راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 85 سال پس از لنین
 بحران در قلب سرمایه داری
بازگشت دوباره "لنین" به جهان

 

روز21 ژانویه، 85 مین سالگرد درگذشت "لنین" رهبر انقلاب اکتبر بود. نزدیک به 20 سال از سقوط اتحاد شوروی که با رهبری و هدایت او بنیانگذاری شد می گذرد.

تمامی تلاش غارتگرانی که در روسیه به رهبری رسیده اند برای تخریب آرامگاه لنین و دیگر رهبران طراز اول و قهرمانان انقلاب و جنگ کبیرمیهنی تاکنون به ناکمی ختم شده است و این ممکن نشد مگر حضور مردم در میدان سرخ مسکو در هر سالگرد و مناسبتی! از جمله در 85 مین سالگرد درگذشت لنین.

امسال نیز به ابتکار حزب کمونیست روسیه در میدان سرخ مراسم سالگرد درگذشت لنین برگزار شد. هزاران تن از اهالی مسکو در این مراسم شرکت کردند و دسته های گل بر مزار لنین و دیگر رهبران طراز اول اتحاد شوروی گذاشتند. در ادامه این مراسم  کنفرانس مطبوعاتی بر گزار شد که گنادی زوگانف رهبر حزب کمونیست روسیه در جمع خبر نگاران چنین گفت:

ما با همه توان و امکان خود مانع از این خواهیم شد تا این مجموعه یادگارها و بناهای تاریخی و  آرامگاه رهبران اتحاد شوروی سوسیالیستی و حزب کمونیست اتحاد شوروی که سمبل سر بلندی  و افتخار نه تنها کشور شورا ها، بلکه افتخارات جهانی است برچیده شود. عداوت و دشمنی با رهبران سوسیا لیسمِ در کشور ما، در حالی ادامه دارد که تفکرات سوسیالیستی در جهان با اقبالی شور انگیز مواجه گشته است. در سه ـ چهار سال گذشته چاپ  آثار کارل مارکس به ده برابر رسیده است... سال گذشته تلویزیون روسیه برنامه ای را با نام "روسیه نوین " اجرا کرد که مقایسه ای بود بین وضعیت امروز روسیه و رهبران و مدیران اتحاد شوروی. همین طور ارزش گذاری آن زمان .45 ملیون نفر از مردم ما به شاخص ترین آنها  لنین و استالین که سمبل افتخارات مدیریت و دست آورد آن دوران بودند رای مثبت دادند. کتاب ها، آثار تجربی لنین در سطح وسیعی در جهان دست به دست میشوند.

روشنفکران و توده های وسیعی از مردم جهان دنبال این هستند که دلایل بحران های اقتصادی امروز را که به زندگی آنها گره خورده دریابند.

این نشان از درخشندگی سوسیالیسمِ و کار آمدی آثار کلاسیک های مارکسیستی در زندگی تاریخی مردم دنیا دارد. آموزش های آموزگار ما لنین در سراسر دنیا مورد توجه خاص قرارگرفته است. پاک کردن ایده های مارکسیستی ـ لنینیستی امری است غیر ممکن. خصوصا در کشور ما که ایده های لنین با زندگی مردم عجین شده است.

روسیه پهناور همه گونه شرایط باز گشت به سوسیالیسمِ را، هم به لحاظ اجتماعی، هم منابع مادی و معنوی دارد. تجارب عملی بدست آمده پدران و مادران ما این توانایی را به ما می دهد که با تکیه بر چنین غنای اجتماعی عظیم، اجازه  ندهیم تا سرمایه داران طفیلی و انگلی، کشور ما را بیش از این به منجلاب فقر و سیه روزی سوق دهند. ما با تمام توان از تخریب بیش از این روسیه بزرگ و بناهای یاد بود افتخارات قهرمانان عصر اتحاد شوروی جلوگیری خواهیم کرد. 

                                                                                                

     بازگشت