راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

چرا مقاله
خان داداش را
منتشر کردید؟

 

سلام رفقای راه توده. آقای خانداداش قبل از اینکه از استالین خوشش بیاید یا نیاید بایستی ببیند که در روسیه امروز چه می گذرد و چگونه تاریخ اتحادشوروی و بویژه استالین توسط حکومت کنونی روسیه تحریف شده است.

مسئله دیگر اینکه روسیه تنها یک کشور معمولی نیست، چنان وسیع است که به یک قاره می ماند. قاره ای بسیار غنی که برای بهره برداری از منابع آن احتیاج به نیروی انسانی است. به همین دلیل کاهش جمعیت بمعنای یکی از نمودارهای منفی یک کشور غنی مانند روسیه است. می توان باز هم نوشت ولی وقتش نیست.

شما نباید حرف هائی که افرادی نظیر شالگونی می گویند را تکرار کنید. نسل جوان از گذشته بی خبر است. چنین جوی در روسیه کنونی حاکم است و تلاش زوگانف و دیگران در جهت خنثی سازی این تبلیغات خشن توسط دولت کنونی روسیه است.

استدلال آقای خان داداش مرا یاد  زنده یاد رحمان هاتفی می دازند که پیش از انقلاب همراه با سردبیرکنونی راه توده "علی خدائی" به دیدار به آذین رفته بودند تا پاسخ یکی از سئوالات چریک های فدائی وقت و درحال مذاکره با رهبری سازمان نوید را بگیرند. شادروان به آذین 
در پاسخ می گوید: به شما چه ربطی دارد که قانون ارث و میراث در شوروی  وجود دارد یا ندارد. بروید اول کشور خودتان را بشناسید.(یادمانده های علی خدائی)

به آقا خان داداش باید گفت زمانی که امثال شالگونی و غیره تاریخ حزب توده ایران را تحریف میکنند شما کجا تشریف دارید تا پاسخ بدهید؟من تعجب می کنم که چرا راه توده مقاله آقای خان داداش درباره استالین را منتشر کرد.

 (راه توده: به آن دلیل که امثال شما پاسخ بدهید و امثال خان داداش بدانند که دوستانش چگونه می اندیشند!)                راه توده 29 29 آذرماه 1389

بازگشت