راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

جوان گرائي حزب و دولت

دهمين کنگره

حزب کمونيست ويتنام

 

دهمين کنگره حزب کمونيست ويتنام  با حضور هيات های نمايندگي احزاب برادر که شمار اعضای آنها 1200 تن اعلام شده در هانوی پايتخت تاريخي اين کشور تشکيل شد. کنگره  پس از تصويب اسناد جديدی در ارتباط با تحولات اقتصادی در اين کشور و ارزيابي از اوضاع سياسي منطقه و جهان، تغييرات در کادر دولتي و رهبری حزب را تصويب کرد.

در اين کنگره يکبار ديگر "نونگ دوك مان" دبيرکل حزب برای مدت 5 سال ديگر در اين سمت ابقاء شد. او 65 سال دارد و مبتکر اصلاحات در ساختار اقتصادی و نوانديشي در حزب کمونيست ويتنام است. تزهای اقتصادی حزب کمونيست ويتنام، اين کشور جنگ ديده را، پس از سه دهه پايان جنگ و وحدت دوباره دو ويتنام، به پيشروترين اقتصاد در آسيای جنوب شرقي تبديل کرده است. در همين کنگره، ضمن تاکيد بر جوان گرائي در حزب و پرهيز از ابدی ساختن دولتمردان و رهبران کهن سال، جانشين نخست وزير 72 ساله کنوني ويتنام نيز، انتخاب شد. وی "انگوين تان دون" معاون کنوني نخست وزير ويتنام است که همسو با تزهای کنگره سکان نخست وزير را بدست مي گيرد. او 56 سال دارد. در همين کنگره 14 تن از کادرهای حزبي به عضويت کميته مرکزی انتخاب شدند و به همين تعداد نيز بدليل کهولت سني بازنشسته شدند. کنگره نسبت به رياست جمهوری "مينه تريت" نيز رای تمايل داد. او نيز 63 سال دارد و تا کنون عضو کميته مرکزی حزب بوده است. با بازنشسته شدن رئيس جمهور کنوني ويتنام، که احتمالا در ماه های آينده صورت خواهد گرفت، مينه تريت جانشين او خواهد شد. در همين کنگره، پيوستن ويتنام به سازمان تجارت جهاني مورد تائيد قرار گرفت و آشتي ملي در ويتنام و جلب و جذب همه احزاب کشور به چارچوب تعيين شده آشتي ملي فراخوانده شدند. مراسم اختتاميه کنگره در آرامگاه "هوشي مين" بنيانگذار حزب و آموزگار بزرگ خلق ويتنام برگزار شد.

 

 

 

 

                                                                                           بازگشت