راه توده

شماره  590 پنجشنبه 12 اسفند 1395

نورالدین کیانوری

ناخدا افضلی

فرزاد جهاد

غلامرضا خاضعی

 

برخی بررسی ها...- احسان طبری ( 46)

نه از دل، که از جان

طبری عاشق ایران بود!

هرگز به این اندیشیده اید که یک فرد سیاسی چقدر باید عاشق میهنش باشد که در تمام طول سالهای دوری اجباری از میهنش نیز لحظه ای از مردمش، از تاریخ میهنش و از زندگی مردمش غافل نماند؟ طبری چنین عاشقی بود. یکی از زیباترین صحنه های مثنوی عاشقانه خسرو و شیرین (خمسه) صحنه روبرو شدن خسرو، فرهاد و شیرین در کاخ خسرو است. بیتی در این روبروئی بصورت سئوال و پاسخ وجود دارد که عشق طبری به ایران را باید معنای کامل این بیت دانست:

بگفت از دل شدی عاشق بدنیسان

بگفت: از دل تو می گوئی، من از جان

و طبری از جان عاشق ایران بود. در تنگنای دوری و مهاجرت، هرکس درباره تاریخ ایران تحقیقی کرد و در ایران منتشر ساخت طبری آن را از راه دور به دست آورد و خواند تا برای بیان نظر چیزی را از ذهن و حافظه و دانش کم نیآورد. بخوانید آنچه را درباره غزالی، رازی، سهرودی، ابن سینا و برتری اندیشه و فلسفه ایرانی در 12 قرن پیش می نویسد.


نگاهی به مصاحبه اسحق جهانگیری

نتایج واقعی

خصوصی سازی

برای مردم

اعلام شود!

--------------------

ترامپ

سرعقل آمده

یا مخالفانش به هدف رسیده اند؟

--------------------

مقاله وارده

آیا در شناخت

"ترامپ"

راه توده

بیراهه رفته است؟

--------------------

نگاهی تاریخی

به ساختار

ارتش در ایران

مناسبات ارضی در کردستان-

 علی گلاویژ (40)

--------------------

صف آرائی جنگی

میان دو ارتش

 ترکیه و سوریه

یونگه ولت ترجمه رضا نافعی

--------------------

آلمان در پی

جهانگشائی

دوران هیتلر

تدوین از منابع روسی

آزاده اسفندیاری

--------------------

سرمقاله راه توده 590

آینده هول انگیز جهان

نیازمند کدام سیاست ملی است!

اکنون که جنجال ها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا حدودی خوابیده، کم کم انگیزه های اصلی تقابل ها و تضادها و رقابت ها میان امریکا و اروپا، امریکا و چین، مانورهای امریکا برای نزدیکی به روسیه و آن جنجال هائی که بر سر پاره کردن برجام توسط ترامپ راه افتاده بود آشکار شده است.

بحث اصلی اقتصادی بر سر "تجارت آزاد" که نام مستعار حاکمیت تجارت بر جهان است رو شده است. وقتی ترامپ می گوید از این پس امریکا قرار دادهای دو جانبه با هر کشوری که لازم باشد می بندد، یعنی دور زدن قرارداد تجارت آزاد و پشت سر گذاشتن اتحادیه اروپا. و این درست همان نقطه مرکزی اختلاف رو به رشد میان اروپا و امریکاست. وقتی ترامپ می گوید طراز بازرگانی میان امریکا و آلمان یک به سه است و امریکا دیگر زیر بار این طراز نخواهد رفت، نوک کوه یخ رقابت اقتصادی از آب بیرون می آید و شاهدیم که در خود اروپا چه تکان بزرگی بر سر همین تصمیم بوجود آمده است. وقتی ترامپ می گوید امنیت را در امریکا بوجود می آوریم تا سرمایه های از امریکا رفته به داخل کشور باز گردند، باید ترسید از ماجرا آفرینی های عظیم جهانی مثلا در خلیج فارس و قطع نفت اروپا و بویژه چین، وقتی می گوید ارتش امریکا را می خواهد مدرنیزه کند منظورش این نیست که تفنگ ژ 3  را دو لول کند، او از کم شمار شدن ارتش و به جای آن مجهز شدن به سلاح های مرگبار دسته جمعی سخن می گوید. آنها که از فاشیسم سخن می گوئید لطفا پاسخ به خودشان بدهند که در دو دهه گذشته مگر غیر از این در اروپا و افریقا و آسیا شد؟ فاشیسم مگر کلاه بوقی سرش است؟ نگاه کنید به آنچه با لیبی کردند، نگاه کنید آنچه با سوریه و عراق و افغانستان و افریقا شد، نگاه کنید به سیل جنگ زدگانی که تحت نام پناهجو حالا برایشان سینه به تنور می چسبانند. بنابراین اروپا از فاشیسم نمی ترسد، ما هم لازم نیست از فاشیسم بترسیم، بلکه لازم است از فریب خوردن و غافل ماندن خودمان بترسیم. ترامپ همانطور که خودش در آخرین سخنرانی اش گفت، آمده که امریکا را دارای قدرتمندترین ارتش جهان کند. نیامده که کارگاههای لباس دوزی دختر خوش بر و رویش را رونق ببخشد. این دومی ترفند رسانه ها برای ندیدن واقعیات از جانب مردم است و اولی اصل ماجرا. و بحث ما با همه مخاطبان ایرانی خود درست در همینجاست. اینکه دقیق ببینیم چه اتفاقی در شرف وقوع است. امریکا 20 تریلیون به چین بدهکار است و باید ترسید از این اندیشه که با یک جنگ مخوف اتمی بخواهند زیر این بدهی بزنند! مسئله اینجاست نه ممنوعیت ورود خارجی ها از هفت کشور مسلمان جهان. امریکا عاشق چشم و ابروی روسیه و پوتین نیست، بلکه مناسبات با روسیه را با دو مانور می خواهد: 1- در رقابت با اروپا و چنگ اندازی به بازار روسیه و بویژه دستیابی به تکنولوژی پیشرفته نظامی آن (بزرگترین کارشناسان امریکائی نیز به این نکته اخیر اشاره کرده اند) و دوم بر هم زدن اتحاد چین و روسیه در گام اول و بزرگ و در گام دوم و کوچک منزوی کردن ایران و محروم ساختن آن از اتحاد با روسیه. در نهایت نیز جدی ترین تقابل با روسیه بعنوان رقیب اصلی نظامی... ادامه

------------------------------------------------------------

ابراهیم گلستان

از انگشت شمارانی

که تکرار نخواهند شد

------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

با آدرس ای میل زیر

 می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است