راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

سخنرانی "لیگاچف"بمناسبت مرگ یلتسین
یلتسین
فاجعه آفرینی که
محاکمه خواهد شد
ترجمه بهروز بکتاشی
 

متن كامل سخنرانی ایگور لیگاچف دبیر دوم حزب کمونیست اتحاد شوروی در سالهای نخست رهبری گرباچف، در باره مرگ یلتسن در كنفرانس 50 همین سالگرد تاسیس شهرك آكادمی در شهر نوواسیبیرسك.

زمانی به او گفتم "باریس حق با تو نیست" و هم اكنون مایل هستم كه این را دوباره تكرار كنم. به او گفتم"باریس تو انرژی داری اما انرژی تو آفریننده نیست، بلكه تخریب كننده است" متا سفانه حق با من بود. من خوشحال می شدم اگر حق با من نمی بود.
من معتقدم كه تمامی فعالیت او در راس دولت ویرانگر بود. نتیجه این فعالیت، میلیونها انسان در وضعیت رنج و عذاب شد. دهها میلیون تحقیر و از حقوق اولیه انسانی محروم شدند. بسیاری برای بقای خویش، علیرغم همه تکاپوها نیمه گرسنه اند.
مطلبی را كه من می خواهم اضافه كنم این است كه: محرك او در زندگی چه بود؟ تشنه قدرت! و این خطرناكترین خصلت برای فردی است كه در راس قدرت است. و اکنون، بعنوان نتیجه کارنامه او باید بگویم که هیچ چیز سازنده با نام او پیوند ندارد.
در اتحاد شوروی با وجود كمبودها و نقایص، ما میلیون ها بیكار، میلیون الكلیسم، میلیون ها معتاد, میلیون ها انسان بی خانمان و فقیر نداشتیم. اكنون این پدیده ها همه جا دیده میشوند. چرا این فاجعه رخ داد؟ دلیل آنرا بایستی در عمل ویرانگر یلتسن جست. باریس یلتسن كشور را نابود كرد، زیرا كه او و همكارانش تشنه مالكیت خصوصی بودند. تمامی دوستان او عبارتند بودند از مالكان بزرگ و میلیاردرهای دلاری. من نظر خود را نسبت به یلتسن عوض نمی كنم و معتقدم كه زمانی فرا خواهد رسید كه تاریخ یلتسن را بخاطر خیانت و ویرانگری محاكمه كند. من مطمئن هستم كه كشور ما توانمند، واحد و شكوفا خواهد شد. من مطمئن هستم كه دوباره دولت واحد خلق های برادر بوجود خواهد آمد. همانقدر که مطمئم یلتسن را همین خلق ها محاکمه خواهند کرد.
از سایت ح ك ر فدراتیو 25 آوریل

بنابه داده های مركز تحقیقاتی لوادا,در روسیه 67 درصد در سال 2000 و 70 در صد در سال 2006 نقش رهبری یلتسن را منفی,15 درصد در سال 2000 و 13 درصد در سال 2006 نفش وی را مثبت ارزیابی كرده اند


راه توده 130 30.04.2007
 

 

  فرمات PDF                                                                                                        بازگشت