" از میان گفته ها و نظرات" کیانوری " در چاپ جدید" گفتگو با تاریخ"

روحانیت ایران
مقاومتی در برابر 28 مرداد نداشت

 

این چاپ، فصولی به چاپ اول اضافه شده است که عمدتا درباره تاریخ و تاریخ نگاری و نظرخواهی و نظر دهی در باره برخی افراد و گاه مسائل تشکیلاتی و سیاسی حزب توده ایران در مهاجرت اخیر است. بی شک این گفتگوها در شرایطی کاملا عادی و از جانب کس و یا کسانی انجام شده است، که دوستان حزب توده ایران نیستند و ای بسا از جمله کسانی باشند که پس از یورش به حزب ترک صفوف کرده و به صف مقابل پیوسته اند.
با این کتاب و این خاطرات، دو گونه می توان برخورد کرد. یا آن را ندیده گرفت و از کنار آن گذشت و یا بدقت مطالعه کرد و آن نکاتی را که علیرغم همه شرایط نامناسب و در لابلای جملات چنان بیان شده که به سود آگاهی تاریخی است بیرون کشیده و باز انتشار داد. ما برخورد دوم را با این کتاب کرده ایم و بر این باوریم که این برخورد و این انتشار به سود تاریخ ایران، به سود حزب توده ایران و به سود آگاهی نسل جدید چپ ایران است که اگر به سن 25 سالگی هم رسیده باشد، هیچ چیز از سالهای انقلاب، پیش از انقلاب و سالهای نخست تاسیس جمهوری اسلامی و صدها حادثه تاریخی ایران نمی داند و اگر هم بداند عمدتا گذرا و شفاهی است و از دهان روزنامه های حکومتی و تحریف کنندگان تاریخ ایران در سیمای جمهوری اسلامی. امثال اسدالله بادامچیان قائم مقام جمعیت موتلفه اسلامی و دیگران و دیگران. و تازه کار یورش به تاریخ حزب در این نیز خلاصه نمی شود. تازه تلویزیون صدای امریکا و امثال چالنگی با پاهای لنگ سیاسی فصل نوینی از حمله به حزب و تحریف تاریخ آن را آغاز کرده اند تا نسل نوین چپ ایران حزب توده ایران را اگر هم از نگاه جمهوری اسلامی نمی بیند و باور ندارد، ازنگاه این آقایان قبول کند و باور کند. دو سر یک طیف که به یک نقطه می رسند: نفی و تخریب تاریخ حزب توده ایران و تاثیر و نقش آن در بزرگ ترین حوادث ایران معاصر. از شهریور 1320 و سقوط رضاخان، تا کودتای 28 مرداد و سرانجام انقلاب 57 .
این مجموعه تلاش ها، ما را بر آن داشت تا چاپ جدید "گفتگو با تاریخ" را بخوانیم و آنچه را مفید به درک حقایق می یابیم منتشر کنیم.
پیرامون نحوه و کیفیت چاپ جدید "گفتگو با تاریخ" نیز باید گفت: کتاب در3 هزار نسخه بصورت رسمی اجازه انتشار یافته اما بسیار نایاب است و چند نسخه ای که در فواصل مختلف بدست ما رسیده کیفیت های متفاوت چاپی دارند. یعنی کاغذ آنها و شیرازه بندی و… که این نشان میدهد بدلیل فروش بالای کتاب، آن را بسیار فراتر از 3 هزار نسخه و در چاپخانه های دیگر منتشر کرده اند و باعث تعجب است که هنوز نیز دشوار می توان نسخه ای از آن را در کتابفروشی های مقابل دانشگاه و یا بازار سرپوشیده کتاب تهران و یا کتابفروشی های کریمخان و دیگر نقاط یافت. در شهرستانها حکایت از این بدتر است و تا آنجا که ما اطلاع داریم حتی در شهرهای بزرگ مرکز استان ها نیز کتاب را نمی یابند. این استقبال و کمیابی نیز از جمله انگیزه های ما برای بازانتشار بخش هائی از این کتاب بود، که بتدریج در راه توده می خوانید.

    بازگشت

ـ شاه پس از سرکوب ملی، رهبران نظامی کودتا را برکنار و ژنرال های جدید را منصوب کرد     

- جبهه ملی و نهضت آزادی، شناخت آنها از امریکا ناقص است

ـ خدمت و خیانت در کابینه مصدق جمع شده بود    

ـ جامعه بیدار شده ایران رهبری مطلق العنان را نمی پذیرد!   

ـ برای نهادینه کردن آزادی من با نظر آقای خاتمی موافقم  

ـ بجای نقش اسلام در انقلاب از وضع کنونی اسلام صحبت کنیم! 

ـ همزیستی طولانی مدت دو دیدگاه در مرکزیت رهبری حزب

ـ کرد های منطقه جز خود مختاری چیزی نمی خواهند

ـ کاپیتولاسیون لکه ننگی بر دامن استقلال ایران

ـ دفاع جانانه "بازرگان" در دادگاه: "28 مرداد، یعنی قیام فواحش برای شاه"

ـ جدال شاه و روحانیت، بر سر حق رای زنان، به ضرر زنان خاتمه یافت!

ـ یورش خونین شاه به دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی تکرار شد!

ـ 15 خرداد روحانيت با اصلاحات ارضی و آزادی زنان مخالف بود

ـ انصاف داشته باشيد و همه را متهم نکنيد!

ـ دوران بیماری چپ روی در جنبش چپ و کمونیستی ایران

ـ مردم اجازه نمی دهند دوران رهبری مطلق العنان در ایران گذشته

ـ از میان نسل جوان، رهبران جدید حزب توده ایران برخواهند خاست!

ـ روحانیت ایران مقاومتی در برابر 28 مرداد نداشت

 

 

                                                                                                      بازگشت