بازگشت

ـ نقش 3 شخصیت در انقلاب 57   ن. کیانی

ـ شناخت دقیق تر مشی توده ای   اثری بالینی از ایرج اسکندری

ـ ما از انقلاب دفاع کردیم و نه از حاکمیت ارتجاع!   نورالدین کیانوری

.

"سخنی با توده ای ها"

 نوشته ای از نورالدین کیانوری که در سال 1373 با نام مستعار برای چاپ در اختیار نشریه راه توده قرار گرفت واینجا در سه بخش منتشر می شود.

ـ بخش اول: دهه سوم جمهوری اسلامی و مسائل پیش روی حزب توده ایران  

ـ بخش دوم: ما ازانتخابات دوم خرداد 1376. سیاست حزب توده ایران در مقابل دولت بازرگان  

ـ بخش سوم: توده ای ها برای انقلاب 57 از هیچ جانفشانی دریغ نکردند  

ـ چگونه مقاله تحلیلی کیانوری در سال 1373 به راه توده رسید  

ـ متن نامه کیانوری به علی خامنه ای از زندان اوین

ـ مذهب، سنت و مدرنیته در انقلاب ایران 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      بازگشتشت