راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

ضربات گذار به
قیمت های آزاد
سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه بهروز بکتاشی

 

 

الکساندر لوکاشنکو سه شنبه گذشته از کارخانه ماکارونی «بوری ماک» مینسک دیدن کرد. زمانی این کارخانه در اراضی اتحاد شوروی معروف بود. در سال ۱۹۹۴ خصوصی شد. صاحبان جدید از تمامی تجهیزات این کارخانه تا آنجائی که امکان داشت دوشیدند.۹۹ درصد این موسسه در سال ۲۰۰۶ قدیمی و از کار افتاده بود. در آن زمان بنا به تصمیم دولت٬ کارخانه به موسسات دولتی ملحق گردید. امروز «بوری ماک» یکی از بزرگترین تولید کنندگان ماکارونی در تاریخ پس از اتحاد شوروی است. امروز با اتکا به مدرن ترین تکنولوژی٬ قدرت این کارخانه ۳ برابر افزایش وهمچنین کیفیت محصولات بهتر گردیده است و بخشی از آن به کشورهای دیگر صادر می شود.
لوکاشنکو در این بازدید گفت: کارخانه ماکارونی بطور موفقیت آمیز کار می کند. این کارخانه نمونه زنده آنست که تحت نظارت درست٬ موسسات دولتی ثمر دهنده هستند. امسال صادرات به اندازه ۱.۷ برابر افزایش و به اندازه ۳.۳ برابر افزایش سود داشته است. کارخانه های مدرنیزه شیر و گوشت به نتایج عالی دست یافتند. امنیت مواد خوراکی را به هیچ وجه نباید به دست بیگانگان سپرد. چرا بایستی امروز چیزی را که کار می کند و سود میدهد به فروش گذاشت؟ بایستی در نظر داشت که اگر یک خارجی به کشور ما بیاید و برای ما سودی داشته باشد٬ این سود بایستی به دولت اختصاص یابد. ما این دوران٬ زمانیکه به ما کوه های طلائی را وعده میدادند٬ گذراندیم. بایستی آرام با امکانات و با اتکاء به خود رشد کنیم. از اینرو خصوصی سازی بی پروا در کشور نبود و نخواهد بود. ضمن آنکه سرمایه گذاری خصوصی در تولیدات مورد نیاز جامعه امکانپذیر است.
همزمان، روزنامه پراودا نوشت:
خط مشی بازار موجب افزایش نامعقول قیمت ها شد. «مشکلات در ارز و سپس در بازار مصرف که موجب رشد تورم گردید٬ بطور کلی توسط نیروهای خارجی سازماندهی گردیدند.» در رابطه با این مسئله بایستی گفت که تا حد مشخصی این مشکلات ناشی از اقدامات دولت در رابطه با لیبرالیزه کردن اقتصاد٬ منجمله گذر به قیمت های آزاد بود. دولت بایستی از تجربه ۱۵ ساله برای اصلاح شرایط استفاده می کرد.» پراودا سپس اضافه کرد: نخست وزیر «میخائیل میاسنیکف» و معاون اقتصاد او«سرگئی روماس»سعی کردند خط مشی لیبرال- بازار را عملی سازند.
سایت حزب ککمونیست روسیه همچنین در خبر دیگری اعلام کرد:

در منطقه کامچاتکا بموجب یک همه پرسی اینترنتی با این سئوال که «در انتخابات آینده پارلمان منطقه ای به چه کسی رای خواهید داد؟»
روسیه واحد ۱۴.۱ درصد
روسیه عادل ۸.۵ درصد
ال د پ ر ۱۱.۳ درصد
وطن پرستان روسیه صفر
حزب کمونیست روسیه فدراتیو ۴۲.۳ درصد
کاندیدای مستقل ۱.۴ درصد
هنوز تصمیم نگرفته اند ۸.۵ درصد
در انتخابات شرکت نمی کنند ۱۴.۱ درصد
بدست آمده است.
 

 

 

 

                                راه توده  341        30  آبان ماه  1390

 

بازگشت