راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

علیه دولت حامی بانک ها
و مجری برنامه ریاضت اقتصادی
29 اکتبر
وعده مردم اسرائیل
برای تظاهرات خیابانی

 

روزنامه «یونگه ولت» چاپ آلمان که سخنگوی "چپ" این کشور است نوشت:
رژیم اسرائیل نگران از گسترش ابعاد اعتراضات مردم این کشور، به سرعت چند برنامه عقب نشینی را تدوین کرده و خود را آماده قبول برخی مطالبات تظاهرکنندگان این کشور کرده است. اما مردم اسرائیل هنوز این گام های محدود اصلاحی را برای عقب نشینی کافی ندانسته و برنامه ادامه تظاهرات اعلام شده است.
پارلمان اسرائیل در هفته های گذشته برنامه بررسی افزایش مالیات بر دارائی ثروتمندان، قانون کنترل عملکرد تراست ها و رفرم در بخش آموزشی کشور را مورد تائید قرار داده است. برای کودکان زیر 3 سال باید امکان حضور در مهد کودک دولتی فراهم شود.در اسرائیل کودکان زیر 3 سال به مهد کودک ها پذیرفته نمی شوند. همچنین دانش آموزان تا 9 سالگی باید از امکان حضور تمام وقت روزانه در مدسه برخوردار باشند ،بدین ترتیب کودکان در تمام طول روز در مدرسه بوده و امکان اشتغال برای پدر و مادرانشان فراهم شود
اگر مصوبات پارلمان اجرا شود، آنگاه دولت موظف می شود برای بهبود وضعت اجتماعی بمدت 5 سال جمعا 60 میلیارد شکل ( 12 میلیارد یورو) به این امر اختصاص دهد.
نمایندگان جنبش در اعتراض به مصاحبه نیانتیاهو در روزنامه «هارتص» اعلام کردند که با وجود اعلام آمادگی دولت برای انجام اصلاحات هنوز بودجه ای برای این برنامه در نظر گرفته نشده است.
جنبش اعتراضی اسرائیل بر این عقیده است که اقدامات در نظر گرفته شده دولت برای انجام اصلاحات بنیادی کافی نیست. کمبود خانه های مسکونی، وضعیت نامطلوب امکانات اجتماعی، بالا بودن هزینه های زندگی و وجود قرارداد های تحمیلی کار ساعتی، نیازمند انجام اصلاحات جدی می باشند. به همین دلیل علاوه بر اعلام تظاهرات عمومی برای روز 29 اکتبر، جنبش اعتراضی بمنظور اعلام حمایت از جنبش های اجتماعی بین المللی که همگی دارای یک هدف مشترک و ضد سیاست «نئو لیبرالیستی» و بر علیه مراکز مالی نظام سرمایه داری بین المللی است، سازماندهی اعتراضات همزمان بین المللی را نیز مد نظر دارد.
 

راه توده 337   25 مهر ماه 1390

بازگشت