راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

باز و کبوتر
در کاخ سفید
برای جنگ اتمی
آماده می شوند!
آذرفریتاش

صاحبان بزرگترین کنسرن های مالی در امریکا در صدد اجرای طرح" خاورمیانه بزرگ" یعنی دستیابی  اختصاصی به انرژی نفت و گاز در کشورهای خاور میانه و خلیج فارس و آسیای میانه و کنترل نظامی تنگه هرمز وخلیج فارس می باشند. برای اجرای این طرح ارتش امریکا نه تنها گسترش می یابد، بلکه ساختار آن نیز در حال تحولاتی مطابق این نقشه است. از جمله نظامی شدن سازمان های جاسوسی و اطلاعاتی امریکا که سازمان اطلاعات مرکزی این کشور، یعنی "سیا" را نیز شامل شده است.

عراق و افغانستان قربانیان گام های نخست در راه اجرای این هدف بودند. هدفی که به بهانه فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی می خواهند با توسل به سلاح اتمی بدان دست یابند. در راه دستیابی به این هدف، کشورهای خلیج فارس، مانند امارات متحده عربی، قطر و عربستان خود را با امریکا همسو کرده اند.

طرح خاورمیانه بزرگ بر محور موزائیکی کردن کشورهای بزرگ منطقه – و در راس همه آنها "ایران"- و تغییر حاکمیت های مستقر در این کشورها تنظیم شده است.

این که چه کسی در کاخ سفید مستقر است؟ دمکرات است یا جمهوری خواه؟ در پیگیری و اجرای این طرح نقش آفرین نیست. به همین دلیل است که حتی پس از ورود "اوباما" به کاخ سفید نیز مجریان اصلی این طرح به اعتناء به این که جمهوریخواه اند و دمکرات ها انتخابات ریاست جمهوری را برده اند همچنان در کاخ سفید ماندند!

با نزدیک شدن انتخابات "مجلس نمایندگان" و "سنای امریکا 1"که از دوم نوامبر امسال آغاز می شود، ما شاهد همکاری و همآهنگی جمهوری خواهان و سیاستمدان دمکرات و باصطلاح مستقل در دفاع از این طرح هستیم. همه آنها از سمت گیری اقتصادی امریکا به سوی اقتصاد نظامی و پررنگ شدن نقش نظامی ها در ارگان های اجرائی امریکا دفاع می کنند و خواهان سرعت گرفتن این سمت گیری در کابینه اوباما هستند.

شرکت هائی نظیر شرکت فرا ملیتی "لاکهید مارتین وبوئنیگ " دست بالا را در قوه مجریه امریکا یافته اند. شماری نهاد اطلاعاتی، جاسوسی و امنیتی در امریکا تشکیل شده که نظیر همین شرکت ها در بنیانگذاری آنها نقش دارند. این سازمان های موازی اکنون افشاء شده اند. البته مطبوعات امریکا می نویسند که افشاء شده اند، زیرا همه شواهد نشان میدهد که تصمیم عالیه بر بیان این واقعیات پشت پرده قرار گرفته اند تا زمینه ذهنی جامعه برای پذیرش یک جنگ اتمی و ضرورت امنیتی و نظامی شدن همه جانبه فضای سیاسی در امریکا توجیه شود.

کودتائی که در ایران انجام شد تا دولت ماجراجو و زمینه ساز طرح استراتژیک امریکا برای تقسیم کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیا به کشورهای کوچک و تحت سلطه بر قدرت باقی بماند، عملا نقش ستون پنجم این سیاست استعماری امریکا در ایران را عهده دار است. این که این دولت چه شعارهائی می دهد و چه ادعاهائی دارد، حتی اندکی نیز نمی تواند از نتیجه عملکرد آن بسود تحقیق استراتژی امریکا بکاهد.

طبیعی است که اسرائیل نزدیک ترین متحد امریکا برای اجرای طرح خاورمیانه بزرگ و در واقع تقسیم خاورمیانه به کشورهای کوچک و تبدیل آنها به مستعمره های نوین امریکاست. به همین دلیل، هر شعار و سیاستی توسط حاکمیت کودتائی ایران که موقعیت اسرائیل را در منطقه تقویت کند و کشورهای عرب منطقه را از بیم ایران به اسرائیل نزدیک و حتی متحد آن کند، در خدمت اسرائیل نیز هست. یعنی همان سیاست های ماجراجویانه و شعارهای تهدید آمیزی که احمدی نژاد و کودتاچی ها سر می دهند و هرچند گاه یکبار؛ رهبر جمهوری اسلامی نیز آن را بصورت تئوریزه شده در سخنرانی های خود تکرار می کند.

درمیان کشورهای اروپائی، رئیس جمهور فرانسه می کوشد از امریکا و اسرائیل عقب نمانده و با آنها شانه به شانه حرکت کند! سارکوزی رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته، همسو با این اهداف امریکا خطاب به ایران اعلام کرد: "تکثیر جنگ افزارهای هسته ای در منطقه خاور میانه با مداخله نظامی مواجه خواهد شد".

و همزمان با همین اظهار نظر سرکوزی، اسرائیل ژنرال "پائو گالا نت" را به سمت فرماندهی کل ارتش اسرائیل منصوب کرد. ژنرالی که مشوق و مدافع حمله نظامی به ایران است و دولت سوریه و حزب الله لبنان را نیز تهدید کرده که اگر حساب خود را از حساب جمهوری اسلامی جدا نکنند مشمول این حمله خواهند شد.

این ژنرال پیشتر مشاور نظامی و منشی "آریل شارون" نخست وزیر پیشین اسرائیل بود که براثر سکته مغزی از دور خارج شد و معلوم نیست که هنوز در "کما"ست و یا مرده است.

"جو بایدن" که تا مدت ها پس از ورود اوباما به کاخ سفید، مطبوعات حیله گر امریکا از او یک "کبوتر" بر بام کاخ سفید ساخته بودند اخیر در گفتگو با تلویزیون اسرائیل گفت: "من یک کاتولیک معتقد هستم و مانند هر کاتولیکی سرسختانه به این اصل پافشاری می کنم که یک کاتولیک خوب قبل از اینکه مسیحی باشد باید یک یهودی خوب باشد و من پیش از آنکه مسیحی باشم  خود را یک یهودی می دانم و نه تنها این، بلکه افتخار دارم بگویم من یک صهیونیست هستم  و به وجود اسرائیل و ملی گرائی یهودی سخت پایبندم"

بدین ترتیب است که به سیاست استراتژیک "خاورمیانه بزرگ" و زمینه سازی برای حمله اتمی به ایران، چهره ای مذهبی نیز بخشیده شده است.

--------------

1- انتخابات نمایندگان مجلس امریکا هر چهار سال یکبار برای انتخاب435 نماینده انجام می شود و انتخابات سنا هر شش سال یکبار انجام می شود. البته سنای امریکا  100نماینده دارد که یک سوم آنها بموجب قانون اساسی امریکا هر دو سال در انتخابات عمومی و یا میان دوره ای   تغییرمیکند.

 

 

                راه توده 281    8 شهریور ماه 1389
 

بازگشت