راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اشنائی ضروری

با تلگرافچی رضاشاه

 

   

كتاب شش ‌سال در دربار پهلوی، خاطرات محمد‌ ارجمند سرپرست تلگرافخانه مخصوص رضاشاه در سال 1385 به كوشش عبدالرضا مهدوی تدوین و توسط مؤسسه انتشاراتی نشر پیكان در 2 هزار نسخه در ایران منتشر شد. محمد ارجمند در سال 1237 در همدان متولد شد. وی به دلیل روحانی بودن پدرش ابتدا تحصیلات مذهبی کرد، اما بعدها از لباس روحانیت در آمد و تحویلدار تلگراف در همدان شد. بعد از انقلاب مشروطیت به عضویت حزب «اتفاق و ترقی» در آمد. سپس به تبریز انتقال یافت و 9 ماه در آنجا خدمت ‌كرد.

ارجمند همزمان با مأموریت نیروهای قزاق برای سركوب انقلاب گیلان به عنوان تلگرافچی استاروسلسلكی (رئیس قوای قزاق) تعیین شد. در پی شكست نیروهای قزاق در این مأموریت و سپس اخراج این افسر روس، ارجمند به تهران بازگشت. بعد از مدتی به عنوان رئیس اداره تلگرافهای بین‌المللی خراسان راهی مشهد ‌شد. ارجمند در این شهر در حلقه معتمدین فرمانده لشكر خراسان منتخب سردار سپه (رضاخان) قرار گرفت. پس از كودتای 1299، با امضای كمیته «نهضت ملی» تلگراف‌هایی در دفاع از رضاخان و ابراز تنفر از سلسله قاجار به تهران و ولایت‌های مختلف ارسال کرد و سپس به دلیل همین خدمات، از سوی فرمانده لشكر به عنوان نماینده مردم مشهد در مجلس مؤسسان انتخاب شد. ارجمند در سال 1305 به عنوان تلگرافچی مخصوص رضاخان كار خود را آغاز کرد و تا سال 1311 در این سمت باقی ‌ماند. تا سال 1320 ریاست اداره پست و تلگراف خراسان را عهده ‌دار بود. تا سال 1325 مدیركل پست و تلگراف تهران بود و در این سال بازنشسته شد. ارجمند در سال 1351 در تهران درگذشت.

 

تلگرام راه توده:                                                                                                 

 

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 713 - 2 آبانماه 1398

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت