که در دوران او انتخابات پر تقلب 88 انجام شد) وزیر کشور شد. انتصابی که تنها در دولت های نظامی و کودتائی – از جمله پس از کودتای 28 مرداد- سابقه داشت.

انتصاب فرماندهان سپاه، علاوه بر استانداری ها، فرمانداری ها، شامل معاونین آنها، معاونین وزرا و مدیر کل ادارات شد. در واقع سپاه پست های دولتی را میان فرماندهان تقسیم کرد و با تشکیل سازمان امنیت سپاه، عملا وزارت اطلاعات را نیز زیر پوشش این سازمان قرار داد و برای نخستین بار آرزوی تاسیس سازمان امنیتی به سبک "ساواک" شاه که نظارت بر آن زیر نظر مستقیم رهبر باشد تحقق یافت.

سرداران سپاه همچنین مدیریت صنایع خودرو سازی، سیمان، فولاد، مؤسسه اقتصاد مهر ایران و سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح را دراختیار گرفتند.

اجرای پروژه های مرتبط با راه آهن، سدها، نفت و گاز، تونل و مترو، خطوط انتقال آب و ساخت مخازن نفت و گاز از وزارت خانه هایی که وزرا و مسؤلان عالی رتبه آنها سرداران سپاه هستند به شرکت های وابسته به سپاه واگذار شد و فعالیت های تجاری در کشورهای عراق، امارات متحده عربی و بورس تهران زیر چتر فعالیت های محرمانه سپاه قرارگرفت و انتشار اخبار آن ممنوع شد. در ادامه این گسترش حضور در دولت، برای نخستین بار یک فرمانده سپاه (سردار قاسمی) که پیشتر فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بود، وزیر نفت شد! دورن زدن تحریم های نفتی از این طریق آغاز شد و به فاجعه غارت کشور انجامید.

بخش مهمی از سهام صنایع مادر بصورت آشکار توسط سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، مؤسسه مالی اعتباری مهر(صندوق قرض الحسنه بسیجیان سابق)، بنیاد تعاون بسیج، بنیاد تعاون سپاه، مؤسسه مالی اعتباری انصار و سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح به مالکیت سپاه در آمد. این بخش از مالکیت سپاه بالغ بر 4۰۰ هزار میلیارد ریال معادل 40 میلیارد دلار بر آورد شده است. اعتباری که مشخص نیست چگونه و از چه راه هایی تأمین گردیده است.

بیش از 50 درصد سهام شرکت مخابرات ایران با سرمایه 45873 میلیارد ریال به سپاه واگذار شد در حالیکه ارزش واقعی آن حدود 500 هزار میلیارد ریال بود و به یک پنجم قیمت واقعی به شرکتهای سپاه واگذار شد. کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدار سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است.

حدود 51 درصد سهام سرمایه گذاری غدیر با سرمایه 6075 میلیارد ریال و ارزش بورسی حدود 15 هزار میلیارد ریال به ارزش کمتر از 9 هزار میلیارد ریال به "ساتا" واگذار شده، در حالیکه ارزش این شرکت (که مالک شرکت هایی همچون پتروشیمی زاگرس، فناوران، بین المللی توسعه ساختمان، سیمان سپاهان، سیمان شرق، سیمان کردستان، سرمایه گزاری توسعه صنایع بهشهر،فولاد آلیاژی ایران، موتوژن، آبگینه، داروسازی سینا ، بانک پاسارگاد و صدها شرکت دیگر است) حداقل 40 هزار میلیارد ریال است که به یک چهارم قیمت واقعی فروخته شد.

بخشی از سهام بانک پارسیان با سرمایه 7500 و ارزش روز حدود 17 هزار میلیارد ریال که بیش از 190 هزار میلیارد ریال از سپرده های مردم در این بانک سپرده گذاری شد.

شرکت حفاری شمال، شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی اصفهان با سرمایه 4162 و ارزش بورسی حداقل 21525 میلیارد ریال به سپاه واگذار شد.

نمایشگاه بین المللی تهران که جهت ساخت مجتمع های مسکونی به ارزش 5 هزار میلیارد ریال به سپاه واگذار شد اما در پی مخالفت بخش خصوصی دولت این سهام را پس گرفت و حدود 8 هزار میلیارد ریال سهام پتروشیمی به سپاه واگذار کرد.

شرکت آلومینیوم ایران با سرمایه 160 و ارزش حدود 4 هزار میلیارد ریال که فقط ارزش زمینهای این شرکت در مجاورت شهر اراک بیش از 3 هزار میلیارد ریال است رفت در شکم سپاه.

معدن سرب و روی انگوران زنجان با ارزش بیش از بیست هزار میلیارد ریال که فقط با 1870 میلیارد ریال یعنی کمتر از یک دهم قیمت به سپاه واگذار شد.

