راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

حضور قاطع

کمونیستهای روسیه

در پارلمان این کشور

ایرج گلفام

 

انتخابات مجلسِ روسیه بمدت 3 روز برگزار شد. نزدیک به 52% واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند.

14 حزب و از جمله حزب کمونیست روسیۀ فدراتیو به رهبری گنادی زیوگانف، در این انتخابات شرکت کردند.  در این انتخابات نیز مانند انتخابات گذشته نخست آراء حزب کمونیست روسیۀ فدراتیو پس  از اعلام نتایج اولیه، با سیر نزولی اعلام شد اما علیرغم تمام تمهیدات و سیاست های اتخاذ شده از سوی مسئولین و استانداری وفرمانداری و حتی گروهای مافیایی آراء این حزب بین 20-19 % اعلام شد که نسبت به انتخابات گذشته رشد چشمگیری دارد.

در این دوره از انتخابات ناگهان حزب نوظهوری بنام "کمونیستهای روسیه" نیز برای شکستن آراء حزب کمونیست روسیه وارد انتخابات شد که علیرغم همه حمایت هایی که مافیاهای روسیه از آن کردند، تنها  توانست 1،30% آراء را بدست آورد. نتایج این انتخابات درعین حال که انسجام حزب کمونیست روسیه را نشان داد، آشفتگی حزب حاکم، یعنی حزب "روسیۀ واحد" را هم نشان داد. این حزب در ماهها و هفته های اخیر با بخش پول به اقشار آسیب پذیر و بازنشستگان، مادران و والدین تنها، کودکان و دانش آموزان سعی در بدست آوردن اکثریت مطلق مجلس روسیه (دوما) را داشت که موفق نشد و حزب کمونیست روسیه بعنوان دومین حزب پارلمان روسیه شد.

تقریبا تمام احزاب شرکت کننده در انتخابات مجلس روسیه (دوما) برای بدست آوردن آراء حزب کومنیست روسیه از شعارها و برنامه هایی با گرایش سوسیالیستی و غالبا برگرفته شده از برنامۀ  حزب کمونیست روسیه که مدون ترین و کاملترین برنامه اقتصادی و سیاسی را ارائه داده به انتخابات ورود کردند.

درسالهای اخیر با هدایت پوتین برخی سیاست های دارای مضمون عدالتِ اجتماعی-اقتصادی ارائه شده که توانسته تا حدودی دست مافیاهای اقتصادی را کوتاه کند. حذف آناتولی چوبایس (طراح و مجری خصوصی سازی منابع و دارایی های اتحاد شوروی و عامل پر قدرت و مستقیم غرب) از صحنه سیاسی کشور و همچنین تقویت پیوند نظامی- دیپلماتیک با چین نیز که بسرعت سمت گیری اقتصادی نیز به خود گرفته اقدام و سیاست دیگری است در جهت مقابله با مافیاهای قدرتمند روسیه که پس از فروپاشی اتحاد شوروی شکل گرفته اند. گرچه روسیه هنو با یک نظام سوسیالیستی فاصلۀ بسیار دارد اما وحشت غرب از بازگشت شبح حزب کمونیست لنینی به آسمان روسیه نشان میدهد که آنها به اهمیت تغییرات جدید در روسیه و بویژه پیوند روسیه و چین بخوبی پی برده اند و توسط احزابی که با غرب همسو هستند و امکاناتی در حکومت روسیه دارند می کوشند حداقل دراین مرحله مانع افزایش قدرت حضور حزب کمونیست روسیه در ساختار حکومتی شوند. از جمله در انتخابات پارلمانی اخیر که علیرغم همه این کارشکنی ها حزب کمونیست روسیه با 8 در صد افزایش آراء به دومین حزب در پارلمان این کشور تبدیل شد.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 803  - 31 شهریور 1400

                                اشتراک گذاری:

بازگشت