راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

درآستانه قطعنامه تازه ای علیه ایران
پیش بینی ها
بار دیگر تحقق یافت
یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی(آینده ما)

 

 

 

 

 

همانگونه که روزنامه چپ گرای "یونگه ولت" چاپ آلمان پیش بینی کرده بود، پیش نویس قطعنامه گروه 1+5 در شورای حکام اتمی به تصویب رسید. این نشریه که منتشر کننده دیدگاه های چپ جدید آلمان است، در آخرین شماره خود با ابراز نگرانی نسبت به تشدید تحریم های ایران نوشت: آمریکا و هم پیمانان اروپائی آن در راه کسب یک موفقیت بزرگ برای منزوی کردن ایران هستند. آنها موافقت روسیه و چین را برای تصویب یک قطعنامه علیه ایران جلب  کرده اند. قرار است این قطعنامه در اجلاس دو روزه حکام اتمی در وین تصویب شود. پس از آن، این قطعنامه به شورای امنیت برده خواهد شد، تا این شورای تصمیمات تازه ای را برای تشدید محاصره اقتصادی ایران بررسی کند. شورای امنیت  تا کنون چهار قطعنامه علیه ایران تصویب کرده است.

واشنگتن پست روز پنجشنبه با استناد به دیپلمات ها نوشت  جلب موافقت چین برای تصویب این قطعنامه علیه ایران زیر فشار  و تهدید صورت گرفته است، باین صورت که:  دو تن از اعضای شورای امنیت ملی اوباما، از جمله دنیس راس ، مشاور برجسته او، به پکن پرواز کرده  و گفته اند که اسرائیل مصمم است با حمله نظامی برنامۀ اتمی ایران را نابود کند. این امر سبب آغاز جنگ در سراسر منطقه خواهد گشت و صدور نفت و گاز ایران به چین، که برای آن کشور حائز اهمیت است نیز قطع خواهد گشت.

پیام آوران اوباما گفته اند یگانه شانسی که برای منصرف کردن اسرائیل وجود دارد آنست که با ایجاد وسیع ترین جبهۀ بین المللی علیه ایران، این کشور  مجبور  به تسلیم شود.

واشنگتن پست می افزاید که مشاوران اوباما در عین حال به چینی ها گفته اند که در صورت قطع صدور نفت ایران  به چین، جایگزین  وجود دارد. هم امارات متحده عربی و هم عربستان سعودی اعلام کرده اند که حاضرند  مقادیر بسیار بیشتری نفت به چین بفروشند.

تا آستانه اجلاس 1+5 روسیه و چین برای تصویب قطعنامه ای علیه ایران در در شورای حکام آژانس و در نهایت، تصویب قطعنامه تازه ای علیه ایران در شورای امنیت مقاومت کرده بودند. محمد البرادعی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز، که آخرین روزهای مسئولیت خود در این آژانس را می گذراند نیز چندین بار درباره این قطعنامه هشدارهای خود را داده بود. آنچه فعلابرای آمریکا و اروپا اهمیت دارد به نمایش گذاشتن ”اتفاق نظر” است. آنها بدون روسیه و چین هم قادر به تشدید محاصره هستند.

 


 

 

            راه توده  245 9 آذر 1388

 

بازگشت