راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

كهگیلویه و بویر احمد
نگاهی به زندگی
عشایر و روستائیان
هدایت احمدی


 

بیكاری با در صد بالا در مناطق محروم و مناطق عشایری
بطور كلی در مناطق عشایری و در درجه بعد در مناطق روستایی، بعد خانوار- میانگین تعداد افراد در یك خانواده- از مناطق شهری بسیار بالا تر است. در حال حاضر فرزندان خانواده های شهری به ویژه شهر های بزرگ دو و سه نفر و حداكثر 4 نفر ولی در مناطق روستایی حداقل 4 نفر (4 تا 7 نفر) و در مناطق عشایری 5 تا 9 نفر( گاهی 10 نفر) می باشد.
به علت بهبود نسبی سطح بهداشت در مناطق عشایری جمعیت این مناطق به سرعت افزایش می یابد، و با توجه به جو دلالی در عرصه خرید و فروش دام مقدار زیادی از در آمد دامداران عشایری ( روستایی) به جیب چوبداران و دلالان دام در مناطق شهری و در كشتار گاه ها میرود.
از طرف دیگر در استانهای با جمعیت غالب عشایری- روستایی( مانند استانهای لرستان، ایلام، سیستان و بلوچستان و.....) تولیدات صنعتی و كشاورزی بعلت نبود بنگاه های تولیدی كشاورزی و صنعتی بسیار در سطح نازلی می باشد. بنابراین جمعیت سر ریز شده به ویژه جمعیت جوان عمدتا بیكار می باشند و در بهترین حالت از جیب خانواده می خورند.
در دولت های رفسنجانی و خاتمی اقداماتی جهت آوردن بنگاه های صنعتی و سرمایه گذاری صنعتی در استان كهگیلویه و بویر احمد از جمله در یاسوج مركز استان به عمل آمد ولی در عمل تقریبا به علل مختلف از جمله عدم حمایت دولت بیشتر آنها در حال حاضر تعطیل شده است و به علت بدهكاری به بانك ها بوسیله بانكها تصرف شده و تعطیل شده اند.
در شهر یاسوج حد اقل 7 تا 8 كارخانه كوچك بزرگ دیده شد كه چنین بلایی سرشان آمده است. از جمله كارخانه دستمال كاغذی، ما كارونی و....

طرح خرید دام خشكسالی
طرحی توسط وزارت جهاد كشاورزی در مناطق عشایری و روستایی از جمله در استان كهگیلویه و بویر احمد- شهرستان های یاسوج، كهگیلویه، دنا( سی سخت)، گچساران و....- جهت خرید دام عشایری و روستائیان به انجام رسیده است كه توانسته كمك زیادی به دامداران استان بكند. در این طرح دام روستائیان با قیمت زنده قپان خرید شده و بعد از حمل به یاسوج و كشتار به مناطق دیگر ایران فرستاده می شود.

طرح خرید دام خشكسالی در شهرستان كهگیلویه( دهدشت)
- در این شهرستان تا كنون 6000 دام خریداری شده است و برای یاسوج فرستاده شده است.
- قیمت خرید كیلو گرمی بین 1900 تا 2450 تومان ( زنده قپان).
- هر دامدار تنها می تواند 30 راس دام به مركز خرید فوق بدهد.
- هم اكنون حدود 300 نفر در نوبت جهت فروش دام به مركز خرید فوق است.
- از طرف مسئولین شهرستان به استانداری پیشنهاد هم خرید تعداد دام بیشتری و هم خرید با قیمت بالاتری شده است.
قبل از خرید دام توسط طرح فوق- اگر ادامه پیدا كند – دامداران مجبور بودند دام های فروشی خود را به یاسوج و شیراز و بهبهان و.... ببرند و بفروشند، چوبداران و دلالان دام با توجه به مسئله خشكسالی و از اینكه مجبور هستند به هر قیمتی دام خود را بفروشند شدیدا فروشندگان دام را تحت فشار قرار می دادند، از جمله قبل از طرح فوق یك دامدار تنها می توانسته یك جفت میش را با قیمت 90 هزار تومان بفروشد ولی اكنون همان جفت میش را طرح فوق به قیمت 240 هزار تومان خریداری می كند.
دامداری تعریف می كرد كه من دام خود را مطابق سالهای قبل به شیراز بردم و چوبداران گفتند دام شما را به شرطی می خریم كه مهلت پرداخت پولش را به دو ماه برسانی. دامدار فوق تعریف می كرد این چوبداران كسانی بودند كه با من ادعای دوستی می كردند و در حقیقت من از مشتریان هر ساله آنها بودم ولی امسال با توجه به خشكسالی و جو خشكسالی آشنایی و دوستی چندین ساله را كنار گذاشته اند و بی رودربایستی ما را غارت می كنند، یعنی دام من را با ثلث قیمت می خرند.
چنانچه گفته شد تمام بازاریان و دلالان دام با زمزمه خشكسالی هر چه فشار دارند بر گرده دامداران می آورند. در نتیجه با فشار مردم و فشار به اشكال مختلف از پائین دولت مجبور شد طرح خرید دام را در دستور كار خود قرار دهد. اگر فشار بازاریان این طرح را اخته نكند- البته زمزمه آن به گوش می رسد- دامداران شانس زیادی آورده اند.
فردی ظاهرا حزب الهی با استفاده از نفوذش حواله 200 تن سهمیه جو شهرستان كهگیلویه را دریافت كرده است و با دریافت 8 میلیون تومان آنرا در جا فروخته و می خواسته با درست كردن پرونده تحت عنوان توزیع بین دامداران منطقه آن را ماست مالی كند كه با مقاومت دست اندر كاران شهرستان در این مورد هنوز موفقیتی بدست نیآورده است. جالب است فرد فوق، تحت عنوان اصل 44 می خواهد جو سهمیه شهرستان را بالا بكشد و مسئولین گفتند اصلا این جریان به اصل 44 چه ربطی دارد؟

