راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

جنجال آفرینی دمکرات ها

علیه ترامپ به سود او تمام خواهد شد!

امریکا- فروزنده فرزاد

 

   

کوتاه زمانی پس از اخراج جان بولتون مشاور امنیت ملی جنگ طلب دولت ترامپ، جنجال تازه یی در پهنه ی سیاست آمریکا نمایان شد و آن آغاز روند استیضاح ترامپ بوسیله ی دموکراتها با تایید ننسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره است. کم و بیش پس از هر ضربه یی که نوکانها و کانون امنیتی اطلاعاتی جنگ طلب از ترامپ میخورند دسیسه یی تازه هویدا میشود تا وی تحت فشار و احساس خطر از دست دادن مسند ریاست جمهوری به سیاست آنها گردن نهد.

پرسش اینست که دموکراتها با آگاهی از احتمال بالای رای نیاوردن استیضاح در سنای تحت کنترل جمهوریخواهان و زمان نسبتا کوتاه حدود یک سال مانده به انتخابات آینده، اگر خواهان برکناری ترامپ هستند، چرا گام در مسیر استیضاح نهاده اند؟

دستمایه ی استیضاح مکالمه ی تلفنی ترامپ با زلنسکی رئیس جمهور تازه منتخب اوکراین است که گویا ترامپ، با هدف بهره برداری سیاسی در انتخابات آینده، از او خواسته تا درباره ی هانتر بایدن،  پسر جو بایدن کاندید دموکرات تحقیق کند و دستاویزی بیابد. افزون بر این، ترامپ کمک نظامی به اوکراین را هم به سبب این درخواست به تاخیر انداخته است. مخالفان اما میگویند که ترامپ خواهان تحقیق پیرامون منشاء پرونده ی «تبانی» کارزار انتخاباتی اش با روسیه بوده، پرونده یی که بررسی و تحقیقات پیرامون آن ۲ سال به درازا کشید و سرانجام نیز دموکراتها طرفی از آن نبستند. طنز ماجرا اینست که این دموکراتها بودند که به واسطه ی اوکراین به سود منافع انتخاباتی خود عمل کردند. اوایل سال ۲۰۱۶ کمی پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اوباما از دولت اوکراین خواست که درباره ی پل منفورد، مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ تحقیق کند. سرانجام منفورد برکنار و به زندان محکوم شد. افشاگری که اطلاعات اش دستمایه ی آغاز روند استیضاح ترامپ شده از کارمندان سازمان سیا است. سیا، سازمانی با پیشینه یی تاریک و آلوده به کودتا در کشورهای گوناگون است و اکنون از درون چنین سازمانی با چنین پیشینه یی، افشاگری علیه رئیس جمهور ایالات متحده پیدا میشود و از آدام شف رئیس کمیته ی اطلاعاتی مجلس نمایندگان تا رسانه های ارتباط جمعی همه هم آوا میگویند که باید از جان این افشاگر اطلاعاتی محافظت شود. افشاگری از درون نهادهای اطلاعاتی معمولا درباره ی فساد این دستگاهها بوده و نه مانند مورد اخیر از یک نهاد امنیتی علیه رئیس جمهور وقت، چیزی که به شبه کودتا می ماند تا افشاگری. نگاهی به سرنوشت افشاگرانی که در گذشته از دل سازمان های اطلاعاتی آمریکا برخاستند و تفاوت در شیوه ی برخورد در مقایسه با موارد پیشین از خودی بودن این افشاگر نشان دارد: ادوارد اسنودن کارمند پیشین سیا و آژانس امنیت ملی آمریکا که پس از برملا کردن برنامه ی جاسوسی از شهروندان و مقامهای دولتی از او سلب تابعیت شد و اکنون در روسیه به سر می برد. چلسی منینگ سرباز آمریکایی پس از افشاگری هایش و اینکه حاضر نشد علیه جولین آسانژ شهادت بدهد، اکنون در زندان است. مایکل روپرت پلیس پیشین لس آنجلس هم نمونه ی دیگریست که پیرامون فساد در دستگاه پلیس و سیا افشاگری کرد و در سال ۲۰۱۴ به طرز مرموزی با گلوله کشته و مرگش خودکشی اعلام شد. افشاگر مکالمه ی ترامپ و زلنسکی اما در پناه سیا است

 

در واقع نوک پیکان خصومت دموکراتها با ترامپ به طور ویژه متوجه کارشکنی ها، تخریب رقبای سیاسی، و بطور کلی فساد دستگاه دولتی او نیست، بلکه آنها سیاست مدارا در برابر روسیه را غیر قابل قبول میدانند. پرونده ی تبانی میان کمپین ترامپ و روسیه با هدف جلوگیری از بهبود مناسبات دو کشور و برداشته شدن تحریم ها علیه روسیه پیگیری شد و امروز هم پس از شکست در آن، مساله ی اوکراین با همین هدف دنبال می شود. ننسی پلوسی در پی افشاگری اخیر گفت: «احتمالا روسیه در این رسوایی دست دارد زلنسکی رئیس جمهوری است که در اوکراین با رای بالا رئیس جمهور شد و مردم اوکراین امیدوارند که او بتواند کشور را سامان دهد و آتش جنگی را که در شرق این کشور هنوز شعله ور است، خاموش کند. هنگام نوشتن این یادداشت خبر توافق اولیه میان دولت اوکراین و روسیه که مقدمه ی آغاز روند صلح در آن کشور است منتشر شد.

نتیجه ی تمرکز دموکراتها بر روی مسائل انحرافی مانند تبانی با روسیه و اکنون اوکراین، بجای انتقاد از سیاست های داخلی ترامپ و رویکرد عوام فریبی او و نیز بجای تبیین یک برنامه ی سیاسی مشخص برای توده ی مردم، از یک سو باعث ریزش آرا این حزب خواهد بود و از دیگر سو به تقویت پایگاه اجتماعی ترامپ می انجامد، زیرا رای دهندگان متمایل به ترامپ برای دفاع از رئیس جمهور در برابر دسیسه ها و کارشکنی های چند باره ی دموکراتها انگیزه ی بیشتر پیدا میکنند. شکست پروژه ی تبانی با روسیه و به احتمال بسیار ناکام شدن جنجال استیضاح بیش از پیش رای دهندگان دموکرات و مستقل را سرخورده خواهد کرد. افزون بر این، نزاع سیاسی اخیر و استیضاح ترامپ نشان داد که جو بایدن کاندید مطلوب حزب دموکرات است و نه ترقی خواهانی مانند برنی سندرز و تولسی گابارد. آیا حزب دموکرات همداستان با محافل اطلاعاتی و امنیتی و با ادامه ی سیاست روسیه هراسی خود و از بیم جناح مترقی تر حزبی همان اشتباه سال ۲۰۱۶ در کنار زدن سندرز به سود کلینتون را تکرار میکند و ترامپ را برای بار دوم به کاخ سفید می فرستد؟

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 709 - 11 مهر ماه 1398

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت