راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

"سپاه در لیست تروریسم"
چه احتمالاتی را در پی دارد
 

 

با زمزمه قرار دادن نام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در لیست گروه های تروریستی، دولت آمریکا تصمیم قطعی خود را برای رویارویی با ایران وپرهیز از هرگونه مذاکره و مصالحه را به نمایش گذاشت. پیروزی گروه حماس در انتخابات فلسطین وهمچنین موقعیت حکومتی شیعیان در عراق آمریکا را به یک نتیجه قطعی رسانده و آن این که شعار گسترش دموکراسی شعاری است که آمریکا در قافیه آن خواهد ماند. تمایلات ضد اسرائیلی و گاها ضد آمریکایی مردم منطقه منافع آمریکا در منطقه با خطر مواجه کرده است. بنابراین، اقدامی که سرلوحه سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاور میانه قرار گرفته است و به نظر میرسد در مورد ایران به اجرا گذاشته شده تلاش برای تغییر حکومت در ایران و حذف نیروهای مترقی مخالف حکومت بصورت همزمان است. امریکا می خواهد پس از سرنگونی حاکمیت فعلی حتی در صورت برگزاری انتخابات، دست نشاندگان امریکا قدرت را بدست گیرند. به گزارش روزنامه کریسشن ساینس مونیتور بررسی گروه های تحقیقاتی آمریکا نشان میدهد که هفتاد درصد جامعه ایران فکر می کنند رابطه با غرب یک مزیت بزرگ است و تنها 29 درصد ایرانی ها بر این عقیده هستند که تکنولژی هسته ای عامل مهمی برای پیشرفت است. بیش از 61 درصد جامعه از دولت احمدی نژاد ناامید شده اند. این گزارش مطمئنا بخش کوچکی از اطلاعات کامل آمریکائی ها از شرایط جامعه ایران دارند. آنها میدانند که ایران برای آمریکا هم یک تهدید و هم یک فرصت است. آنها می دانند که از یک سو در آینده ای نه چندان دور ایران آبستن تحولات بزرگ است. بیم آنها اینست که نیروهای مترقی در جریان این تحولات در راس حاکمیت قرار گیرند و عملا الگوی کشوری دموکراتیک برای مردم خاورمیانه بوجود آید. الگوئی که نه تنها منافع آمریکا در تضاد است بلکه پایه های حکومت های دست متمایل به آمریکا را در منطقه با خطر روبرو می کند.
از سوی دیگر شرایط ایران یک فرصت نیز برای آمریکا محسوب می شود تا با استفاده از فساد و بی لیاقتی حاکمیت کنونی از این فرصت طلایی برای تغییر حاکمیت در راستای منافع خود استفاده کند. بنابراین تصمیماتی شبیه تصمیم دولت آمریکا در مورد سپاه را باید در این راستا دانست .
در هیچ کجای دنیا اپوزیسیون داخلی نمی توانند در صورت محکومیت نیروی نظامی آن کشور از سوی یک کشور خارجی این اقدام را تائید کند. آمریکا با آگاهی از این نقطه ضعف با اتهامات جدیدش علیه حکومت ایران و تروریست خواندن سپاه عملا نیروهای مترقی را بر سر دوراهی خائن خوانده شدن از سوی حاکمیت و یا حمایت از سپاه قرار داد تا یا نیروهای داخلی اجبارا در حمایت از سپاه موضعگیری کرده و پایگاه آنها تضعیف گردد، سپاه قدرت مانور بیشتری در داخل پیدا کند، نیروهای آزادیخواه هر چه بیشتر به حاشیه رانده شوند و یا در صورت تائید اقدام آمریکا، از سوی حاکمیت به جرم خائن و جاسوس و غیره تحت پیگرد قرار گیرند. از سوی دیگر با گسترش قدرت حکومتی سپاه در داخل ایران جا برای تبلیغات آمریکا و اسرائیل در مورد تروریست پرور بودن و سرکوبگر بودن حاکمیت باز می شود و مقدمات حمله به ایران تامین می گردد. ضمن آنکه تصمیمات جدید دولت آمریکا عملا امکان هرگونه تغییر سیاست در مورد ایران، حتی از سوی دولت دموکرات بعدی آمریکا را منتفی میکند چرا که وجه داخلی وبین المللی دولت بعدی آمریکا به آنها اجازه نخواهد داد با حکومتی که نیروی نظامی آن در لیست گروههای تروریستی قرار دارد پای میز مذاکره بنشیند. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که شرایط فعلی جا را برای دخالت بیشتر سپاه در عرصه انتخابات پیش رو و استفاده از برچسب آمریکایی بودن در مورد نیروهای مخالف حضور سپاه در عرصه سیاسی کشور باز خواهد کرد.


راه توده 146 27.08.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت