راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

آذر طبری
آتشی در دل خاک

 

اینجا و در این قطعه، یکی از مهربان ترین مادران ایران و غمخوارترین همسران میهن ما خوابیده است. آذر طبری که اگر بنویسم در غم اسارت زنده یاد احسان طبری دق مرگ شد، بی راه نرفته و ننوشته ایم. مرگ او آخرین تازیانه ای بود که بر روح شریف و پاک احسان طبری وارد آمد. نالان و خمیده، در محاصره زندانبانان اجازه یافت لحظاتی پیشانی بر این سنگ نهاده و خون بگرید. طبری پس از به خاک پناه بردن همسر غمگسارش، در بند و اسارت زندانبانان، در سیاهی هفت توی تنهائی خویش فرو رفت و در فاصله اندکی قلب او نیز از حرکت باز ماند. فاصله طبری و همسرش در بهشت زهرا بسیار اندک است. باندازه فاصله خاموشی ابدی هر دو.
 

 

برای مشاهده عکس در قطع بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.

 

بازگشت