راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پرویز حکمت جو
 

 

برای مشاهده عکس در قطع بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.

 

ـ اعتراف تهرانی در دادگاه انقلاب: حکمت جو زیر شکنجه خود را کشت تا دهان باز نکند

ـ حکمت جو "سرو ایستاده" حزب توده ایران در زندان های شاه  

 

بازگشت