راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

روز شمار تاریخ- 3

اولین مجلس و اولین روزنامه

پس از صدور فرمان مشروطه

 

سال 1387 کتاب دو جلدی "روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی" برای بار هشتم تجدید چاپ شد. زحمت جمع آوری و تنظیم اخبار این کتاب که از روی روزنامه های رسمی کشور بر حسب تاریخ انتشار جمع آوری شده را دکتر باقر عاقلی کشیده است. به همه خوانندگان راه توده توصیه می کنیم این روزشمار را پا به پای ما بخوانند و به نکات خبری و بسیار مهمی که در آن وجود دارد دقت کنند. از جمله در این بخش شما با نام اولین روزنامه پس از فرمان مشروطیت آشنا می شوید و با اولین سردبیر این روزنامه "ادیب الممالک فراهانی" که خود از ادبای دوران بود. با فرمان آزادی مطبوعات برای نوشتن هر آنچه در جامعه روی میدهد. با مجلس تاجگذاری محمد علی میرزا که در آن از همه طبقات دعوت به عمل آمد جز نماینده و یا نمایندگانی از مردم. با چاپلوسی شاه از سوی روحانیون درباری و ....

  

می بینید که در همین چند خبر کوتاه چگونه دوران آغازین مشروطه منعکس است؟

 

سال 1387 کتاب دو جلدی "روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی" برای بار هشتم تجدید چاپ شد. زحمت جمع آوری و تنظیم اخبار این کتاب که از روی روزنامه های رسمی کشور بر حسب تاریخ انتشار جمع آوری شده را دکتر باقر عاقلی کشیده است. به همه خوانندگان راه توده توصیه می کنیم این روزشمار را پا به پای ما بخوانند و به نکات خبری و بسیار مهمی که در آن وجود دارد دقت کنند. از جمله در این بخش شما با نام اولین روزنامه پس از فرمان مشروطیت آشنا می شوید و با اولین سردبیر این روزنامه "ادیب الممالک فراهانی" که خود از ادبای دوران بود. با فرمان آزادی مطبوعات برای نوشتن هر آنچه در جامعه روی میدهد. با مجلس تاجگذاری محمد علی میرزا که در آن از همه طبقات دعوت به عمل آمد جز نماینده و یا نمایندگانی از مردم. با چاپلوسی شاه از سوی روحانیون درباری و ....

می بینید که در همین چند خبر کوتاه چگونه دوران آغازین مشروطه منعکس است؟ چرا و چگونه مظفرالدین شاه سعی کرد مجلس را توسط اقوام و نزدیکان خود تحت کنترل بگیرد؟ خلق و خوی استبدادی محمدعلی میرزا که در تبریز علیه او شورش و قیام بود و آمد به تهران و شد شاه و سپس علیه مشروطه کودتا کرد و دستور بمباران مجلس را به ژنرال روس "لیاخوف" داد. به این وقایع نیز بتدریج می رسیم.

 

مرداد 1285 شمسی (1906 میلادی)

 

1- مظفرالدین شاه قاجار فرمان حکومت مشروطه را امضا و صادر کرد.

2  - عده زیادی از مشروطه خواهان که در باغ سفارت انگلیس متحصن شده بودند پس از صدور دستخط شاه سفارت را ترک کردند.

 -3امروز جلسه باشکوهی در امارات مدرسه نظام با مشارکت علمای اعلام، رجال و معاریف، اعیان و  اشراف، بازرگانان و اصناف و شاهزادگان برای تهیه نظامنامه انتخابات تشکیل شد.

 

شهریور 1285 شمسی (1906 میلادی(

 

 -1 نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی که توسط هیات 5 نفری تهیه شده بود از طرف مظفرالدین شاه توشیح شد.

 -2 گروهی از مردم تبریز بعنوان اعتراض بر ضد ظلم و ستم محمد علی میرزا ولیعهد به کنسولگری انگلیس پناهنده شدند.

 -3 انتخابات مجلس شورای ملی در تهران پایان یافت و نخستین جلسه آن در کاخ گلستان با نطق مظفرالدین شاه افتتاح شد. خطابه احساسی و پرشور شاه مویّد این نکته بود که صدور فرمان مشروطیت از امیال باطنی او بوده است.

4 - درجلسه امروز مجلس شورای ملی مرتضی قلی خان صنیع الدوله داماد مظفرالدین شاه به ریاست مجلس برگزیده شد.

 

آذرماه 1285 (1906 میلادی(

 

 -1 روزنامه مجلس در 8 صفحه با چاپ سربی منتشر شد. دراین روزنامه علاوه بر درج اخبار داخلی و خارجی، کلیه مذاکرات مجلس شورای ملی منعکس میگردد. فعلا در هفته 4 شماره منتشر خواهد گردید. امتیاز روزنامه به موجب فرمان مظفرالدین شاه به عهده میرزا محسن مجتهد قرار گرفت. مدیریت آن را سیدمحمدصادق حسینی طباطبائی و سردبیری آن با ادیب الممالک فراهانی است. از خصوصیات این روزنامه این که آزاد مطلق بوده و مشمول سانسور نخواهد بود.

 -2حال مزاجی مظفرالدین شاه رو به وخامت نهاد و محمد علی میرزا ولیعهد از تبریز به تهران احضار شد.

 -3محمد علی میرزا ولیعهد با 400 نفر قزاق و تعدادی از محارم و نزدیکان خود از تبریز به سوی تهران حرکت کرد.

 -4 محمد علی میرزا ولیعهد با همراهان وارد تهران شد و زمام امور را در دست گرفت.

 

دیماه 1285 شمسی (1906 میلادی)

 

  -1 روزنامه ای با نام "ندای وطن" انتشار یافت

 -2 قانون اساسی ایران به اسم نظامنامه سیاسی مشتمل بر 51 اصل که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود از طرف مظفرالدین شاه تصویب و امضا شد و صورت قانونی یافت.

 -3مظفرالدین شاه قاجار در اثر استمرار بیماری در 54 سالگی در گذشت. جنازه وی در تکیه دولت به امانت گذاشته شد تا طبق وصیت آن مرحوم به کربلای معلی حمل شود.

4  - بمناسبت درگذشت مظفرالدین شاه از طرف دولت 3 روز تعطیل عمومی اعلام شد و مراسم عزاداری در تمام شهرها برپا گردید.

 -5 محمدعلیشاه طی مراسم باشکوهی تاجگذاری کرد. بدستور پادشاه جدید در جشن تاجگذاری از نمایندگان مجلس دعوت به عمل نیامد.

6  - حاج سید نصرالله سادات اخوی، نماینده طلاب و واعظ تهران در مجلس شورای ملی بمناسبت تاجگذاری محمد علیشاه در جلسه مجلس خطابه مفصل و ادیبانه و درعین حال متملقانه ای ایراد کرد و از طرف نمایندگان به شاه جدید و ملت ایران تبریک و تهنیت گفت.

 

اسفند 1285 شمسی (1907 میلادی)

 

 -1 مردم اصفهان برای عزل مسعود میرزا ظل السلطان حاکم اصفهان بدستور آقا نجفی و حاج آقا نورالله در تلگرافخانه دولتی اجتماع نمودند و پس از مخابره چند تلگراف در قنسولگری انگلیس متحصن شدند.

 -2 احمدمیرزا فرزند دوم محمدعلیشاه امروز به ولیعهدی تعیین و معرفی شد.

 -3مسعود میرزا ظل السلطان از حکومت اصفهان معزول شد و تدریجا انقلاب و اغتشاش فرو نشست. اداره امور حکومت موقتا به عهده حسین قلی خان نظام السلطنه واگذار شد.

بخش های پیشین را از لینک های زیر می توانید بخوانید:

1 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2022/desamr/862/bala.html

2 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2022/desamr/863/bala.html

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 864  - 14 دیماه 1401

                                اشتراک گذاری:

بازگشت