راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

از یک پیام و پاسخ دریافتی
به جای نقد استالین
درباره مسائل امروز
ایران نظر بدهید!
هدایت احمدی

 

بنده مقاله وارده شماره 296 راه توده درباره استالین را که آقای خان داداش نوشته بودم خواندم. ظاهرا ایشان با کس دیگری مشکل ندارد، جز زیگانف و استالین و....

همانطور که ایشان خودش نیز گفته، عیب از آگاهی و اطلاعات خودش است. بویژه وقتی نوشته است "من هیچوقت از استدلال های زوگانف خوشم نیامده، شاید عیب از من باشد."

حدس می زنم که سالها اقامت در خارج ازکشور و غافل ماندن از فاجعه ای که ما در داخل کشور با آن دست به گریبان هستیم دلیل این نوع قضاوت ها باشد. اگر کنار ما بود و با مشکلات از نزدیک آشنا بود، احتمالا ترجیح میداد درباره مسائل روز ایران مطلب بنویسد تا درباره استالین و دوران او.

دوست ما خرمن دیگران را باد داده است، نمی داند که هم اکنون که این نامه را از ایران می نویسم با این مشکلات دست به گریبان هستیم:

110 نقطه از جنگل گلستان در حال سوختن است (مصاحبه رادیویی استاندار استان گلستان روزنامه آرمان 22-9-89 صفحه 7). این حریق به جنگل های سمنان، جنگل ابر هم سرایت کرده ایت.

- آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ تمام تولید مملکت را خوابانده است.

- هزاران نفر از نیروی کار ماه هاست دستمزدشان را دریافت نکرده اند.

- ده ها کارخانه و بنگاه تولیدی بر اثر انواع و اقسام مشکلات از جمله واردات و قاچاق در هایشان دارد تخته می شود و یا تخته شده اند.

- میلیون ها نفربیکار و درحال بیکار شدن، وزیرخط فقر قرار دارند.

خان داداش بهتر بود راجع به جنایات سرمایه داری که در مدت 100 سال گذشته دو جنگ خانمانسوز با   میلیون ها نفر تلفات به راه انداخته است صحبت می کرد.

بهتر بود راجع به فاجعه زیست محیطی در سطح جهان که تحت رهبری امریکا  صورت می گرفت صحبتی می کرد.

بهتر بود از جنایات نئولیبرالیسم و تعدیل اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران می گفت؟ که مملکت را به اینجا رسانده است و فردی مانند احمدی نژاد و مافیای حجتیه را بر مملکت مسلط کرده است.

بهتر نبود در مورد خطرجنگ غرب-  تحت رهبری امریکا - که برای ایران بوجود آمده صحبت می کرد؟ جنگی که به قول فیدل کاسترو می تواند جهان را با جنگ اتمی نابود کننده جوامع بشری مواجه کند.

بهتر نبود از تشنج بوجود آمده در شبه جزیره کره و انواع توطئه برای حکومت جمهوری دموکراتیک کره صحبت می کرد؟

در حال حاضر در سطح جهان سالی 2 میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا در مناطق صنعتی، شهر های صنعتی و... می میرند. درست نبود راجع به این مورد که عمدتا نتیجه جنایات امپر یالیست و اعوان و انصارش است صحبتی می کرد؟

 

جمعیت کنونی و 1000 میلیون نفری زیر خط فقر

ایشان فکر می کند که با نرخ رشد منفی جمعیت، مشکل دنیا حل خواهد شد. فرض بگیریم که جمعیت کنونی ثابت بماند. هم اکنون بیش از 1000 میلیون نفر یعنی یک ششم مردم جهان زیر خط فقر می باشند.

با فرض ایشان، اگر جمعیت جهان مثلا برسد به 4 میلیارد نفر دیگر فقیر و زیر خط فقر نداریم. دیگر جنگی مانند عراق و امریکا، ناتو و افغانستان و... نداریم.

معنی این حرف این است که 100 سال پیش که جمعیت جهان 3 میلیارد نفر بوده مشکلی وجود نداشته است.

