راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

"جوانگرائی"

فریب تازه ای

که در بیت رهبری

تدوین شده است!

 

   

آقای خامنه‌‌ای در سخنان دوران اخیر خود مدام بر "جوانگرایی" تاکید می کند. جناح راست حکومتی هم مدعی است که می خواهد جوانگرایی کند و البته منظورش بالا کشیدن آقازاده‌ها و جا باز کردن برای فرزندان حکومتی‌ها و بسیجی‌ها و سهمیه‌هایی است که به دانشگاه‌ها فرستاده ‌اند و اکنون دنبال پست و مقام هستند. ولی برای مردم این پرسش مطرح است که اگر رهبر خواهان جوانگرایی است چرا این جوانگرایی را خود ایشان از نهادهای انتصابی زیر مجموعه خویش شروع نمی کند که اتفاقا همه خرافات و فساد و رانت خواری در همانجا رخنه کرده است. این همه امام جمعه هایی که در سرتاسر ایران هشتاد میلیونی بنا به امار رسمی 300 هزار هم پای سخنرانی آنها نمی روند چرا جوانگرایی نمی شوند؟ چرا شورای نگهبان را جوانگرایی نمی کند؟ چرا وقتی که فسیلی مثل احمد جنتی را مردم انتخاب نمی کنند به زور و تقلب او را وارد مجلس خبرگان و رئیس آن می کنند؟ ولی در مقابل خانم شهیندخت مولاوردی را که جای نوه آقای جنتی است به عنوان اینکه سنش زیاد است از کار برکنار می کنند؟

با این وضع آیا توقع دارند مردم حقه بازی جوانگرایی را باور کنند؟

این صرفنظر از ماهیت نهادهای انتصابی است که باید با بازگشت به شیوه رهبری دوران آیت الله خمینی تعیین اعضای آنها را به نهادهای انتخابی واگذار کرد. مانند سپردن تعیین رییس دستگاه قضایی به قضات دادگستری، یا واگذار کردن اختیارات فرماندهی کل قوا به رئیس جمهور یا مجلس، یا اختیارات نیروی انتظامی به وزیر کشور

آقای خامنه‌‌ای با گذاشتن لقب "رهبر معظم انقلاب" بر خود از یک طرف همه اختیاراتی که در قانون اساسی برای رهبر اصلی انقلاب یعنی آقای خمینی با تاکید بر اینکه دو شرط مقبولیت سیاسی و مرجعیت مذهبی را با هم داشته باشد قرار داده شده بود به خود تعلق داده (در حالی که هیچکدام از این دو شرط را نداشته) و از سوی دیگر حاضر نیست به رویه ایشان تکیه کند و این اختیارات را به نهادهای انتخابی واگذار کند. همه این نهادها را هم از فسیل‌های سیاسی و همه کسانی که مردم در هر انتخاباتی آنها را طرد کرده‌اند پر کرده است.

بدین ترتیب، این نظام و شیوه رهبری کشور است که باید اصلاح و بازسازی شود و بر مبنای قانون قرار گیرد، نه اینکه یک سری آدم‌ها بروند و یکسری دیگر، ولو جوانتر، جای آنها را بگیرند. 90 درصد اختلاسگران و مفسدان اقتصادی که امروز محاکمه می شوند همین آقازاده‌ها و جوانانی هستند که در حکومت بی قانون و بی دروپیکر جمهوری اسلامی و در سایه نهادهای انتصابی و امثال احمد جنتی و شیخ محمد یزدی و موحدی کرمانی رشد کرده ‌اند. وقتی که سیستم فاسد و تبهکار است جوانی هم که وارد آن شود می شود مانند غیرجوانهاش و می رود دنبال همان فساد و ترویج خرافاتی که راه را برای حفظ قدرتش هموارتر کند.

نمونه یکی از همین جوانها احمدی نژاد بود که هم خود کشور را تا مرز ویرانی پیش برد و هم برای حفظ او کشور را تا مرز ویرانی پیش بردند. اگر منظور از جوانگرایی هم روی کار آوردن "آقا مجتبی" و روحانیون همسن و سال او در بیت و اطلاعات سپاه است که این جوانگرایی می شود اسم رمز بازتولید سلطنت با همه فساد و تباهی برآمده از آن که مردم یک بار بر علیه آن انقلاب کرده اند. بجای اینکه هر روز یک ماجرا و بامبول تازه ساخت تا به خیال خود مردم را از مسایل اساسی منحرف کرد باید انتخاب را به مردم واگذار کرد تا آنها خود تشخیص دهند که کدام پیر یا جوان را برای اداره امور کشور صالح میدانند.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 709 - 11 مهر ماه 1398

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت