راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مردم فرانسه

دیگر نمی خواهند

تسلیم تصمیمات

دولت شوند!

  

فرانسه چنان در منگنه تظاهرات و اعتراضات خیابانی مردم خشمگین و ناراضی این کشور است که حتی سقوط دولت "مکرون" زیر فشار این اعتراضات پیش بینی می شود. مردم فرانسه نمی خواهند زیر بار تصمیمات جنگی دولت فرانسه برای ادامه جنگ در اوکراین بروند. همه از تشدید جنگ میان روسیه وناتو نگرانند.

سخنان دبیرکل حزب کمونیست فرانسه در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری که "مکرون" برنده آن اعلام شد، پیش بینی همین بحرانی بود که امروز در خیابان های فرانسه ظاهر شده است. او در مقاله ای که روزنامه اومانیته ارگان مطبوعاتی این حزب آن را منتشر کرد، نوشت:

گرانی و نابرابری اجتماعی دیگر قابل تحمل نیست. ما این چنین جهانی را قبول نمی کنیم و این شرایط را نمی پذیریم. حق زندگی با عزت، پیشرفت اجتماعی، اکولوژیک، فمینیست، صلح و همبستگی با مردم ضروری است. زمان مبارزه فرا رسیده است.

نمی توانند ما را مجبور کنند که زندگی را فراموش کنیم. آرمانهای زیبا و خواسته های خود را در گوشه ای پنهان کنیم. بنام کدام تئوری و به چه علت دولت مردم را زیر فشارگرانی و خطر جنگ قرار داده است. چرا مردم نتوانند رویاهای بزرگ و آرمانهای خود را برای صلح، ترقی و پیشرفت بیان کنند؟ ما در زمانی زندگی میکنیم که انقلاب فنی، تکنولوژیک، علمی، جمعیت شناسی و غیره... فرصت های بی نظیری را برای توانایی های انسان فراهم کرده است. زندگی با عزت و بهره گیری از نیروی کار خود، سلامتی و بهداشت برای آینده ای بهتر، تصمیم گیری آزادانه برای هر فرد،  آموزش و کسب کار، آزادی تغییر شغل، فعالیت برای ابتکارات جدید، شرکت و همبستگی با دیگران آرمان های دوران ماست. انسان باید حق انتخاب داشته باشد و برای سرنوشت خود آزادانه تصمیم بگیرد.

سیاست و منطقی که به ما تحمیل میکنند شایسته بشریت نیست و باید آن را دگرگون کرد. ما کمونیستها در تمام زمینه ها آماده اعلام گزینه هائی بهتر برای بشریت هستیم. من فریاد زنانی که از خشونت های جنسی جانشان به لب رسیده را میشنوم. من خشم مردم جهان را در مورد جرایم نژاد پرستانه میشنوم. من جاه طلبی مدیرعامل شرکت (لاکتالیس) هشتمین ثروتمند فرانسه و 116 ثروتمند جهان (یکی از همان یک در صد ثروتمندان جهان) را می بینم. من با روش غیر انسانی جرارد کلومب (مسئول مهاجران و پناهندگان در فرانسه) در برابر مهاجران آشنا هستم و بی توجهی انجمن های رسیدگی به پرونده مهاجران را می بینم و می گویم که این جهان متعلق به افرادی نیست که امروز قدرت را در انحصار خود گرفته اند. بشریت شایسته دنیای نوین است. دنیای نوین ممکن است و ما باید آن را باهم بسازیم.

فرار از پرداخت مالیات، از شیوه های ثروتمندان و شرکت های چند ملیتی است. 80 میلیارد یورو تنها فرار مالیاتی در فرانسه ارزیابی شده است. ما تسلیم نمیشویم دولت باید پاسخگو باشد .

ثروت در اختیار شرکت های تولیدی است که با کار کارگران کالاهای  خود را تولید میکنند. کارگران نه تنها از سود این شرکت ها بهره ای ندارند بلکه با دستمزدهای ناچیز قدرت خرید آنها هرروز کاهش می یابد (و بالا رفتن سن بازنشستگی را میخواهند به آنها تحمیل کنند)  تولید ناخالص فرانسه در سال معادل 2200 میلیارد یورو است. در مقایسه با سرمایه گذاری در بازار بورس پاریس (س آ س) در عرض بیست تا سی سال گذشته چند برابر شده است و به 1200 میلیارد یورو رسیده است. 73 میلیارد یورو سود خالص بورس پاریس است. ببینید پولها و ثروت در کجا انباشته شده. در حالی که بدلیل کمبود بودجه عمومی، دستمزدها کم می شود و کمک های اجتماعی قطع! هدایای مالیاتی دولت به شرکت های بزرگ تقریبا معادل 25 در صد از بودجه دولت است که به دولت پرداخت نمیشود. این یک نمونه سرقت از مردم فرانسه است. در برابر این سرقت هنگفت پلیس چه کار میکند؟ نمونه های دیگر را خود حدس بزنید. ثروت صد تن از ثروتمندان فرانسه معادل 439 میلیارد یورو است. به عبارت دیگر درآمد طول عمر یک میلیون کارگر فرانسوی معادل 100 نفر از ثروتمندان فرانسه است. این سرنوشت میلیون ها انسان در سراسر جهان است که باید دگرگون شود!

   http://www.economie-politique.org/sites/default/files/708_communistes.pdf

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 871  - 10 اسفند  1401

                                اشتراک گذاری:

بازگشت