و در ادامه:

- حدود ۱۵٪ سهام بانک های صادرات، تجارت و ملت

- شرکت توسعه معادن روی با سرمایه 1097 و ارزش حدود 4 هزار میلیارد ریال

 

- شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) با سرمایه 1500 و ارزش بیش از ده هزار میلیارد ریال

- شرکت تاید واتر خاورمیانه به عنوان اپراتور و بهره بردار بندر شهید رجایی بندر عباس (متولی بیش از 60 درصد صادرات و واردات کشور) با سرمایه 216 و ارزش حدود 3 هزار میلیارد ریال

-  سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با سرمایه 755 و ارزش بیش از 1500 میلیارد ریال

- 15 شرکت فولاد مبارکه اصفهان با سرمایه 15800 و ارزش روز حدود 31 هزار میلیارد ریال

-  بانک سینا با سرمایه 2 هزار و ارزش بیش از 4 هزار میلیارد ریال که حدود 260 شعبه آن در سراسر کشور بیش از 25 هزار میلیارد ریال سپرده مردم را جذب کرده است

-  شرکت سرمایه گزاری توسعه شهری توس گستر که با سرمایه 383 میلیارد ریال ارزشی معادل 500 میلیارد ریال دارد

-  شرکت سرمایه گزاری توسعه آذربایجان

-  شرکت تراکتور سازی تبریز ایران با سرمایه 900 و ارزش بورسی حدود 1800 میلیارد ریال که ارزش واقعی آن بیش از 4 هزار میلیارد ریال است اما به نرخ 1770 میلیارد ریال به شرکتهای سپاه واگذار شد.

-  شرکت موتورسازان تراکتور با سرمایه 162 و ماشین آلات تراکتور سازی با سرمایه 17 و ارزش 120 میلیارد ریال و شرکت ریخته گری تراکتورسازی با سرمایه 213 میلیارد ریال

-  شرکت لوله و تجهیزات سدید با سرمایه 98 میلیارد ریال و تولید کننده لوله های اسپیرال صنایع نفت و گاز

-  شرکت فراوری مواد معدنی ایران با سرمایه 48 و ارزش بیش از 300 میلیارد ریال

 - شرکت ملی سرب و روی ایران با سرمایه 92 و ارزش بیش از هزار میلیارد ریال

-  شرکت معادن بافق با سرمایه 10 و ارزش بورسی حدود 150 میلیارد ریال

-  شرکت داروسازی جابر بن حیان با سرمایه 189 و ارزش روز حداقل هزار میلیارد ریال

-  همچنین سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان

-کارخانه نان صنعتی در 20 استان کشور با سرمایه گزاری 4 هزار میلیارد ریالی.

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران از زیر مجموعه های مهر اقتصاد ایرانیان به همراه شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه با خرید 26 درصد از سهام بانک دی توانست یک کرسی از هیأت مدیره این بانک را در اختیار بگیرد . پس از عدم احراز شرایط لازم برای تبدیل موسسه مالی اعتباری مهر به بانک مهر، این موسسه مالکیت 35 درصد و 2 عضو هیات مدیره بانک دی را تملک نمود. سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در سال 88 اقدام به اضافه نمودن سهام یک شرکت و سه بانک در پرتفوی سرمایه گذاری های خود کرد بطوریکه در این سال سه بانک پارسیان ، کار آفرین و دی به همراه شرکت بیمه البرز وارد این شرکت شدند .

 

-  معادل 19 درصد از سهام شركت پتروشيمي مارون به ارزش حدود6هزار میلیارد ریال

-  معادل 40 درصد از سهام شركت پتروشيمي پارس به ارزش بیش از7هزار میلیارد ریال

 

سایرشرکتهای زیرمجموعه موسسه مالی اعتباری مهربسیجیان عبارتند از:

 

سرمایه گزاری مسکن و عمران مهر

کوشاپایدار

کوثرآذربایجان

خدمات بازرگانی آینده نگر مهر

تدبیرگران آتیه

 

شرکتهای متعلق به بنیاد تعاون سپاه در بورس

 

 

 

1- گروه بهمن با سرمایه 3520 و ارزش روز حدود 5 هزار میلیارد ریال

2- مالکیت حدود 17 درصدی و یک عضو هیات مدیره شرکت سایپا با سرمایه 10400 و ارزش روز حدود 20 هزار میلیارد ریال

3- مالکیت حدود 16 درصد و یک عضو هیات مدیره سرمایه گزاری توسعه صنایع بهشهر با سرنایه 2160 و ارزش روز حدود 2500 میلیارد ریال

4- سرمایه گزاری بهمن با سرمایه 2420 میلیارد ریال

5- صنایع ریخته گری ایران با سرمایه 23 و ارزش روز حدود 300 میلیارد ریال

6- حدود 25 درصد سهام پتروشيمی کرمانشاه به ارزش حدود 2500 میلیارد ریال

از جمله شرکت‌های معروفی که صد ‌در‌صد سهام آنها متعلق به بنياد تعاون سپاه است مي‌توان به شرکت "کشت و صنعت شاداب خراسان"، شرکت "خدمات هوايی پارس" و صنايع غذايی "مائده" اشاره کرد. همچنین شرکتهای بهمن دیزل تولید کننده کامیون و کامیونت ایسوزوی ژاپنی، عصر بهمن، شاسی ساز ایران و ارزش آفرینان از دیگر شرکتهای متعلق به گروه بهمن سپاه هستند.

