راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

سیاوش کسرائی
یک اعلامیه
همراه با یک گزارش
                           

19 بهمن 1374 سیاوش کسرائی چشم بر زندگی بست. در غربت مهاجرت و در حسرت دیدن وطن و قدم نهادن بر خاک آن. در ماه های اخیر، بارها خوانندگان راه توده در پیام های مختلف از ما خواهان بازانتشار اطلاعیه ای شده بودند که به مناسبت خاموشی کسرائی منتشر کردیم و همچنین گزارشی که از مراسم یادبود او در تهران به سینه چاپ سپردیم. در آن زمان راه توده هنوز روی شبکه اینترنت نبود و بصورت ماهنامه چاپ و منتشر می شد.
متاسفانه هنوز شماره های چاپی راه توده بطور کامل روی آرشیو اینترنتی سایت راه توده قرار نگرفته که امیدواریم این نقص نیز به همت مسئولین فنی سایت برطرف شود. به همین دلیل و برای پاسخ به خواست خوانندگان خود و همه علاقمندان دیگر، آن اعلامیه و گزارش مجلس یادبود کسرائی در تهران را دراین شماره منتشر می کنیم. مجلس یادبود کسرائی زمانی در تهران برگزار شد که هنوز چهره "سعید امامی" معاون امنتی علی فلاحیان در پشت حوادث خونین پنهان بود و پرده از این چهره سازمانده اجرای قتل های زنجیری نیفتاده بود. حمله به مجلس یادبود کسرائی زیر نظر مستقیم سعید امامی صورت گرفت و بعدها دقیق تر فاش شد که او در حاشیه خیابان روبروی مسجد محل یاد بود، به درخت تکیه داده و اوباش را برای حمله به مردم هدایت می کرد. آن گزارش راه توده، از این نظر نیز تاریخی است و فراموش نشدنی.
این هر دو مطلب را برگرفته از شماره 45 راه توده – اسفندماه 1374
اینجا  می خوانید.
 راه توده 171 17.03.2008
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت