راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مصاحبه با نماینده حزب "سیریزا"

پس از پیروزی

راستگرایان

انتخابات یونان

اومانیته – ترجمه آذرنگ

 

    

پس از پیروزی حزب راستگرای "دمکراسی جدید" به رهبری "کایریکوس میتسوکیس" در انتخابات زود هنگام پارلمانی در یونان، ناکامی الکسی سیپراس رئیس جمهور این کشور در انتخابات ریاست جمهوری قابل پیش بینی است. در همین ارتباط روزنامه اومانیته ارگان حزب کمونیست فرانسه با نماینده حزب سیریزا "استلیوس کولوگلو" در پارلمان اتحادیه اروپا گفتگو کرده است. حزبی که رئیس جمهور "سیپراس" از آن برخاسته است.

اومانیته: پس از پیروزی احزاب راستگرا در انتخابات پارلمانی شکست حزب سیریزا این شکست را چگونه تفسیر می کنید؟

استیلوس کولوگلو: باید در نظر داشته باشیم که کل سیستم مالی و رسانه ای از "کایریکوس میتسوکیس" پشتیبانی کرد. واقعا تبلیغاتی برای او نوعی بن بست انتخاباتی برای حزب سیریزا بوجود آورد. انها "سیریزا"را مداوم تحت حمله قرار میدادند. یک کمپین از اطلاعات دروغ، افترا که غافلگیرانه بود. ما در جریان مبارزات انتخاباتی هیچ بحث مهمی نداشتیم زیرا حزب دمکراسی جدید همطراز با "سیریزا" نبود  .

اومانیته: به غیر از تبلیغات وسیع علیه شما دلایل اصلی شکست سیریزا چیست؟ 

اسیلوس کولوگلو: دو دلیل اصلی باعث شکست سیریزا شد. اول فشار ریاضت های اقتصادی تحمیلی اتحادیه اروپا، بویژه  پس از دو قرارداد و تفاهم برای پرداخت بدهی های یونان به بانک مرکزی  اروپا که الکسی سیپراس به تعهدات خود عمل کرد اما انها برای سومین بار دولت را زیر فشار اقتصادی قرار دادند. نخست وزیر به ناچار سومین توافق برای پرداخت بدهی یونان به اتحادیه اروپا را پذیرفت و امضاء کرد. حتی اگر دولت سعی می کرد که یادداشت تفاهمی را با انعطاف پذیری بیشتر اعمال کند مردم بیش از پیش در ناامیدی و رنج بسر می برند و هنگامی که مردم ناامید میشوند به معجزه اعتقاد پیدا میکنند. رهبر حزب دمکراسی جدید، یعنی میتسوکیس در واقع برای پیروزی در انتخابات کار فوق العاده ای نکرد او در باره خصوصی سازی و امنیت اجتماعی و مدارس صحبت کرد و وعده داد که مالیات ها را کاهش خواهد داد و رشد اقتصادی را توسعه میدهد و وعده بهشت را در اینده به مردم یونان داد. دلیل دوم توافقنامه "پرسیا" بود. توافقنامه ای برای تغییر نام مقدونیه شمالی  که به امضای طرفین رسید و اکنون این منطقه به نام "جمهوری مقدونیه شمالی" نامیده میشود.  این توافقنامه از همه طرف مورد حمله قرار گرفت. به ما تهمت خیانت زدند، هر چند همه میدانستند که این بهترین معامله ای بود که دولت آن را امضاء کرد. "میتسوکیس" از احساسات مردم بهره برد و با کارت یک راستگرای افراطی به میدان امد. البته سیریزا با امضاء این قرارداد به نارضایتی مردم افزود و بخشی از محبوبیت خود را در میان شهروندان از دست داد. اما اتفاق مثبت اینکه حزب راست افراطی "طلوع خورشید" بازنده اصلی این انتخابات بود  چرا که اکثریت اعضای این حزب به حزب "دمکراسی جدید" رای دادند و انها موفق نشدند به پارلمان راه یابند. البته این دو حزب از مخالفان سرسخت توافقنامه دولت یونان و جمهوری مقدونیه شمالی بودند که حال از دست "سیریزا" خلاص شدند. با توجه به نتایج انتخابات، ما تقریبا 32 در صد اراء را در انتخابات پارلمان بدست اوردیم. این امر ناچیزی نیست. این نتیجه ای است که تمام احزاب اروپا چه چپ، یا راست آرزوی ان را دارند.   

اومانیته: چه رای دهندگانی بعد از چهار سال و نیم حمایت از"سیریزا" را رها کردند؟

اسیلوس کولوگلو: رفتارانتخاباتی شهروندان به موقعیت اجتماعی انها بستگی دارد. ما در آتن و ماتسالونیک می بینیم فقیرترین اقشار جامعه به ما رای دادند. در حالی که در مناطق ثروتمند و محلاتی که طبقات متوسط جامعه در آن زندگی میکنند اکثر رای دهندگان  به حزب "دمکراسی جدی" رای دادند. سیریزا نتوانست موفق شود اراء طبقه متوسط را بدست آورد. شکست یک واقعیت است که در اثر فشارهای اقتصادی اتحادیه اروپا طبقه متوسط و حتی کم درآمد مالیات های بسیاری را پرداختند و فشار اقتصادی زیادی به انها تحمیل شد .

