راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دیدار و مذاکرات رهبران
دو حزب کمونیست روسیه و ویتنام
50 هزار متخصص ویتنامی
فارغ التحصیل اتحاد شوروی اند
بهروزبکتاشی

 

 

 

 

 

گنادی زوگانف رهبر حزب کمونیست فدارتیو روسیه، با هیاتی از جانب حزب کمونیست ویتنام به سرپرستی دبیر هیات سیاسی این حزب "تان شانگ" در مسکو دیدار و مذاکره کرد.

در این ملاقات زوگانف گفت: از 200 کشور جهان تنها 12 کشور در شرایط بحران جهانی به آهنگ رشد تولید خود ادامه می دهند. ویتنام یکی از 3 کشور اول در میان این 12 کشور  است. در آینده بسیار نزدیک سفر رئیس  جمهور روسیه "مدودف" به ویتنام انجام می شود. در جریان این ملاقات قرار است سلسله قرارداد هائی به امضا برسد. تحکیم ارتباطات اقتصادی بین کشورهای ما توجه حزب کمونیست روسیه است.

رفقای ویتنامی در باره موفقیت های کشور خود دراین دیدار گفتند: در سال 2009 ویتنام 5.5 میلیون تن صادرات برنج داشت که بیش از سال گذشته بود. صادرات دریائی، قهوه و دیگر اجناس همچنان رو به افزایش است .

در سال 2011 کنگره حزب کمونیست ویتنام برگزار خواهد شد که تدارک آن از هم اکنون آغاز شده است. این کنگره حادثه مهمی نه تنها در زندگی مردم ویتنام، بلکه همچنین در زندگی تمامی جنبش کمونیستی و کارگری خواهد بود. زیرا درکنگره  برنامه نوین حزب و استراتژی رشد اقتصادی کشور برای دهساله آینده تصویب خواهد شد.

در جریان این دیدار و مذاکره رفقای ویتنامی بارها اتحاد شوروی را ستودند. اکثر اعضای هیئت تحصیلات خود را در اتحاد شوروی به پایان رسانده اند. بنا به گفته های اعضای هیئت، در سالهای جنگ تجاوزکارانه امریکا در ویتنام و همچنین سالهای پس از استقلال کامل ویتنام و پایان جنگ، 50 هزار متخصص ویتنامی تحصیلات خود را در اتحاد شوروی بپایان رساندند و همین نیرو امروز سرمایه بزرگی برای حزب، دولت و مردم ویتنام است.

تان شانگ خاطر نشان کرد: ما سپاسگزار اتحادشوروی و فدراتیو روسیه هستیم. بدون کمک برادرانه شما موفقیت های ما در امر رهائی کشور و رشد اقتصادی امکان پذیر نبود

هیئت ویتنامس پیام تبریک دبیر کل حزب کمونیست ویتنام «دیک مان » به گنادی زوگانف به مناسبت انتخاب وی بعنوان نماینده شورای اتحاد احزاب کمونیست اتحاد شوروی را ابلاغ کرد و همچنین دعوتنامه رسمی برای بازدید از ویتنام را به زوگانف تحویل داد. گنادی زوگانف این دعوت را پذیرفت و قرار شد هیئت حزب کمونیست روسیه در ماه های نزدیک راهی ویتنام شود.

 


 

 

            راه توده  245 9 آذر 1388

 

بازگشت