راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سلامت برتر
از مصرف زدگی
"گرانما" انترناسیونال- ترجمه:شاملو

 

 

 

 

وزارت بهداشت کوبا و زیر مجموعه های پزشکی آن موظف شده اند تمام مادران باردار را بطور روزانه تحت مراقبت های پزشکی قبل از زایمان قرار دهند. این اقدام جهت جلوگیری از هرگونه نارسائی های تنفسی انجام می شود. از جمله بیماری واگیر ویروسAH1N1 که زنانِ باردار در دورانِ حاملگی دچار عوارض آن می شوند.

وزارت بهداشت عمومی کوبا اعلام کرد: این اقدامِ دولت کوبا از سپتامبر گذشته آغاز شده است، زیرا که ویروس نامبرده در عرضِ چند ساعت می تواند باعث جراحاتِ ریوی شود. بدین جهت لازم است که با معایناتِ سریع اولیه شخصِ مبتلا به این ویروس در قسمتِ مراقبت های ویژه بیمارستانی بستری شود. بنا براین، روزانه واحد های پزشکی در شهرهای مختلف کشور کوبا موظف هستند به منازلی که در آن ها زنانِ باردار و یا مادرانی که نوزادانِ خود را به دنیا آورده‌اند مراجعه کرده و پس از معاینات لازم، از وضعیت سلامتِ کاملِ مادران و نوزادانِ آن‌ها مطلع و اگر آثاری از ویروسِ AH1N1 در آنها مشاهده کردند به بیمارستان منتقل و تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گیرند. طبق آمار داده شده از 65456 تن از زنانِ باردار و 16.507تن از مادرانی که نوزادانِ خود را بدنیا آورده‌اند و مجموع  96318ِ تن بطور میانگین 96%آن‌ها موردِ مراقبت های ویژه دولتِ کوبا قرار گرفته که 60512ِ تن آن‌ها در بیمارستانها بستری شده اند.

- مصرف زدگی در کوبا وجود ندارد. تولید مصرفی نیز بسیار محدود است، اما آنچه هست بین همه تقسیم می شود. چند دهه محاصره اقتصادی و فنی کوبا نتایج طبیعی خود را داشته است. اما علیرغم همه کمبودها، آموزش و بهداشت و درمان رایگان خدماتی اند که نتایج آن را در سلامت جسم و روان و آگاهی عمومی نمی توان انکار کرد.

 

 


 

 

            راه توده  250 14 دیماه 1388

 

بازگشت