فرامین جدید امنیتی

از خانه سنگی 109

 

 

خانه "ثابت پاسال" سرمایه دار پیش از انقلاب که با دربار شاهنشاهی پیوند داشت، به مرکز جدید احضار و بازجوئی فعالان سیاسی و دانشجویان فعال در دانشگاه ها تبدیل شده است. این خانه در انتهای خیابان جُردن (نرسیده به خیابان فرشته) و در کمرکش کوچه روانپور قرار دارد و پلاک آن 109 است.

 

دیوارهای سنگی این خانه که در زمان شاه رنگ سبز کمرنگ داشت، اکنون و بر اثر مرور زمان سیاه شده است و آنچه که در آن انجام می شود نیز فعالیت های امنیتی "سیاه" به معنای غیر قانونی است. خانه ای با سنگ های تیره!

 

هنوز معلوم نیست واحد امنیتی که در آن مستقر است وابسته به چه نهادی است و آیا در باغ و محوطه نسبتا بزرگ آن زندان و بازداشتگاه نیز ساخته شده یا خیر.

گفته می شود، فرمان ممنوع الخروج شدن فعالان سیاسی که آخرین نمونه آن "مزروعی" نماینده مجلس ششم است، از داخل همین مرکز جدید اطلاعاتی صادر شده است.

 

این خانه، پس از انقلاب برای مدتی مرکز نگهداری و مسلمان سازی زنان شهرنو تهران شده بود، که حجت الاسلام هادی غفاری بر آن نظارت داشت. از میان این زنان عده ای زندانبان شدند و جمعی نیز هسته های اولیه و عملیاتی حزب الله مقابل دانشگاه تهران را تشکیل دادند که "زهرا خانم" از جمله آنها بود. هادی غفاری این افراد را پیشقرآولال یورش های کرده بود که به دفاتر و ساختمان های احزاب می آورد. پس از بسته شدن تمام دفاتر احزاب و توقیف انتشار نشریات وابسته به آنها، کارخانه جوراب "استرلایت" شد سهم و پاداش خدمات وی. برای مدتی نیز این خانه مرکزی برای مبارزه با مواد مخدر شده بود که آیت الله خلخالی بر آن ریاست داشت و اکنون سومین مرحله تاریخ این خانه با تبدل شدن آن به مرکزی امنیتی اما غیر علنی و غیر قانونی گزارش شده است.