راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

"نئولیبرالیسم در تنگنا"
چین
در سر بزنگاه، گریبان
نئولیبرالیسم را گرفته
صندوق جهانی پول مجبور به فروش قسمتی از اندوخته طلای خود شد.
"راینر روپ" - روزنامه چپ گرای آلمانی "یونگه ولت"
ترجمه "فیروز فروتن"

 

هیئت نظارت بر صندوق بین المللی پول چندی پیش فروش 403,3 تن طلای ذخیره شده این موًسسه مالی را تصویب کرد. این صندوق که همراه با بانک جهانی در شهرک آمریکایی Bretton-Woods در سال 1944 تاسیس شد، دیگر به زحمت قادر به یافتن مشتری می شود. مشتریانی که در مقابل دریافت وام از این صندوق حاضر به پذیرش شرایط آن یعنی تعیین برنامه های اقتصادی موًثر در جهت بازار "آزاد" همراه با کم کردن حداکثری خدمات اجتماعی از طرف دولت باشند.
از زمانی که چین در مقابل دریافت مواد اولیه از کشورهای در حال رشد دنیا به آنها وام های بسیار مساعد و کمک های دیگر ارائه می دهد و از طرفی ونزوئلا در آمریکای لاتین ثروت نفت خود را در جهت همبستگی با کشورهای این قسمت از قاره آمریکا بکار می گیرد، کار و کسب صندوق بین المللی پول کساد شده است.
این صندوق در سال گذشته مبلغ 150 میلیون دلار آمریکائی کمبود داشت و این روند همچنان رو به افزایش است. دلیل آن نیز اینست که صندوق بین المللی پول مانند هر پرداخت کننده دیگر وام، سود خود را از طریق بهره وام های پرداخت شده کسب می کند و هیچ کشوری دیگر خواهان وام از این موًسسه مالی نیست و از طرفی کشورهای عضو حاضر به پرداخت پول اضافی جهت کمک به صندوق نیستند. زیرا آنها نیز خود اکثرا با کمبود بودجه مواجه هستند. بر این اساس در تاریخ ششم ماه می تصمیم به فروش حدود 12 درصد ذخیره طلای این صندوق گرفته شد، که بنا به گفته یکی از کارمندانش معادل رقمی حدود 11 میلیارد دلار است. با این پول قرار است موًسسه ای تاسیس شود که مسئولیت سرمایه گذاری در بازار مالی و ایجاد یک منبع ثابت درآمد برای صندوق بین المللی پول را به عهده می گیرد.

هیئت نظارت بر صندوق بین المللی پول در این روز همچنین تصمیم به صرفه جویی تا رقم 13,5 درصد از بودجه خود در طی سه سال آینده گرفت. این سازمان در حال اخراج پرسنل خود می باشد. نماینده این سازمان در اوایل ماه می اعلام کرد که 591 نفر از کارمندان این موًسسه یعنی رقمی نزدیک به یک پنجم کل پرسنل در مقابل دریافت پول حاضر به بازخرید و ترک شغل خود شده اند.
بحرانی که گریبان صندوق بین المللی پول را گرفته است با بازپرداخت زودرس و غیرمنتظره بدهی برزیل در نیمه ماه دسامبر سال 2005 آغاز شد. دو روز پس از آن رئیس جمهور وقت آرژانتین نیز اعلام کرد که این کشور حرکت برزیل را سرمشق خود قرار داده و با این اقدام کشورش را از زیر سلطه شرایط غیر قابل تحمل صندوق بین المللی پول رها می سازد. این دو کشور بزرگترین دریافت کنندگان وام از صندوق بین المللی پول بودند. کشورهای صربستان، اروگوئه و فیلیپین و همچنین اندونزی به عنوان سومین گیرنده بزرگ وام از این صندوق نیز با بازپرداخت بدهی های خود از زیر یوغ این صندوق رهایی یافتند.

چهارمین دریافت کننده بزرگ وام کشور ترکیه بود که پیرو بحران مالی خود در سال 2001 مجبور به اخذ وام از این صندوق گردیده بود که آن نیز در دهم ماه می امسال (2008) موفق به بازپرداخت وام خود گردید. محمد سیمسک وزیر اقتصاد ترکیه در پاسخ به صندوق بین المللی پول در آوریل 2008 اعلام داشت که ضرورت انعقاد یک قرارداد جدید وجود ندارد.


راه توده 180 09.06.2008
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت