راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

نام "ولگاگراد" را

به "استالینگراد" بازگردانید

ترجمه بهمن دوستدار

 

کهنه سربازان روسیه پیشنهاد کردند نام تاریخی ولگاگراد به استالینگراد برگردانده شود. آنها در پلنومی که با نام "کهنه سربازان جنگ" تشکیل  دادند، از سوی نیروهای مسلح و سازمان های اجرای قانون، به فرماندار آندری بوچاروف پیشنهاد شد که ولگاگراد را به نام تاریخی و پر افتخار استالینگراد بازگرداند.

همه شرکت کنندگان پلنوم این پیشنهاد را با تشویق پذیرفتند. این پیشنهاد توسط رئیس شورای کهنه سربازان شهر ولگاگراد "الکساندر استروکوف"، بعنوان شهروند افتخاری ولگاگراد مطرح شده بود. وی همچنین اضافه کرد: شهر ما در ولگا به بهترین بنای یادبود مدافعان استالینگراد تبدیل شده است. با یادآوری دستور سربازان خط مقدم نسل فاتحان که تا ابد مدیون آنها هستیم، بر این باوریم که اکنون وقت آن است که عدالت تاریخی را به یاد مدافعان شهر به یاد آوریم و نام استالینگراد را به شهر قهرمان بازگردانیم.

آندری بوچاروف یادآور شد که چنین تصمیماتی فقط بر اساس نظر ساکنان منطقه قابل اجراست. من ایجاد یک شورا و بررسی افکار عمومی در مورد بازگشت نام قهرمان افسانه ای استالینگراد را به مردم شهر پیشنهاد میکنم.

https://t.me/brekotins

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 858  - 2 آذر 1401

                                اشتراک گذاری:

بازگشت