راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

حزب کمونیست

روسیه

دومین حزب

کشور شد!

گرد آوری و ترجمه نعمت بوستانی

  

روز های 17 تا 19 سپتامبر انتخابات مجلس دومای فدرال و مجالس محلی در روسیه برگزار شد. نوع رأی گیری قرار بود به دو صورت الکترونیکی و حضور در صندوق رأی انجام شود اما حزب کمونسیت روسیه از ابتدا با این شیوه رأی گیری به دلیل عدم شفافیت مخالف بود. چرا که نظر کمونیست‌ها معتقد بودند، باید اسامی افرادی که خواهان دادن رأی از طریق الکترونیکی می‌ باشند مشخص شود که آن‌ها نتوانند یک بار دیگر به پای صندوق های رأی رفته و مجدداً رأی بدهند.

آخرین ساعات روز 19 سپتامبر در پایان رأی گیری در شهر مسکو، حزب کمونسیت روسیه با بدست آوردن بیشترین رأی برنده انتخابات پایتخت اعلام شد اما صبح روز 20 سپتامبر مقامات دولتی اعلام کردند با اتخاذ آرای الکترونیکی و ضمیمه شدن به آرای صندوق ها حزب « روسیه واحد» برنده انتخابات مسکو می باشد!

نمایندگان حزب کمونیست با شرکت در کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و از کمیسیون انتخابات درخواست کردند تا در نتایج حاصله تجدید نظر شود. استدلال کمونیست‌ها مبتنی بود بر تقلب و ناراستی در امر انتخابات، بدین صورت که افرادی که یک بار به صورت الکترونیکی رأی داده‌اند به دلیل مشخص نبودن اسامی آن‌ها، این افراد در رأی گیری از طریق صندوق ها نیز یک بار دیگر رأی دادند و بدین صورت به آرای حزب حاکم در مسکو و احتمالاً دیگر مناطق اضافه شده است.

عصر روز دوشنبه حزب کمونیست روسیه از وزارت کشور درخواست کرد تا مجوز گردهمایی این حزب را با جمعیتی تا 5 هزار نفر به عنوان اعتراض به نحوه انتخابات در روزهای 20 و 21 و 25 سپتامبر در میدان پوشکین داده شود که با این تقاضا به دلیل وجود کرونا ویروس مخالفت شد…

حزب کمونیست فدراسیون روسیه با اطمینان در انتخابات دومای دولتی مقام دوم را به دست آورد.
سرانجام بعد از ظهر
20 سپتامبر، با پایان یافتن انتخابات پارلمان مجالس فدرال و محلی حزب کمونیست روسیه با به دست آوردن حدود 19 درصد آرا مقام دوم را کسب کرد. در مقایسه با دوره قبل این حزب تقریباً با 8 درصد بیشتر در مجلس فدرال کرسی خواهد داشت و موقعیت خود را تقویت کرد.
در عین حال حزب کمونیست روسیه توانست در جمهوری های ماری و یاکوتا، منطقه خاباروفسک و منطقه خود مختار ننت، حزب واحد روسیه، حزب دولتی را شکست داده و مقام اول را بدست آورد.
علاوه بر این نمایندگان حزب کمونیست، در
9 حوزه انتخابی دیگر پیروز شدند: اولگ میخایلف در جمهوری کومی، سرگیی کازانکوف در جمهوری ماری، پیوتر آموسوف در جمهوری یاکوتا، ماریا پروساکوا در منطقه آلتای، میخایل شچاپوفدر منطقه ایرکوتسک، آندره آلخین و اولگ اسمولین در منطقه اومسک، لئونید کلاشنیکوف و میخائیل متویف در منطقه سامارا. در عین حال بررسی نتایج انتخابات در چندین منطقه دیگر ادامه دارد. ضمن اینکه آلکسی روسکیخ، که توسط حزب کمونیست نامزد انتخابات شده بود در انتخابات فرمانداری الیانوفسک بیشترین آرا را بدست آورد و بر دیگر رقیبان پیروز شد.

نتایج انتخابات به ترتیب:

روسیه واحد- 49.85

 حزب کمونیست فدراسیون روسیه - 18.96

 لیبرال دموکرات – ژیرینوسکی 7.5

 روسیه عادلانه - برای حقیقت – 7.44

حزب مردم جدید - 5.33.
بقیه احزاب سیاسی کمتر از 5 درصد آرا را به دست آوردند و وارد دومای دولتی نمی شوند. میزان مشارکت مردم در انتخابات روز های 17 تا 19 سپتامبر 51.7 درصد از کل رای دهندگان بود.

یاد اوری می‌شود که در طول انتخابات ناظران حزب کمونیست بر انتخابات موارد بسیاری از تخلف و تقلب مستند را به کمیسیون انتخابات گزارش دادند که مورد رسیدگی قرار نگرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 803  - 31 شهریور 1400

                                اشتراک گذاری:

بازگشت