راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

سقف جهان سرمایه داری
ترک های عمیق برداشته!

روزنامه «یونگه ولت» آلمان- ترجمه و تدوین عسگر داوودی

 

اعتراضات بین المللی علیه غارت «مراکز مالی نظام سرمایه داری» بویژه در سه هفته گذاشته ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. پوشیده نیست که کلیه این تظاهرات اعتراضی را اتحاد عمل حتی بین قاره ای جنبش چپ جهانی رهبری می کند.
بدنبال تظاهرات اسپانیا، پرتغال، اسرائیل، انگلیس، ایرلند، آلمان و یونان اکنون ابعاد اعلام اعتراضات در سراسر اروپا به خود اشکال منظم تری گرفته است.
روزنامه چپگرای «یونگه ولت» چاپ آلمان در همین رابطه از برگزاری کنفرانسی در روزهای پایانی ماه سپتامبر در لندن خبر داد. «یونگه ولت» نوشت:
400 تن از فعالان چپ اروپائی به نمایندگی از طرف سازمان های سیاسی ـ اجتماعی خود با حضور در کنفرانس « ائتلاف برای مقاومت» در لندن گرد هم آمدند.این کنفرانس به منظور مبارزه علیه سیاست «ریاضت اقتصادی و خصوصی سازی خدمات اجتماعی و دارائی های عمومی» به مردم کشور های اروپائی تشکیل شده بود.
کنفرانس« ائتلاف برای مقاومت» Coalition of Resistance« (COR) با حضور ترکیبی از نمایندگان «جناح چپ حزب کارگر انگلیس»، تعدادی از «نمایندگان سندیکا های کارگری و خدماتی اروپائی» و با حضور «نمایندگان یک گروه تروتسکیستی فرانسوی» تشکیل شد. «حزب چپ اروپا»، «سازمان اروپائیATTAC»، «سندیکا ایتالیائیCOBAS»، «سندیکای باسکیLAB»، «سازمان سندیکائی بخش آموزشی یونان OLME»، «حزب تروتسکیستیNPA فرانسه» «جنبشSinn Féin ( شین فیین) انگلیس» برگزار شد.«حزب چپ آلمان» نیز از برگزاری این کنفرانس حمایت کردند.
در برنامه افتتاح کنفرانس «پییر لاورنت» دبیر اول «حزب چپ اروپا» در سخنرانی خود ضرورت اتحاد عمل علیه سیاست «ریاضت اقتصادی» تحمیلی را ضروری دانست. او گفت که در سه سال گذشته اعتراضات اجتماعی بویژه در اروپا به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. تنها در سال 2010 در اروپای غربی شاهد 14 اعتصاب عمومی گسترده بوده ایم. در سال 2011 تا زمان برگزاری این کنفرانس، یعنی در9 ماه سپری شده امسال 6 اعتصاب عمومی گسترده انجام گرفته است. (لازم به یاد آوری که درزمان برگزاری کنفرانس مذکور هنوز موج حمایت ازجنبش« مبارزه بر علیه مراکز مالی سرمایه داری در وال استریت » به اروپا نرسیده بود).
دبیر اول «حزب چپ اروپا» یاد آوری کرد که بروز و گسترش اعتصابات عمومی در اروپا در مرحله فعلی به این دلیل مهم و قابل توجه است که در تمام سال های دهه هشتاد فقط 18 اعتصاب عمومی انجام گرفته است. در نتیجه با مقایسه شمار اعتصابات عمومی در 9 ماه اول سال 2011 نشان دهنده گسترش اعتراضات و نارضایتی عمومی مردم در اروپاست. او گفت که اعتراضات و درگیری های اجتماعی زمانی ابعاد عمیق تری به خود می گیرند که دولت ها بدون توجه به اعتراضات توده های میلیونی همچنان سیاست های «نئو لیبرالیستی» و ضد مردمی خود را به جامعه تحمیل می کنند. این سیاست های تحمیلی عملا جامعه را به نواندیشی برای برون رفت از مشکلات حاصل از سیاست های راستگرایانه دولت های حامی نظام سرمایه داری و تغییرات بنیادی سیاسی ـ اجتماعی وامیدارد.
کنفرانس «ائتلاف برای مقاومت» با تائید تظاهرات اعتراضی بیست و ششم ماه مارس گذشته که در آن نیم میلیون مردم انگلیس به سیاست های «نئو لیبرالیستی» حزب کارگر انگلیس اعتراض کردند و همچنین تاکید بر مطالبات اعتصاب سی ام ماه یونی گذشته که 750 هزار تن ازکارمندان خدمات اجتماعی انگلیس، در آن شرکت داشتند، مقرر داشت که روز سی ام ماه نوامبر را نیز روز اعتصاب عمومی در سراسر انگلیس اعلام می کند.
در این کنفرانس اعضاء و نمایندگان سازمان ها و گروه های شرکت کننده مواضع سازمانی خود را به اطلاع شرکت کنندگان و رسانه های همگانی رساندند.
«الیوربساسه نوت» از حزب ضد سرمایه داری (NPA)فرانسه خواستار توجه بیشتر به ابعاد اعتراضات اجتماعی در جنوب اروپا شد. او گفت که ضروری است تا چشم انداز اجرای اعتصابات عمومی سراسری در اروپا مورد بررسی جدیدی قرار گیرد. همزمان با برگزاری کنفرانس «ائتلاف برای مقاومت» در انگلیس، جنبش اعتراضی اسرائیل برنامه تظاهرات گسترده عمومی را برای روز 29 ماه اکتبر اعلام کرد.
برای دیدن آلبوم تظاهرات اعتراضی علیه مراکز مالی بین المللی اینجا مراجعه کنید.

 

راه توده 337   25 مهر ماه 1390

بازگشت