راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

فاشیسم در شیلی
دوباره جان گرفته!
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

 
 

به گزارش هفته نامه« عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان در تظاهرات روز 12 سپتامبر که یک روز بعد ازتظاهرات بزرگی که به احترام قربانیان کودتای 11 سپتامبر سال 1973 پینوشه در شیلی برگزار شد عوامل دست راستی افراطی در شهر "آندن" اقدامات توطئه گرانه ای را علیه حزب کمونیست شیلی شروع کردند. آنها در روز روشن و توسط  دو گروه سازماندهی شده در غیاب اعضای حزب به دفتر حزب کمونیست حمله کرده و  با شکستن پنجره ها و خسارت به اموال موجود، روی در و دیوار شعار های ضد کمونیستی نوشتند.

«عصر ما» می نویسد گزارش ها حاکی است که با سر رسیدن تعدادی از اعضاء دفتر حزب و در گیری متقابل، چهار تن از اعضاء بشدت مجروح شدند. با وجود اینکه تخریب و فحاشی یک ساعت طول کشید وخبر این تهاجم بلافاصله به اطلاع دفتر ریاست جمهوری و وزیر کشور رسید، اما از طرف پلیس هیچ عکس العملی نشان داده نشد. تهاجم زمانی به پایان رسید که دیگر اعضاء حزب به محل سرازیر شده و مهاجمان را فراری دادند.

دو روز قبل از این حمله در شهر اکوویکو نیز مشابه همین تهاجم انجام شده بود و دو هفته قبل از آن نیز دفتر حزب در شهر تموکو مورد هجوم راستگرا های افراطی قرار گرفته بود.

 ارزیابی حزب کمونیست شیلی از حوادث مذکور این است که کلیه تهاجمات انجام گرفته با برنامه قبلی سازماندهی شده بوده اند.

تهاجم ها عکس العمل عوام مشکوک دست راستی افراطی به تلافی تظاهرات گسترده سازماندهی شده توسط حزب کمونیست شیلی برای یاد بود قربانیان کودتای پینوشه و سازماندهی برنامه اعتصاب عمومی گسترده ای بوده که با موفقیت انجام شده است. در این تظاهرات اعتراضی علاوه بر سازمان جوانان حزب کمونیست شیلی و سازمان های حقوق بشر و سازمان های سندیکائی شیلی مردم را همراهی می کردند. تظاهرات مطابق رسم هر ساله با تشیع جنازه سمبلیک رئیس جمهور سوسیالیست شیلی « سالوادور آلنده» همراه بود.

جنبش چپ در شیلی از تاریخی غنی برخوردار است. «سالوادور آلنده» نماد مبارزاتی جنبش چپ در شیلی محسوب می شود. حزب کمونیست شیلی و بویژه سازمان جوانان حزب عملا کلیه تظاهرات اعتراضی را سازماندهی می کنند.

«گویلرمو تیلر» دبیر اول حزب کمونیست شیلی که نماینده مجلس نیز می باشد در برنامه سخنرانی خود در روز یاد بود قربانیان کودتای خونین پینوشه از جمله گفت: « به عیان می بینیم ایده برابری طلبی که در دوران سیاه بعد از کودتای پینوشه با هزاران توطئه کوشش شد تا از صفحه روزگار زدوده شود، امروزه مجددا حتی در سطح جهانی شکوفا شده و در افکار و در میان دست های جوانان در حال اظهار وجود است»

 پنجشنبه گذشته نیز بار دیگر مبارزان جنبش دانشجوئی شیلی به خیابان های سرازیر شدند. دانشجویان شیلی به شرایط نامطلوب تحصیلی حاکم توسط دولت دست راستی اعتراض دارند. ماه ها است که این تظاهرات در شکلی صنفی اما در باطن سیاسی توسط مردم و بویژه دانشجویان ادامه دارد. ادامه سیاست نئولیبرالیستی به ارث رسیده از کودتای آمریکائی 1973 پینوشته توسط دولت دست راستی شیلی عامل اصلی نارضایتی اقشار مختلف مردم شیلی است و این نارضایتی با پیروزی جنبش های چپ در کشور های ونزوئلا، اکوادور، بلیوی، برزیل و پرو عملا شکل سیاسی نیز به خود گرفته است. اگر چه توطئه های متعددی در کشور های دارای دولت های منتخب چپ از طرف نیرو های دست راستی موجود با پشتیبانی کشور های امپریالیستی غرب اعمال می شود اما در مجموع با توجه به عملکرد مردمی دولت های چپگرا در آمریکای جنوبی جنبش چپ همچنان از محبوبیت بالائی برخوردار است. راه اندازی تظاهرات ضد دولتی دفاع از محیط زیست در بولیوی که با درایت رئیس جمهور این کشور« رافائل کورآ در هفته گذشته خنثی شد ومصاحبه سفیر اکوادور در آلمان در رابطه با احتمال کودتای نظامی مجدد از طرف نیروهای پلیس اکوادور نشاندهنده عمق نگرانی و توطئه نیروهای سلطه گر بین المللی از حضور جنبش چپ در صحنه آمریکای جنوبی است. 

به گزارش روزنامه چپ گرای «یونگه ولت» آلمان بار دیگر در تظاهرات روز پنجشنبه گذشته 150هزار تن از دانش آموزان، معلمان و دانشجویان شیلی به سیاست های آموزشی دولت راستگرای این کشور اعتراض کردند. مطابق سیاست نئولیبرالیستی دولت شیلی 80% هزینه های تحصیلی باید توسط خود دانشجویان پرداخت شود. نیروهای انتظامی با گاز اشک آور و ماشین های آبپاش به مقابله با تظاهر کنندگان شتافتند در این اعتراضات نیز تعدادی مجروح شدند.

ماه اگوست گذشته در تظاهرات دانش آموزان یک جوان 16 ساله با شلیک گلوله یک مامور پلیس کشته شد.

با وجود اینکه مذاکرات میان دانشجویان و نمایندگان دولت نتایحی به بار نیاورده است اما دانشجویان یک بار دیگر در خواست مذاکره دولت با نمایندگان دانشجویان را پذیرفتند.

 

بخش هائی از یک فیلم سینمائی مربوط به دقایق کودتای شیلی را اینجا می بینید.

اینجا فیلمی از دخالت آمریکا در کودتای 1973 را می بینید.

 

 

 

 

                                راه توده  335        11  مهر ماه  1390

 

بازگشت