 

 

 

قرار گاه خاتم الانبیا

 

 

 

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نیز بخش قابل توجهی از پروژه های عمرانی کشور را در اختیار گرفت. معروف ترین مرکز فني و سازندگي و تجاري سپاه «قرارگاه خاتم» است. نام اين قرارگاه در فعاليت‌های عمراني تهران، در پروژه‌های نفتی عسلويه، در سرمايه گذاری های بازار سهام و در فعاليت‌های بازار پول بيشتر از هميشه به چشم مي‌خورد. قرارگاه سازندگی خاتم ‌الانبیا 812 شرکت ثبت شده در داخل و خارج ایران دارد. سد مخزنی کرخه، آزاد راه تهران- ساوه، آزاد راه همدان- ساوه، تونل‌های آبی نیروگاه سد مخزنی کارون 4، ترمیم و بازسازی پست‌های بتنی اسکله‌های هشت و 9 بندر خرمشهر- خوزستان، طراحی و احداث آبگیر پالایشگاه‌های گاز منطقه پارس جنوبی با ظرفیت 250 هزار مترمکعب در ساعت از دیگر قرارداد های این قرارگاه است.

این قرارگاه با توسعه خود زیرمجموعه های تخصصی " قرب نوح"، "موسسه حرا"،"موسسه رهاب"،"موسسه ساحل"،"موسسه عمران"،"موسسه مکين" قرارگاه بازسازي نيروي زميني سپاه و... را دراختیار دارد.

 

اطلاعاتی درباره قرارگاه خاتم

 

سر آغاز فساد مالی و اختلاس از آنجا آغاز شد که قرارگاه "خاتم الانبیاء" سپاه پاسداران که در 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد بزرگترین و قوی ترین پیمانکار ایران شد، مبلغ یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی کشور برداشت.

این قرارگاه مدعی شد که این مبلغ را برای تأمین بخشی از مشکلات مالی دو فاز از میدان گاز پارس جنوبی برداشت. سردار پاسدار رستم قاسمی رئیس وقت قرارگاه خاتم الانبیاء که طرف قرارداد دو فاز میدان گاز پارس جنوبی بود مدعی شد "شرکت ملی نفت ایران" منابع مالی این طرح را به موقع تأمین نکرده و از همین رو قرارگاه سپاه پاسداران حدود ۵٠٠ میلیون دلار از منابع داخلی خود را در این طرح هزینه کرده است. این باصطلاح تأخیر به ادعای سردار رستم قاسمی باعث شد قرارگاه خاتم الانبیاء خواستار برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی شود که با موافقت شورای اقتصاد دولت احمدی نژاد روبرو شد. سردار قاسمی که از متهمین درجه اول پرونده بابک زنجانی است اما بیان و طرح آن ممنوع است بعدها وزیر نفت دولت احمدی نژاد شد و ابراهیم رئیسی نیز در لیست کابینه احتمالی خود او را وزیر نفت انتخاب کرده بود!

دو پیمانکار بزرگ سپاه پاسداران "قرارگاه خاتم الانبیاء" و شرکت "قرُب" نام دارند که به دلیل بهره مندی از رانت پول و رانت قدرت باصطلاح "سهم شیر" را در کلیه قراردادهای اقتصادی کشور به دست آوردند.

دو نمونه از این  بهره مندی های ویژه، یکی تصاحب بیش از نیمی از سهام مخابرات ایران به ارزش هشت میلیارد دلار توسط سپاه پاسداران بود و دیگری تملک بزرگترین معدن روی و سرب خاورمیانه به نام "انگوران" توسط سازمان بسیج.

شرکت های این دو نیروی نظامی در کلیه فعالیت ها، از راهسازی و سد سازی گرفته تا احداث خط آهن و کشف و بهره برداری از میدان های نفت و گاز با دولت احمدی نژاد قرارداد بستند، بی آنکه لزوماً سررشته و مهارتی در کار داشته باشند.

به همین دلیل شرکت های سپاه و بسیج بیش از آنکه نقش واقعی پیمانکار را ایفا کنند، مشغول واسطه گری و دلالی شدند و در ازای دریافت دلارهای نفتی، اجرای طرح ها را، آنهم عمدتاً با ضرر و تأخیر به شرکت های ثالث می سپردند و خود راساً با آنها قرارداد امضاء کردند.

در هر یک از این قبیل معاملات، غالباً پس از چندی شرکت های سپاه و بسیج برای ادامه کار خواستار اعتبار مجدد شدند که عموماً نیز از محل حساب ذخیره ارزی کشور تأمین شد.

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 696  - 13تیر ماه 1398

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت