راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

ژنرال های برمه
در تنگنای انتخابات
و یک جنبش خیابانی
آذر فریتاش

 

حزب "اتحاد ملی برای دمکراسی" به رهبری "آنگ سان سوکی" انتخابات سال2010 را در کشور "برمه" تحریم کرد. در انتخابات گذشته، در سال1990 حزب "اتحاد ملی برای دمکراسی" با کسب حد اکثر آراء دولت نظامی را شکست داد، اما این پیروزی هیچگاه به رسمیت شناخته نشد و نظامی ها سرکوب مخالفا دولت نظامی را گسترش دادند. دولت نظامی با رهبران و اعضائ حزب زندان ها را پر کرد. خانم "انگ سان سوکی" رهبر حزب، 20 سال زندگی خود را در زندان و بازداشت خانگی بسر برده است. او اکنون نیز علیرغم اعتراضات بین المللی در کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان در حبس خانگی است.
در سال 1977 (شورای عالی صلح و توسعه) که توسط ارتش رهبری می شود تاسیس شد و زمام امور کشور را در دست گرفت. ژنرال "خین نیونت" رئیس سرویس اطلاعات برمه بصورت کودتی خود را دبیر اول این شورا اعلام کرد و سرکوب نیروهای دمکراتیک را با کمک نیروی های نظامی شروع کرد. در انتخابات سال 1990 که به پیروزی حزب "آنگ سان سوکی" منجر شد، او این پیروزی را به رسمیت نشناخت. دیکتاتور برمه ژنرال خین نیونت- در اوت 2003 خود را نخست وزیر کشور اعلام کرد و با کمک دو ژنرال متحد خود، یعنی "خین نیونت" " تان شوه" وژنرال" مونگ آیه" مثلث دولت نظامی برمه را تشکیل داد.
خین نیونت طراح سیاست پایداری حکومت نظامیان در برمه در دوره حکومت خود از هیچ جنایتی کوتاهی نکرد. با آزادی خانم آنگ سان سوکی در سال 2002 اقدامات تازه برای دستگیری دوباره او طرح ریزی شد. در ماه مه 2003 آنگ سان سوکی ومعاونش" نین اوو" و اعضاء وهواداران او که در کارزار تبلیغاتی درشمال کشورمشغول بودند، در یکی از جاده هایکشور مورد حمله گروهی از اوباش و جنایت کارقرار گرفتند. این گروه را قوه قضائیه بدستور ژنرال "تان شوه" آزاد کرده بود. در این رویداد بیش از دهها تن از اعضائ حزب و 200 نفر از همراهان آنگ سان سوکی کشته شدند. این درگیری بهانه جدیدی برای دستگیری مجدد "آنگ سان سوکی" و معاونش و دیگر همراهان او توسط دولت نظامی شد. با این دستگیری ها, دولت نظامی یکبار دیگر کوشید نیروهای دمکراتیک را از صحنه سیاسی کشور خارج کند.
اکنون و با اوج گیری تظاهرات خیابانی مردم، بحث میان ژنرال ها برای مذاکره با "آنگ سان سوکی" شروع شده است، اما آنها بر سر این مذاکره با هم اختلاف دارند. برخی از آنها معتقدند هیچ امتیازی به مخالفان دولت نباید داد، درعین حال که همه آنها نگران ادامه جنبش اعتراضی و سرعت گرایش به چپ درجنبش اند. گروه "وا" که از کادرهای حزب کمونیست تشکیل شده در مرزهای چین مستقر است. آنها بیش از 20 هزار نیروی نظامی در اختیار دارد. گرچه آنها با حکومت توافقنامه آتش بس امضاء کرده اند، اما این آتش بس را جنبش رو به گسترش مردم می تواند عملا لغو کند. دولت ژنرال ها نگران آغاز دوباره جنگ با این ارتش 20 هزار نفری است، زیرا در شهرها نیز درگیر تظاهرات خیابانی مردم است. از سوی دیگر در مناسبات خارجی خود نیز ناچار است برخی ملاحظات را درارتباط با چین درنظر بگیرد. ملاحظاتی که سد راه آغاز دوباره جنگ است.
طبق توافق نامه ای که هنوز رعایت می شود مناطقی در مرز چین و برمه تحت کنترل این نیرو ها قرار دارد. این مناطق خود گردان است و توسط همین گروه اداره می شود.
ژنرال "مونگ آیه" که می کوشد خود را یک ناسیونالیست سر سخت معرفی کند، با دولت خودگردان منطقه که اداره آن را حزب کمونیست برعهده دارد مخالف است. او این مخالفت را تحت پوشش مخالفت با نفوذ چین در برمه توجیه می کند. او معتقد به حمله نظامی به این دولت محلی است، اما از سوی دیگر نگران قدرت نظامی همین دولت محلی است.
درچنین فضای پر التهابی که فشار های بین المللی به دولت ژنرال ها آن را افزایش داده قرار است انتخاب برگزار شود. ژنرال ها می دانند که با پیروزی جنبش اعتراضی در انتخابات پرونده جنایات آنها گشوده شده و صندلی دادگاه ها در انتظار آنهاست.
"تان شوه "را مجبور به رسیدگی پرونده آنگ سان سوکی می کند .دولت میانماردر ابتدابه حزب انتخاباتی که اگر ژنرال ها نتوانند آن را کنترل و هدایت کنند، پیروز بزرگ آن "آنگ سان سوکی" خواهد بود که هنوز در حبس خانگی است!

راه توده 264 26.04.2010
 

بازگشت