راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

دو رویداد
و حاشیه آنها
در هفته ای که گذشت

آذرفریتاش


15 اکتبر تظاهرات جهانی علیه بانک ها و حاکمیت یک در صد بر 99 در صد مردم برگزار شد.
این تظاهرات در 950 شهر از 82 کشور جهان علیه برنامه ریاضت اقتصادی دولت ها که در خدمت بانک ها وغارتگران است شکل گرفت.
دولت امریکا بر شمار زندانیان جنبش "وال استریت" می افزاید اما این جنبش نه تنها پرتوان تر از خود امریکا در حال اوج گیری است، بلکه خود را به اروپا نیز رسانده است.
روزنامه اومانیته می نویسد: "اکنون جنبش ضد سرمایه سالاری جهانی شده است .جنبشی که با اعتراض جوانان تحصیل کرده ولی بیکار و کارگران اخراجی و محروم در وال استریت - مرکز مالی و تجاری- درنیویورک آغاز شد، اکنون به کلیه شهرهای امریکا انتقال یافته و از آنجا عبور کرده و به اروپا رسیده است.
جوانانی یک صدا با اشغال منطقه وال استریت و راهپیمائی بزرگ در شهرهای امریکا نارضایتی خود را از سیاست های ناعادلانه دولت امریکا ابراز کرده اند و با ادامه اعتراض خود این صدارا به گوش مرکزاتحادیه اروپا درشهر بروکسل رسانده اند.
ما متحدا(حزب کمونیست وجبهه چپ فرانسه) یک صدا به سیاستمداران و نخبگان مالی حامی انها میگوئیم که مردم باید برای آینده خود در جامعه تصمیم بگیرند. ما کالائی در دست شما و بانکداران نیستیم و به نمایندگی شما نیازی نیست."
حزب کمونیست فرانسه و جبهه چپ فرانسه فراخوان بسیج وسیع مردم فرانسه را علیه سیاست های امپریالیستی دولت فرانسه وهمبستگی با جنبس عدالت خواهانه مردم امریکا و دیگر کشورهای اروپائی اعلام کرده است.
در تظاهرات 15 اکتبر، در 32 شهر فرانسه مردم در راهپیمائی همبستگی خود را اعلام کردند. نیروهای چپ در 82 کشور مختلف دنیا نیز با راهپیمائی گسترده اعتراض و همبستگی خود را برای دمکراسی واقعی و پایان ریاضت های اقتصادی و تحمیلی دولت ها اعلام کردند.
2- اخبار مرتبط با ایران که کانون آن امریکا بود، در هفته ای که گذشت نشان داد که محاصره اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران می رود تا از آخرین مرزها نیز عبور کرده و وارد مراحل دیگری شود. امریکا با ارسال تجهیز نظامی جدید و پیشرفته به خلیج فارس و کشورهای عرب منطقه، آماده مرحله پس از تحریم ها می شود. آنها هم تجربه افغانستان و عراق را دارند و هم تجربه فاجعه ای برای تصاحب نفت و گاز در لیبی آفریدند را اندوخته اند.
آنچه که تا این اواخر بعنوان حدس و گمان مطرح می شد، حالا بعنوان یک درک عمیق حتی در خود حکومت نیز بدان باور کرده اند. این که احمدی نژاد نه دشمن، بلکه دوست امریکا در صحنه عمل و برای اجرای سیاست های استراتژیک امریکاست.
همین دولت این امکان را در اختیار سازمان ملل و شورای امنیت و امریکا و اتحادیه اروپا قرار داد تا نه تنها بر تحریم های اقتصادی بیافزاید، بلکه برای اهداف نظامی نیز با آغاز محاصره نظامی ایران به آنها کمک کند. اخباری که در هفته گذشته در امریکا و درباره عملیات کشف شده ترور اعلام شد، گام بلندی بود برای بخشیدن مشروعیت بین المللی به آنچه می خواهند بر سر ایران بیآورند .تنها در 6 کشور عربی خلیج فارس و دریای عمان قطر و عربستان سعودی و بحرین و امارات و کویت امریکا 21 پایگاه نظامی خود را برای این هدف بسیج کرده است و از سوی فرمانده نیروی دریائی سپاه وقتی اعلام می شود که ناوگان سپاه پاسداران به سوی آب های امریکا برای ضربه به امریکا حرکت کرده است، چرا باید تردید داشت در این که کسانی با اینگونه تهدیدها و بلوف ها آب به آسیاب استراتژی نظامی امریکا در منطقه می ریزند؟
و تازه این درحالی است که در مرز های مشترک ایران و آذربایجان و ترکمنستان نیز امریکا آماده عملیات نظامی علیه ایران است.
مانور مشترک ناو هواپیمابر "هری ترمن "و نیروهای فرانسوی و جنگنده های انگلستان باعث نگرانی نیست؟
 

راه توده 337   25 مهر ماه 1390

بازگشت