راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مخالفان

مشی راه توده

استدلال خودشان

را به میدان بیآورند!

 

  

در بحث‌‌ها و گفتگوها میان توده‌ای‌‌ها با یکدیگر و یا میان علاقمندان به گروه‌‌های مختلف، گاه مسایلی مطرح می‌شود که در صورتی که بطور دقیق چارچوب آنها روشن نشود می‌تواند به جدل‌‌های بیهوده و‌‌ بی حاصل بیانجامد. مثلا می‌گفتند چون دولت اول روحانی سرمایه گذاران خارجی را به کشور دعوت کرده، پس انقلاب 57 شکست خورده است، گویی که هدف انقلاب 57 عدم حضور سرمایه گذاران خارجی بوده است. برخی از اینان همان هایی هستند که 20 سال پیش که نخستین بار بحث شکست یا عدم شکست انقلاب 57 در صفحات راه توده مطرح شد مدعی بودند که بدلیل اجرای برنامه تعدیل اقتصادی انقلاب شکست خورده و تمام شده و ضدانقلاب بر کشور حاکم است و اصلاحات هم بی اصلاحات. با همین نوع استدلال ها اکنون نیز به استقبال انتخابات مجلس آینده رفته اند. ضمن آن که بخاطر بیاوریم کارشکنی های سرمایه داری تجاری در طول دوران ریاست جمهوری روحانی برای جلوگیری از سرمایه گذاری های خارجی در بخش های تولیدی در ایران را.

شیوه ای که به مسئله برخورد می‌کنند چنان است که گویا یک بحث تجریدی بنام شکست یا عدم شکست انقلاب وجود دارد که جمعی برای تمرین ذهنی یا بیان سخنی تازه یا بستن دهان مخالفان وارد آن شده اند. در حالیکه هر بحثی برای یافتن راهکار است. از کسانی که می‌گویند انقلاب 57 بدلیل ورود سرمایه گذاری خارجی یا به هر دلیل دیگر شکست خورده، باید پرسید که راهکارشان چیست و حال چه باید کرد؟ اکنون که انقلاب شکست خورده باید شعار سرنگونی و نابودی جمهوری اسلامی را داد؟ باید هر انتخاباتی را تحریم کرد؟ باید جنبش تغییرات و تحولات را پیشاپیش‌‌ بی چشم انداز و محکوم به نابودی و از این پس تمام شده محسوب کرد؟ در برابر تلاش های روحانی در همین مدت کمی که از ریاست جمهوری او مانده باید موضع خرابکاری و براندازی داشت؟ اگر منظور چنین است که از این "راهکارها" ماهیت ادعای شکست انقلاب هم روشن می‌شود. ولی اگر راهکارها چنین نیست و این اعتقاد وجود دارد که مبارزه‌ای که درحاکمیت جریان دارد بازتاب مبارزه‌ای است که در جامعه وجود دارد و در این مبارزه چاره‌ای جز این نیست که از یک جریان معتدل در برابر یک جریان مستبد و ارتجاعی پشتیبانی کرد، در اینصورت چه اختلافی وجود دارد و چه فایده‌ای از بحث بر سر شکست یا عدم شکست انقلاب حاصل می‌شود؟

ما معقتدیم که دوران تاریخی که با انقلاب 57 در کشور ما آغاز شده هنوز به پایان نرسیده است. در این مفهوم انقلاب 57 شکست نخورده و پایان نیافته است. عمده ترین هدف و محتوای این انقلاب عبارت بود از تامین استقلال کشور و برقراری آزادی‌‌های دموکراتیک، یعنی همان چیزی که بدان انقلاب ملی و دمکراتیک می‌گویند. ما در این عرصه‌‌ها به هیچوجه نمی‌توانیم بگوییم که به گذشته و به عصر سلطنت بازگشته ایم، همانگونه که نمی‌توانیم مدعی آن باشیم که استقلال و آزادی به دستاوردهایی تثبیت شده و بازگشت ناپذیر و به سیاست حاکم و شیوه عملکرد و کار حکومت تبدیل شده است. در هر دو این زمینه‌‌ها نبرد در جامعه و در حکومت همچنان ادامه دارد. سیاست اتحاد و انتقاد و مبارزه که حزب توده ایران در برابر انقلاب 57 مطرح کرد برای یک روز و دو روز و یک سال و دو سال نبود، برای یک دوران تاریخی بود. همه تجربه 4 دهه گذشته نشان می‌دهد که این سیاست فاقد جایگزین است و هر زمان که این واقعیت نادیده گرفته شده حاصل آن اشتباهات سنگین بوده است. ما همانگونه که نمی‌توانستیم در برابر دولت بازرگان و بنی صدر و رجایی و موسوی‌‌ بی تفاوت باشیم و مخالفان و موافقان آنان را با یک چوب برانیم، بعدها هم نمی‌توانستیم و نمی توانیم در برابر دولت‌‌های هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی‌‌ بی تفاوت می ماندیم و بمانیم و خود را از موضعگیری و شرکت در مبارزه یکی علیه دیگر برکنار نگاه داریم. بنابراین واقعیت کشور نشان داده که هیچ راهکار دیگری جز سیاست اتحاد و مبارزه در قبال نبرد جناح‌‌های حکومتی - تکرار می‌کنیم - بازتاب نبرد درون جامعه و انتقال آن به حکومت بود وجود نداشت و همچنان و هنوز وجود ندارد.

کسانی که می‌گویند انقلاب 57 شکست خورده و تمام شده فصل براندازی و سقوط رسیده می‌توانند نظر خودشان را داشته باشند و ما دلیلی نداریم که بخواهیم به بحثی که در نهایت تاثیر عملی ندارد میان خود و آنها دامن بزنیم. البته معتقدیم اگر برنامه و سیاستی عملی و نه رویائی دیگر که منطق به شرایط نونی کشور باشد را دارند بگویند که آن سیاست چیست تا در آنصورت بتوان با آنان براساس نتیجه عملی راهکاری که ارائه می‌کنند به گفتگو نشست .

 

تلگرام را توده:                                                                                                  

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 713 - 2 آبانماه 1398

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت