راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

این سنگ قبرها
هر کدام پرچم زحمتکشان ایران است

 

سرهنگ افشاربکشلو امام زاده عبدالله

سروان بیاتی- مسگرآباد

سرگرد وکیلی امام زاده عبدالله

سرهنگ کاظم جمشیدی امام زاده عبدالله

برای مشاهده عکس در قطع بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.

 

لشکر پراکنده ای از توده ای ها، در گورستان های با نام و بی نام و نشان ایران در خاک شده اند. نه تنها در تهران، که در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران. از انقلاب گیلان و به خون کشیده شدن نخستین و مترقی ترین جمهوری ایران در این بخش از خاک کشور که حاکمیتی 8 ماهه داشت، تا قیام افسران در خراسان، از یورش به دو حکومت خودمختار محلی در آذربایجان و کردستان ایران تا کودتای 28 مرداد در سال 1332. از قتل های سیاسی و موج ترورهای دولتی در زمان رضا شاه تا سال های پس از کودتای 28 مرداد. هر کدام از آنها که سینه هایشان شکافته شده و به خاک سپرده شده اند - نه تنها تیرباران شدگان و اعدام شدگان- ، که توده ای های سالمندی که آرزومند زندگی بهتر برای زحمتکشان ایران در خاک خفته اند، پرچمداران حزب توده ایران اند و سنگ قبرهایشان پرچم توده ای.

آنها که بنیانگذار حزب کمونیست ایران بودند و در کنگره انزلی درفش مبارزه برای حاکمیت زحمتکشان بر ایران را بر زمین کوبیدند، ریشه های در عمق خاک ایران رخنه کرده این درخت تنومندند.
آنچه را در این شماره می بینید، شماری از خفیه گاه های توده ای های تیرباران شده در دوران ستمشاهی و بویژه کودتای 28 مردادند. شایسته ترین و میهن دوست ترین افسران ارتش ایران زیر این سنگ ها خفته اند. هنوز در قید حیات اند شاگردان سرگرد وکیلی در دانشکده افسری و هنوز هستند آنها که چهره مصمم و دانش گسترده سرهنگ عطارد و سرهنگ بکشلو را به یاد دارند. آنها قربانی وطن فروشی شاه و سلطه امریکا و انگلیس بر ایران شدند.
این که خانواده آنها در حیات اند یا نیستند و در حفظ این خفیه گاه ها می کوشند یا خیر و یا مانند آنها می اندیشند و یا نمی اندیشند، نه چیزی به این نوشته اضافه می کند و نه کم. همه زحمتکشان ایران خواهران و برادارن، نوه ها و حتی نتیجه های این خفتگان اند. قوم بزرگ توده ای، وطنی به اندازه ایران و هموطنی بنام ایرانی دارد. این خفیه گاه ها را در هر کجای ایران که هستید بیابید و عکس و آدرس آن را برای ما بفرستید. عکس های این شماره از دو گورستان امام زاده عبدالله و مسگرآباد تهران گرفته شده است. مسگرآباد که پیش از بهشت زهرا گورستان بزرگ تهران بود، اکنون به پارک فدائیان اسلام تبدیل شده است، اما در زیر دیوارهای این پارک هنوز سنگ قبر توده ای ها را می توان یافت.
 

بازگشت