راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دیدار کمونیست های روسیه و چین
نجات اتحاد شوروی
امکان پذیر بود!

 

۲۸سپتامبر گنادی زوگانف رهبر حزب کمونیست روسیه در «دومای دولتی»با گروه بزرگی از پروفسوران و استادان موسسات آموزشی و مراکز تحقیقاتی وابسته به کمیته مرکزی حزب کمونیست و دانشگاه های چین دیدار کرد.
این ملاقات نشان داد که دانشمندان چینی با دقت حوادث در روسیه کنونی را دنبال می کنند و حزب کمونیست روسیه فدارتیو را بعنوان نیروی سیاسی مهم کشور می شناسند و تاریخ اتحاد شوروی، بویژه صفحات اخیر آن برایشان جالب است. آنان می خواهند دلایل فروپاشی اتحاد شوروی و حزب کمونیست اتحاد شوروی٬ موفقیت ضد انقلاب در سال ۱۹۹۱ را بدانند. پیرامون این مسايل سئوالات متعددی را با زوگانف مطرح کردند.
زوگانف در پاسخ به این سوالات از جمله گفت:
وضعیت کنونی روسیه نگران کننده است، اما نا امید کننده نیست. تمامی قرن بیستم تحت پرچم مبارزه کامل کار و سرمایه سپری گردید. کار٬ انقلاب اکتبر و اولین دولت سوسیالیستی جهان را خلق کرد. کار در سالهای ۱۹۴۱-۱۹۴۵ پیروز گردید و پرچم پیروزی را بر فراز رایشتاگ به اهتزاز در آورد و برابری موشکی- هسته ای در سیاره را ممکن کرد.
امپریالیسم طی ۱۵سال از شیره اتحادشوروی و کشورهای سابق اردوگاه سوسیالیسم تغذیه کرد، اما با وجود این در غرب بحران روی داد. در دوره اتحادشوروی کشورهای غربی مجبور به دادن امتیازات اجتماعی به مردم بودند. اما پس از فروپاشی اتحادشوروی٬ ایالات متحده سعی می کند کنترل گلوبال بر تمامی قاره ها را بدست آورد. بمباران یوگسلاوی٬ اشغال عراق و افغانستان٬ مناقشات نظامی اخیر درجهان عرب در جهت این هدف هستند.
زوگانف پیرامون درس های شکست اتحادشوروی و حزب کمونیست اتحاد شوروی گفت:
فروپاشی اتحاد شوروی اجتناب ناپذیرنبود. میشد از بحران خارج شد. دلیل شکست سیاسی اتحادشوروی عبارت بود از سیاست ولونتاریستی و خائنانه گارباچف و گروه او بود. دلیل شکست اقتصادی در کشور ما عبارت بود از دولتی کردن تمامی تولید. بایستی که در آن دوران از تجربه چین استفاده می شد.

 

 

 

                                راه توده  335        11  مهر ماه  1390

 

بازگشت