اومانیته: استراتژی سیریزا اکنون چه خواهد بود؟

اسیلوس کولوگلو: ما باید استراتژی خود را تغییر دهیم چون مرتکب اشتباه شدیم. به نظر من ما باید سیاست «کسانی که علیه ما نیستند با ما هستند» را دنبال کنیم. ما باید سیاستی را اتخاذ کنیم که برای قشرهای متوسط و طبقه متوسط اجتماعی مطلوب تر است. به عنوان مثال کاهش مالیاتی برای طبقه متوسط و پیشرفت توسعه اقتصادی و همچنین باید حزب سیریزا را بازسازی کنیم. ما همزمان با دو انتخابات در اینده روبرو هستیم. "انتخابات مجلس اروپا" و انتخابات محلی "شهرداریها ".  سیریزا در انتخابات تقریبا 32 در صد اراء را بدست اورد اما فقط در لیست ملی  5 تا 6 درصد از نمایندگان از ما پشتیبانی کردند . نفوذ انتخاباتی سیریزا بطور کلی در اقشار متوسط از دست رفت  دیوان سالاری حزب مانع هماهنگی با مردم  شد. این هم از اشتباهات سیپراس است. او گفت که باید درهای حزب را بر روی شهروندان باز کنیم اما انچنان پا فشاری بر این اصل نکرد. او در درجه اول به مسائل دولتی از جمله مذاکرات با اتحادیه اروپا و بروکسل و دیگر نگرانی های دولتی پرداخت. این مسئله بسیار مهم است که سیریزا انچنان که تصور میکنند ریشه عمیق در اقشار محلی ندارد. مثلا ما در میان شهروندان کسی را نداریم که به مردم توضیح دهد انچه را که دولت بویژه در زمینه های بهداشتی و اموزش و پروش و غیره به اجرا گذاشت. فعالیت ما در این موارد برای مردم ناشناخته است. جوانان 18 تا 24 ساله بطور گسترده به ما رای دادند و اما نیروی جوان در حزب عضو نیست. دیروز در کنفرانس حزب سیریزا اعلام کردیم که ما باید  برنامه وسیع علیه نئولیبرالیسم و بهبود محیط زیست را به اجرا گذاریم  و مردم را در این مبارزه با خود سهیم کنیم .

اومانیته: اکنون چه انتظاری از راستگرایان که در قدرت هستند باید داشت؟

اولین کاری که انها انجام خواهند داد مسائل  نظم و امنیت اجتماعی عمومی است. انها از هم اکنون هزاران افسر پلیس را برای مبارزه با گروههای کوچک انارشیست استخدام کرده اند. برای مثال یک گروه از انارشیست ها که فعالیت کوچکی را اغاز کردند البته بدون خطرات اجتماعی برای جامعه  مانند نوشتن شعار بر دیوار سفارت امریکا و پخش چند اعلامیه در مقابل در سفارت امریکا. این اقدامات توسط رسانه های وابسته به راستگرایان به طور کامل و به اغراق در نشریات منتشر شد. بطور مثال دیروز یک گروه انارشیستی به نام "رو بیکون" وارد یک دفتر رای گیری شد و دو صندوق ارا را سرقت کرد. این اعمال به حزب "دمکراسی جدید" اجازه داد که از این حقایق بهره برداری کند. انها گفتند که این انارشیست ها از ایدئولوژی "سیریزا" الهام گرفته اند. دولت جدید قوانین حفاظت مربوط به دانشگاهها را نیز نقض خواهد کرد. بنا به قانون ورود نیروهای  پلیس به محوطه دانشگاهها ممنوع است. فعلا انها این قانون را لغو کردند. انها در نظر دارند بتدریج برنامه خصوصی سازی بیمه های اجتماعی را اغاز کنند وبه این ترتیب مدیریت بیمارستان های دولتی و بیمه های اجتماعی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. مطبوعات وابسته به الیگارشی از دولت حزب پیروز محافظت میکنند. حزب "دمکراسی جدید" باید پولهای هنگفتی را به انهایی که از او حمایت کردند بپردازد. حزب دمکراسی جدید به متحدان خود مقروض است. انها باید قراردادهای متعددی را به حمایت کنندگان خود اهدا کنند. حزب دمکراسی جدید هزینه  افسانه ای و گزافی را برای مبارزات انتخاباتی خود صرف کرد. حزب "میتسوکیس" 250  میلیون یورو به بانک ها مقروض است. این در حالی است که انها هیچ پولی ندارند. هزینه های انها توسط سرمایه داران بزرگ و قدرتمندان محلی تامین میشود. اما علیرغم همه این حمایت ها، حزب دمکراسی جدید بسیار ضعیف است. این حزب فقط به خواست های الیگارشی مالی پاسخ میدهد و بسیار آسیب پذیر است. در مورد سیاست خارجی چیزی تغییر نخواهد کرد. الکسی سیپراس یک سیاست خارجی بسیار فعال و متنوعی را در دوره خود بوجود اورد. بطور مثال امضای توافقنامه "پرسیا" با مقدونیه شمالی و یا همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اروپا. حزب دمکراسی جدید سیاست مشابهی را دنبال خواهد کرد اما کار آنها راندمانی نخواهد داشت.

اومانیته: ایا الکسی سیپراس و حزب او با شکست در انتخابات تضعیف شده؟

اسیلوس کولوگلو: نه او مورد تهدید نیست. سیپراس مبارزه انتخاباتی بسیار فعالی را در شهرهای یونان اغاز کرد و مصمم است به این مبارزه ادامه دهد.

 .https://www.humanite.fr/syriza-victime-de-lausterite-imposee-par-leurope-674696

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 696  - 20تیر ماه 1398

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت