راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

چند اشاره کوتاه
به رویدادهای چین
سیروس سینائی

 

 

 

 

 

مقالاتی که در شماره های اخیر راه توده درباره چین منتشر شده که حاوی اطلاعات جالبی است. این چند نکته را هم شاید بتوان در تکمیل آن مقالات منتشر کرد:

1- اقتصاد و تا حدی فرهنگ چین دست جناح اصلاح طلب حاکم در چین به رهبری نخست وزیر این کشور است.

2- متهمین فساد حکومتی که دولت و حزب کمونیست این کشور از آن می نالند اقتدار گرایان  حکومت اند.

3- ۲۰ سال پیش رئیس جمهور طرفدار دنشجویان بود. "لی پنگ" پسر خوانده مقتدر چوئن لای نخست وزیر پرنفوذ و سیاستمدار چین توانست با ترساندن رهبران چین از سرنگونی، رئیس جمهور را برکنار و حصر خانگی کند. بدنبال آن سران جناح اصلاح طلب دستگیر شدند که یکی از آنها همین نخست وزیر کنونی چین است. البته بسیاری از دستگیر شدگان بتدریج و پس از مدتی‌ به کار گرفته شدند. آنها توانستند ۱۵ سال پیش اقتصاد چین را بار دیگر بر مدار برنامه ریزی قرار دهند. پدر خوانده این اصلاحات "دنگ شیائوپینگ" بود که از انقلاب فرهنگی‌ و از چنگ باند 4 نفره "مائو" جان سالم ببرد.

4- رئیس جمهور فعلی‌ چین با وجود این که از جناح اقتدارگراهاست ولی‌ سیاستمداری طرفدار تعقل و مدارا با جامعه است. دنگ شیائوپینگ ۲ بار با ژنرال‌ها در برابر اقتدار گراها در درون حزب قیام کرد اما نتوانست آنها را از صحنه حذف کند. سال ۸۹ در گذشت اما خط مشی و روش های اصلاحی او دنبال شد.

 


 

 

            راه توده  245 9 آذر 1388

 

بازگشت