افزایش قیمت علوفه در شهرستان كهگیلویه در سال 1387
- یونجه كیلو گرمی 350 تا 400 تومان( سال 86 حدود 130 تا 150 تومان)
- كاه كیلو گرمی 230 تا 240 تومان( سال 86 حدود 40 تومان)
- جو كیلو گرمی 430 تا 450 تومان( در سال 86 150 تا 180 تومان) ،قیمت جو دولتی كه رسما توسط دولت اعلام شده است 165 تومان می باشد.
- ضمنا گرچه قیمت ها فوق قیمت خرید و فروش می باشد ولی تقریبا بعلت عدم عرضه( موجودی) تقریبا خرید و فروشی صورت نمی گیرد.

خرید محصولات كشاورزی به وسیله دلالان و میدان داران
هندوانه، گوجه فرنگی، بادمجان، خیار و.... از محصولات عمده استان و دهدشت می باشد. میدان داران شهرهای بزرگ – تهران، تبریز، شیراز،اصفهان، اهواز و...- در هر شهر و شهرستان كشاورزی، دلالان و خریدارانی- عمدتا محلی- دارند كه محصولات را از كشاورزان خریده و یا پیش خرید می كنند و با دریافت حق العملی آنها را با كامیون برای میدان داران طرف معامله خود می فرستند.
به عنوان مثال بهترین هندوانه – درجه یك - دشت كلاچوی دهدشت را با قیمت 100 تومان از كشاورزان منطقه خریداری كرده و برای میدان داران شهر تبریز می فرستند. این هندوانه در شهر تبریز بین 250 تا 300 تومان بفروش می رسد.
عینا آنچه كه در مورد هندوانه دیده می شود در مورد گوجه فرنگی، خیار و... در سطح استان اتفاق می افتد و عمل می شود.
با تعدادی از كشاورزان و كارشناسان كشاورزی منطقه- كه تعدادی از آنها حزب الهی بودند- صحبت شد. شدیدا با كشت هندوانه در دشت دهدشت مخالفت می كردند(1)  و معتقد بودند چنانچه بهره برداران دشت دهدشت و دشت كلاچوی به جای هندوانه و نیز گوجه فرنگی و... یونجه كاری و جو كشت می كردند دامداران منطقه كمتر با مشكل كمبود علوفه بر خورد می كردند و معتقد بودند كه باید دولت در این جهت اقدام می كرد و اقدام بكند. هم اكنون در دشت دهدشت یك كیلو گرم یونجه خشك حدود 350 تا 400 تومان می باشد و تازه با این قیمت پیدا نیز نمی شود، در ضمن در سال 86 قیمت یونجه بین 130 تا 150 تومان بوده است.
ضمنا جالب است كه طی چند روز كه با تعداد زیادی- بیش از 50 نفر- از كشاورزان و دمداران و كارشناسان و افراد مختلف د یگر بر خورد داشتم حتی یك دفعه از انرژی هسته ای و مسایلی كه احمدی نژاد در هر مسافرتی كه به استانها و شهرستان ها دارد صحبتی به میان نیامد.
باز هم جالب است مردم و كشاورزان حتی یك كلمه از نماز و اسلام و خدا و پیغمبر صحبتی نمی كنند و نكردند، تنها از خشكسالی، كمبود آب كشاورزی و حتی كمبود آب شرب و دام ها، از فقر و نداری و مشكلات مادی و بیكاری و فقری كه از سر و كولشان بالا می رفت صحبت می كردند. گرچه می دانستند كه ما كاره ای نیستیم، حالا فكر كنید رئیس جمهور و یا استاندار به این منطقه برود. شكایات و طرح مسایل و مشكلات خروار ها و تن ها خواهد شد.


