راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

عمود خیمه سرمایه داری جهان سست شده
کاخ سفید راه حل دیگری
جز آغاز یک جنگ جهانی دارد؟

 

 

 

 

پرفسور اقتصاد "مارک فیبر" با پیش بینی سقوط دلار و چند شاخص دیگر اقتصادی آمریکا به شهرت رسید. او نظراتی نیز در باره سرانجام بحران اقتصادی در امریکا دارد. از جمله این که یگانه راه فرار از این بحران آغاز یک جنگ جدید جهانی است.

از وی مصاحبه تازه ای منتشر شده که لینک آن را اینجا گذاشته ام. او می گوید که امریکابزودی دشمن جدید را برای آغاز این جنگ اختراع خواهد کرد.

فیبر اکنون در هنگ کنگ چند گروه بزرگ را برای سرمایه داران غربی و دولتی
چین رهبری می‌کند.

چند سال پیش پس از ارزیابی نجومی او از سهام مشتق را کلید برنامه ریزی سقوط اقتصاد و ایجاد نظم نوین جهانی‌ دیدم. کلیدی که سقوط بانک‌ها را در آن قابل پیش بینی‌ بود.

ظاهرا آن اختراعی که فیبر برای آغاز جنگ سوم جهانی به آن اشاره می کند، باید پروژه اتمی ایران باشد.

کافی است به ارقام بدهی دولت امریکا در چند ماه اخیر مراجعه شود تا دانسته شود تا پایان دوره ریاست جمهوری اوباما این بدهی به ۴ تا ۶ تریلیون می‌رسد. یعنی‌ باز پرداخت
بهره بدهی دولتی آمریکا از ۲۰۱۱ کمر شکن خواهد شد.

البته سقوط قبل از آن‌ هم امکان دارد که آن را مارک فیبر به تفصیل بیان می‌کند. این بهره‌ها نیز به چند خانواده آمریکایی- انگلیسی‌ که صاحبان سهام بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو، هستند پرداخت می شود.

البته مارک فیبر به این مسایل اشاره نکرده،  اما کافی است نوشته های او بدقت خوانده شود تا دانسته شود که او بی شک بر این آمار و ارقام آگاهی وسیع دارد. وی در مصاحبه جدیدش شاخص‌های دیگر را که مهم هستند باز کرده است.

مساله بدهی‌ها را باید کمی‌ بیشتر تحقیق کرد زیرا این هماد عمود خیمه ایست که ممکن است خم شده و خیمه بر سر اوباما و اقتصاد امریکا فرود آید. آماری که اکنون در دست است می گوید ورشکستگی در راه است! یعنی‌ از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی که موتور اصلی‌ است و سقوط ! فیبر میگوید بزودی "همانطور که کمونیسم سقوط کرد، همان طور هم کاپیتالیسم سقوط خواهد کرد!"

http://www.bi-me.com/main.php?id=42214&t=1&c=35&cg=4&mset=1011

 


 

 

            راه توده  245 9 آذر 1388

 

بازگشت