هم اکنون در کشور های اروپایی و امریکا و کانادا رشد جمعیت منفی یک و منفی دو است، نباید دیگر مشکلی داشته باشند.

بیکاری در اروپا و امریکا و غرب ، 44 میلیون نفر زیر خط فقر در امریکا، 32 میلیون نفر گدای غذا در امریکا، بدهکاری 400 میلیارد دلاری یونان و تقریبا همین اندازه در مورد ایرلند، پرتقال، اسپانیا و.... را نمی بیند، نمی داند که  با همین جمعیت  کم و با رشد منفی حکومت های غربی در حال کاهش امکانات تامین اجتماعی و کاهش امکانات موجود می باشد. و تمام و یا در حد زیادی امکانات زحمتکشان  که با مبارزه 100 ساله بدست آورده اند را از چنگشان در می آورند.

معنی حرف ایشان این است که هرکشوری که رشد منفی جمعیتی داشته باشد مشکلش حل شده است وبحرانی ندارد. میلیون ها تظاهر کننده یونانی، اسپانیایی، انگلیسی، فرانسوی و... را چرا نمی بینند.

قدرت و عظمت تولید

اصولا ایشان به تولید و قدرت تولید ایمانی ندارد،  نمی داند در دهه 20 و دهه 30 قرن بیستم 6000 بنگاه تولیدی و موسسه کشاورزی یعنی چه، اگر چنین قدرتی در شوروی  نبود مردم شوروی می توانستند در مقابل هیتلر مقاومت کنند؟

نمی داند حزب بلشویک تحت رهبری لنین و استالین روسیه عقب افتاده و گرسنه از قعر فقر نجات داد؟

نمی داند مردم روسیه تحت رهبری حزب بلشویک با هجوم گارد های سفید و تهاجم 24 کشور سرمایه داری و غیر سرمایه داری مقابله کرد و پیروز از میدان بیرون آمد؟

استالین وشکست هیتلر و فاشیسم

باید به ایشان گفت بعد ازاستالین غارتگران جهانی نفس راحتی کشیدند و خوشحال شدند- نه مردم شوروی-  هیتلر و فاشیسم  تحت رهبری استالین بزرگترین شکست تاریخ غارتگران جهان را زیر زبانشان مزه مزه کردند.

عده ای مدعی می شوند که هم اکنون مردم ایران رضا پهلوی را می خواهند، در صورتی که دیروز- در سال 88 – مردم ایران به موسوی رای دادند.

جالب است که چند روز پیش گرداننده  میز گرد صدای امریکا از خانم حقیقت جو( نماینده مجلس ششم که هم اکنون در امریکا بسر می برد) پرسید که اگر هم اکنون در ایران سه نفر ( احمدی نژاد، رضا پهلوی، میر حسین موسوی ) برای ریاست جمهوری کاندیدا شوند چه کسی رای می آورد.

خانم حقیقت جو بدرستی گفت که موسوی رای می آورد، البته گرداننده صدای امریکا که جوان کم سن و سالی بود و بسیار لوس و بی مزه ترش کرد و شدیدا ناراحت شد.

حاصل برخی صحبت ها، مثل صحبت های آقای خان داداش محتوای ضد کمونیستی دارد. گرچه در جاهایی اشاره به نیرو های مترقی  و... هم کرده باشد، ولی کسی که در این زمان به زیگانف و استالین گیر می دهد حتی در جرگه اصلاح طلبانی مانند خاتمی و موسوی هم نیست زیرا تا جایی که ما می دانیم آنها اصولا به این چیز های گیر نمی دهند و نداده اند.

ایشان بجای گیر دادن به زیگانف و استالین  باید به پوتین وهیتلر گیر می داد.

"بعد از انقلاب اکتبر،انگلیس در تمام مستعمرات و نیمه مستمرات خود دست به اصلاحات زد، چون دیگر به سبک سابق امکان خفظ آن وجود نداشت"                راه توده 29 29 آذرماه 1389

بازگشت