خرید رای توسط كاندیدا های مجلس هشتم در استان
هر جایی كه می رفتیم و با هر كسی كه صحبت از مملكت و مجلس هشم می شد هر كسی نظرش در این مورد می داد و دیدنی و شنیدنی هایشان را تعریف می كردند. كه من چند مورد را می آورم :
- كاندیدا ها به هر روستا و منطقه ای می رفتند به دوشكل رای جمع می كردند. اول با وعده و وعید كمك مادی و وام و سر كار بردن فرزندان بیكار و... دوم با تهدید اینكه اگر به من رای ندهید برایتان بد می شود...
- در تعدادی از مدارس یاسوج چند روز قبل از انتخابات به محصلین یك شلوار می دادند كه برای پدرشان ببرد و می گفتند كه این شلوار را رئیس جمهوری داده و ضمنی اشاره می كردند كه باید به فلان كس رای بدهید. ظاهرا شلوار ها نباید بیش از 2 تا 4 هزار تومان ارزش داشته باشد.
- چند روز قبل از انتخابات مجلس هشتم اداره بهزیستی استان برای افراد تحت پوشش خود مقداری برنج داده و گفته بود كه هدایای رئیس جمهور است.
- تبلیغ شده بود كه تمام اسامی افراد در كامپیوتر موجود است، هر كسی رای ندهد معلوم می شود كه رای نداده است و برایش بد می شود.فعالیت چشم گیر زنان و دختران تحصیل كرده
در شهر های یاسوج، دهدشت و روستا ها اطراف دهدشت، در مقایسه با 10 سال پیش فعالیت زنان( به ویژه زنان تحصیل كرده) از جمله در ادارات و نیز در عرصه كشاورزی چشم گیر بود.

سر نوشت نامه های فرستاده شده به احمدی نژاد در دور اول مسافرت دوره ای احمدی نژاد به استان
در زمان مسافرت اول رئیس جمهور به استان كهكیلویه و بویر احمد تعدادی نامه به رئیس جمهور داده شد كه عمدتا در رابطه با مشكلات كشاورزی ، دامی، مسكن، بیكاری بویژه بیكاری جوانان بود.
به عنوان مثال یك نفر سه نامه برای مسكنش، بیكاری اش و مشكلات دیگرش به رئیس جمهور رسانده بود.
یكی از نامه ها به كمیته امداد محول شده و یكی به بهزیستی . بعد از مدتها دوندگی و هزینه رفت و آمد برای یكی مبلغ 24 هزار تومان و برای دیگری 30 هزار تومان پرداخت شده است و یكی از نامه هم بی جواب مانده است.
ظاهرا قبل از مسافرت اول احمدی نژاد به استان تبلیغ می شده كه هر مشكلی دارید در نامه بنویسید رئیس جمهور جواب می دهد. هم اكنون نیز برای سفر دوم تبلیغ می شود و گفته شده است كه بزودی برای بار دوم به استان می آید.

سر نوشت سهام عدالت
به تعدادی از مستمری بگیرهای كمیته امداد سهام عدالت در استان داده اند و خود به خود گفته اند هر ساله مبلغی به عنوان سود سهام داده می شود.
تا كنون به تعدادی مبلغ سی هزار تومان داده اند و آن هم بعد از ده ها بار رفتن به در بانكها و اینكه هنوز واریز نكرده اند و شاید هزینه ای بیش از 30 هزار تومان را برای دریافت مبلغ فوق كرده اند.

قیمت برنج
قیمت برنج تایلندی- مصرف عمده مردم استان- از كیسه ای( كیسه 40 یا 50 كیلویی) 14 هزار تومان در ششماه پیش به چهل و هفت هزار تومان در حال حاضر رسیده است.

قیمت مسكن در استان
قیمت مسكن از یكسال پیش به این طرف در سطح استان حداقل دو برابر شده است.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)  استدلال و مخالفت فوق را در سطح كشور قابل تعميم مي دانند و معتقد هستند دولت بايد جلوي كشت هاي غير استراتژيك را به نفع كشت هاي استراتژيك- گندم، جو، ذرت، يونجه، چغندر قند، نيشكر، پنبه، سويا و....- بگيرد و كنترل كند. اين مسئله به ويژه در چنين سالهايي بسيار مهم مي باشد.

 

 


راه توده 183 30.06.2008
  


 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت