راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

"شیلی"
نمی خواهد، یکبار دیگر
زیر سلطه استبداد برود
«عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی

 

همزمان با فرار رسیدن سالگرد کودتای آمریکائی «پینوشه» و کشته شدن رئیس جمهور قانونی «سالوادور آلنده» در این کودتا و دستگیری بیش از هزاران تن از مبارزان چپ و سر به نیست کردن مخفیانه آنها، زمینه گسترش بیش از بیش اعتراضات اجتماعی که در هفته های گذشته در شیلی جریان دارد را فراهم ساخت. دانشجویان شیلی به همراه بخش گسترده ای از دیگر اقشار زحمتکش شیلی در هفته گذشته با برگزاری مراسم یاد بود رئیس جمهور سوسیالیست شیلی «سالوادور آلنده» در کودتای 11 سپتامبر 1973 یاد این شخصیت بین المللی را گرامی داشتند.
همچنین در روزهای 24 و 25 ماه اگوست با سرازیر شدن بیش از 600 هزار تن از مردم زحمتکش شیلی به خیابان های شهرهای بزرگ و کوبیدن بر لوازم آشپز خانه های خود میزان نارضایتی و اعتراض عمیق مردم شیلی را به نمایش گذاشته شد.
جنبش دانشجوئی شیلی نیز که دارای مواضع چپ است، طی بیانیه ای از کلیه دانشجویان و دانش آموزان و اعضاء خانواده آنها، استادان دانشگاه ها و مدارس عالی و دیگر اقشار زحمتکش فکری و یدی خواست که علاوه بر دفاع از خواست های دانشجویان، از پیشنهاد جنبش دانشجوئی برای تشکیل جلسات دیدار نمایندگان جنبش با مسئولین درجه اول دولتی حمایت کنند. جنبش طی اطلاعیه ای خواستار شد تا مسئولین دولتی امکان تشکیل جلسات بحث و تبادل نظر را با جنبش دانشجوئی فراهم کرده و به درگیری و خونریزی پایان دهد. آنها در بیانیه خود تاکید کردن «ما خواهان نشستن بر سر میز مذاکره و تبادل نظر هستیم. ما می خواهیم در صلح و آرامش و با تشریک مساعی برای مشکلات موجود راه حل پیدا کنیم»
هفته گذشته با وجود اینکه قبلا وزیر علوم مذاکره با جنبش دانشجوئی را رد کرده بود اما با ادامه و گسترش اعتراضات اجتماعی، رئیس جمهور راستگرای شیلی تلویحا امکان مذاکره با نمایندگان جنبش دانشجوئی را مطرح کرد. بدنبال مطرح شدن امکان چنین مذاکره ای، «فلیپ بولنس» مسئول اول جنبش دانشجوئی در مصاحبه خود گفت که در صورت دریافت پاسخ برای مذاکره جنبش دانشجوئی آنرا مورد بررسی قرار خواهد داد.
جنبش دانشجوئی شیلی دارای تجاربی تاریخی غنی است و با توجه به تظاهرات همگانی هفته های اخیر که در اعتراض به گرانی روز افزون و وعده های بی سرانجام رئیس جمهوری شیلی به خیابان آمده اند روحیه مقاوم خود را به نمایش گذاشت.
روز یکشنبه گذشته مسئول جنبش دانشجوئی اعلام کرد که یادداشت دعوت به مذاکره از طرف رئیس جمهور را دریافت کرده است. مسئول جنبش دانشجوئی همچنین اعلام کرد که از طرف جنبش یاداشتی دارای 12 مورد برای مذاکره تحویل داده شده است و جنبش منتظر پاسخ به پیشنهاد مفاد مورد مذاکره می باشد. جنبش دانشجوئی دوشنبه گذشته را بعنوان روز عزای عمومی بخاطر کشته شدن دانش آموز 16 ساله شرکت کننده در تظاهرات اعتراضی اعلام کرده بود. نماینده دانشجویان اعلام کرد که آغاز مذاکره با نمایندگان دولت منوط به توقف سرکوب دانشجویان ودانش آموزاناست: «تا زمانی که دولت بر علیه جنبش اعتراضی اقدامات سرکوبگرانه خود را متوقف نکرده است ما نمی توانیم وارد مذاکره با دولت بشویم.»

آخرین خبرها نشاندهنده آغاز مذاکرات میان نمایندگان دولت و جنبش دانشجوئی در روز های گذشته است، در این رابطه هنوز گزارش مستندی منتشر نشده است.
 

اینجا گزارش تصویری اول اعتراضات خیابانی شیلی را می بینید

اینجا گزارش تصویری دوم اعتراضات خیابانی شیلی را می بینید

اینجا فیلم اعتراضات خیابانی در شیلی را می بینید

اینجا فیلم کودتای آمریکائی پینوشه بر علیه رئیس جمهور قانونی اینجا شیلی«سالوادور آلنده »را می بینید


 

راه توده 333    28 شهریور ماه 1390

بازگشت