راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

هشدار جهانی "تئودوراکیس"
سلطه بانک ها
به فاشیسم دیگری
خواهد انجامید
آذرفریتاش

میکیس تئودوراکیس، آهنگساز مشهور یونانی فراخوانی را خطاب به ملت‌های اروپا منتشر کرد. تئودوراکیس که از مبارزان نخستین یونان علیه اشغال نازی ها و فاشیست هاست، در جنگ داخلی در کنار جمهوریخواهان قرار گرفت و در رژیم کلنل‌ها تحت شکنجه قرار داشت. تئودوراکیس در نامه خود به ملت‌های اروپایی از جمله نوشت:

"مبارزه ما تنها برای یونان نیست، خواست ما اروپایی آزاد، مستقل و دموکراتیک است. حکومت‌های شما دروغ می‌گویند که پول شما را برای کمک به یونان مصرف می‌کنند. برنامه "نجات یونان" تنها برای کمک به بانک‌های بیگانه است، بانک‌هایی که دقیقا از طریق سیاست بازان و دولت‌های در خدمت آنان مدلی سیاسی را تحمیل کرده اند که به بحران کنونی انجامیده است. راه حلی جز تغییر الگوی اقتصادی کنونی اروپایی وجود ندارد، الگویی که تنها بدهی به بار می‌آورد. بجای آن باید سیاستی را تعقیب کرد که به افزایش تقاضا و توسعه بیانجامد، سیاستی حفاظتی که هدف آن نظارت دقیق بر نهاد‌های مالی باشد. اگر دولت‌ها بر بازار نظارت نداشته باشند این بازارها آنها و به همراهشان دموکراسی و همه دستاوردهای تمدن اروپایی را ویران خواهند کرد. دموکراسی در آتن زمانی زاییده شد که "سولون" بدهی‌های فقرا نسبت به ثروتمندان را الغا کرد. امروز نباید اجازه داد که بانک‌ها دموکراسی اروپایی را نابود کنند و مبالغی نجومی را که خود تحت عنوان بدهی بوجو آورده اند در جیب خود بگذارند.

ما از شما نمی‌خواهیم که از مبارزه مردم یونان پشتیبانی کنید، بدان دلیل که سرزمین ما گاهواره ارسطو و افلاطون، پریلکس و بروتاگوراس، مفهوم دموکراسی، آزادی و اروپا بود.

ما خواهان پشتیبانی از این مبارزه به خاطر منافع خود شما هستیم. اگر شما امروز اجازه دهید جامعه‌های یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا زیر یوغ بدهی‌ها و بانک‌ها قرار گیرند، بزودی نوبت شما هم خواهد رسید.

دربرابر توتالیتاریسم بازارها که در حالی از هم پاشیدن اروپا و تبدیل آن به جهان سومی نوین است باید مقاومت کرد، این توتالیتاریسم ملت‌ها را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد و سرانجامی جز نابودی قاره ما و بازگشت به فاشیسم نخواهد داشت.

 

نقل از اومانیته 4 نوامبر 2011

 
 

 

 

 

                                راه توده  341        30  آبان ماه  1390

 

بازگشت