راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مارش جوانان
در وال استریت
اومانیته- آذرفریتاش
 

 

بیش از 3 هزار معترض به سیاست های دولت اوباما دست به تظاهرات در خیابان وال استریت زدند. آنها که اکثرشان جوانان اسپانیایی و جوانان انقلابی عرب بودند، برای چند ساعت خیابان وال استریت را تسخیر کردند. این تظاهرات روز شنبه با حرکت گروههای کوچک در خیابان وال استریت در مقابل بورس آغاز شد که با مداخله پلیس مسیر راهپیمای تغییر کرد و مردم به طرف پارکی نزدیک به خیابان وال استریت حرکت کردند و در همانجا مستقر شدند. روز دوشنبه راهپیمائی از پارک بطرف خیابان وال استریت آغاز شد و مردم در مقابل بانک بزرگی که به تازگی دولت با صدها میلیارد دلار آن را از ورشکستگی نجات داده تجمع کردند. روی پلاکاردهای معترضان نوشته شده بود "کار ایجاد کنید، نه جنگ- مردم، پیش از سودجویان"
این تظاهرات در حالی برگزار شد که بیکاری و فقر امریکا را به مرز انفجار می برد. مانند اکثر کشورهای اروپائی.
یک فیلم ویدئوئی که روز دوشنبه گرفته شده معترضان را در حال عبور از خیابان وال استریت نشان میدهد که در همان زمان بانکداران در بالکن این ساختمان مشغول نوشیدن شامپاین هستند.
 

 

 

 

                                راه توده  335        11  مهر ماه  1390

 

بازگشت