بازگشت

 

رفیق خسرو روزبه قهرمان ملی ایران

 

من به اقتضای آتشی که به خاطر خدمت به خلق های ایران در درون سینه ام شعله می کشد راه حزب توده ی ایران را برگزیده ام و باید اذعان کنم که جانم، استخوانم، خونم، گوشتم، پوستم و همه ی تار و پود وجودم توده ایست. من عاشق سوسیالیسم وعاشق صادق آن هستم.

 

  

تولد: ۱٢۹٤
شهادت: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۳٧
 

دادرسان محترم ملاحظه می فرمایند كه اگر عاشق و شیفته ی رژیم سوسیالیسم هستم با تمام عقل و شعور و منطق و درایت خود برتری اصول آن را بر سایر رژیم ها احساس كرده ام و محرك من در هر عملی كه انجام داده ام، آرزوی تحقق این اصول و بالنتیجه ایجاد بنای نوین برای جامعه ی ایران و سرانجام تامین و سعادت و رفاه و سربلندی و آزادی و شرف ملت عزیزم بوده است .
ممكن است كسانی كه مرا نمی شناسند، وقتی این طومار اتهامات گوناگون را علیه من بخوانند پیش خودشان بگویند این دیگر چه موجودی است؟ چرا مرتكب این همه جرم شده است؟ ولی وجدان من و شرف من كه سخت به آن پای بندم، گواه و شاهد آن است كه هرگز عملی بخاطر تامین منافع شخصی خودم نكرده ام حتی منافع شخصی خودم را در بسیاری از موارد زیر پا گذاشته ام.

از دفاعیات خسرو روزبه در دادگاه نظامی

 

 

مجموعه ی تالیفات و ترجمه های وی از حیث کتب تخصصی نظامی و علمی و ادبی و سیاسی و شطرنج مشتمل بر 36 جلد است.

الف – کتب تخصصی و علمی
1- دوره ی ریاضیات تخصصی رشته ی توپخانه (جلد اول ) 2- دوره ی ریاضیات تخصصی رشته ی توپخانه (جلد دوم) 3- بالستیک داخلی 4- بالستیک خارجی ، 5-قنداق ، 6- نقشه ی قنداق ( جلد مکمل قنداق) ، 7-اصول علمی تیراندازی ادوات سبک علیه هدف های متحرک ، 8-دیدبانی ( اصول علمی )، 9- اتوموبیل، 10-اصول علمی ادوات نوری ( اپتیک توپخانه ضد هوایی "دوربین دیدبانی ، سرعت سنج ، مسافت یاب تجسمی ، استروسکوپ ،) ، 11- محترقه ها ، 12- تیر ساحلی ، 13- رساله ی حل معادلات درجه چهارم ودرجه ی عالی از طریق تقسیم تسلسل ، 14- اصول نظری و علمی حل مسائل ساختن هندسه

ب- کتب ادبی و فلسفی
15- تاریخ مختصر جنگ جهانی دوم ، 16-اصول فلسفه (جلداول – مقدمه ) ، 17- رز فرانس ، 18- کودک در خانه ومدرسه ، 19- ذهکده ی لجوج ، 20- بازی عشق ومرگ ( اثر رومن رولان ) ، 21- سومیکو دختر هیروشیمایی ، 22- رفقا ( کتاب آموزشی کودکان) ، 23- خود آموز زبان روسی – ترجمه از فرانسه و تطبیق با خصوصیات زبان فارسی ، 24- غنچه های پژمرده ، 25- سوسیالیسم علمی و سوسیالیسم تخیلی ، 26- فرهنگ لغات واصطلاحات فلسفی و اقتصادی وسیاسی ،27- جنگ کره

ج- کتب سیاسی
28- اطاعت کورکورانه ، 29- کشور شوراها چگونه است و چطور اداره می شود؟ ، 30- خاندان پهلوی

 

 د- کتب شطرنج .....

 

 

--------------------

 

--------------------

--------------------

--------------------

 

--------------------

--------------------

 

 

  بازگشت