راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دیدار هیات حزب کمونیست عراق
با رئیس مجلس اعلای اسلامی این کشور
آشتی ملی
برای
عبور از بحران
ترجمه جعفر ابراهیمی

 

روزنامه "طریق الشعب" ارگان حزب کمونیست عراق اعلام کرد: هیات نمایندگی حزب کمونیست عراق به ریاست رفیق "مفید" رئیس دفتر سیاسی این حزب، 14 نوامبر با رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق "عمار الحکیم" در مقر این شورا در بغداد دیدار و مذاکره کرد. این مذاکرات در چارچوب ضرورت وحدت ملی، در شرایط خروج ارتش امریکا از عراق صورت گرفت و در آن دو طرف شرایط دشوار  عراق را بررسی کرده و پس از طرح نقطه نظرات خود بر ضرورت یافتن راه حلی برای غلبه بر دشوارهای پیش رو تاکید کردند.

همچنین، دو طرف با اشاره به تفاهم نامه های رهبری حزب و مقامات ارشد دولتی در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته ادامه این تفاهم ها را مورد تائید قرار دادند.

هیات رهبری حزب کمونیست عراق نقطه نظرات خود را در باره روابط احزاب در جریان وحدت ملی، ضرورت توجه به معیشت و زندگی توده مردم ستمدیده عراق و همچنین امنیت ملی با رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در میان گذاشت و تاکید کرد که اگر هرچه زودتر برای این مشکلات راه حلی مورد تفاهم ملی پیدا نشود خطر از هم پاشیدگی کشور جدی تر می شود و در این صورت بنای یک عراق دمکراتیک و فدرال و ترمیم ویرانی های کشور ناممکن خواهد شد.

هیات حزب کمونیست عراق نخستین گام عملی برای تحقق وحدت ملی را گفتگوی جامع و ملی و برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی اعلام کرد.

رئیس مجلس اعلای اسلامی "حکیم" نیز در ادامه این گفتگو ضمن تائید نکاتی که هیات حزب کمونیست عراق درباره وضع بحرانی کشور مطرح کرده بود، بر همگرائی بزرگ ملی بعنوان ضرورتی حتی فراتر از نیاز فوری تاکید کرد.

در پایان این دیدار و گفتگو دو طرف توافق کردند به تلاش برای حفظ این ارتباط و گسترش آن و همچنین مذاکرات میان همه احزاب سیاسی عراق ادامه دهند و در جهت گفتگوی ملی تا دستیابی به تفاهم بکوشند و راه حل های مناسب را بیابند.

هیات حزب کمونیست عراق مرکب بود از رفقای دکتر رائد فهمی. دکتر حسن آکف، ایوب عبد الوهاب. در کنار رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز رضا جواد تقی، شیخ حمید ملاف حضور داشتند.

(این سیاست عاقلانه دولت و نیروهای مذهبی حاکم در عراق را باید مقایسه کرد با سیاست تفرقه ملی درجمهوری اسلامی، حتی در آستانه حمله نظامی به ایران)

 

 

 

                                راه توده  341        30  آبان ماه  1390

 

بازگشت