راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

با کشور شوراها
همان کردند که هیتلر
می خواست بکند

 

بیست سال قبل روسیه یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان بود که پایه این قدرت را رشد اقتصادی و صنایع مدرن، دستیابی به سلاح های اتمی و موشک های قاره پیما و داشتن ارتش مجهز با سلاح های اتمی تشکیل می داد. روسیه بدین ترتیب به یکی از ابرقدرت های جهان تبدیل شد. این دولت عملا از رودخانه ای "البا" در اروپای مرکزی تا رودخانه مکوگنگ در ویتنام نفوذ بی سابقه داشت. در آن سالها جهان به دو قطب شرق و غرب تقسیم شده بود. در قسمت زیادی در کشورهای نو استقلال در آفریقا و آمریکای لاتین نفوذ بی همتائی داشت. در جنوب و در شمال آفریقا و خاورمیانه الگوئی بود برای ساختمان اجتماعی نوین. روسیه برای تأسیس صنایع سنگین در این کشورها و کشورهای دیگر آسیا کمک می کرد. هندوستان، مصر، ایران و دیگر کشورها را میتوان بعنوان نمونه نشان داد.
بعد از فروپاشی شوروی روسیه صنایع سنگین و مدرن این کشور بنام خصوصی سازی در دست افرادی قرار گرفت که در گذشته یکی از میلیونها شهروند روسیه محسوب می شدند. نفت و گاز از جمله کالاهای گرانبهائی بودند که در مالکیت افراد نزدیک به حاکمان کنونی قرار گرفت. سرحدات روسیه باز شد. محصولات صنایع نه در بازار داخلی و نه در بازار خارجی خریدار پیدا نکرد. بیست سال است که روسیه به وارد کننده مواد غذائی و محصولات صنعتی تبدیل شده است. روسیه از لحاظ منابع طبیعی اولین کشور در جهان است. بدین سبب توجه جهان صنعتی را به خود جلب نموده است. نفت و گاز بشکل خام به سی ویک کشور جهان بویژه کشورهای اروپا صادر می شود. منابع طبیعی این کشور یعنی فلز، مس، آلمینوم، نیکل و فلزهای ذیقیمت دیگر را بشکل شمش به اروپا صادر می کنند. فلز در کارخانه های ذوب آهن ذوب می شود بعنوان پولاد و آلیمینوم بعوان کالای نیمه خام به اروپا و آمریکا صادر می شود.
روسیه بزرگ اکنون به زائده مواد خام تبدیل شده است. به نظر مقامات آمریکا، روسیه به ضروری ترین حلقه سیستم اقتصادی جهانی تبدیل شده است. برای این که این کشور بیش از 90 کشور جهان را با 50 نوع مواد خام تجهیز می کند. صادرات روسیه عبارتست از هشتاد درصد نیکل، آلمینیوم، مواد کاغذی، هفتاد درصد مس، شصت درصد پروکات، پنجاه درصد نفت، چهل درصد گاز. جالب توجه است که چهار درصد نفت و گاز برای تامین احتیاجات داخلی مصرف می شود. در چنین شرایطی است که در روسیه قیمت مواد غذایی در سال ٢٠١٠ ، ٣٦٣ % خدمات مربوط به آب، برق و گاز ٣٠٠% بالا رفته است.
روسیه گرچه در تولید نفت، در جهان اولین مقام را داراست، اما بنزین در روسیه کمیاب و قیمت آن نسبت به قیمت جهانی گرانتر شده است.
علاوه از این نیروی فعال انسانی نیز برای پیدا کردن کار، خواه کارفکری و خواه کار یدی به خارج مهاجرت می کنند. آنها برای پیدا کردن خوشبختی کشور خود را ترک می کنند. بنابه نوشته مارینا وورونینا «مشکل مهاجرت برای پیدا کردن کار به مرحله ای رسیده است که برای جویندگان خوشبختی نه جنبه خصوصی بلکه جنبه عمومی پیدا کرده است. این مهاجرت به نظر من (مارینا ف) شاید ملت را از بین نبرد. اما هزاران زن کشور خود را ترک می کنند. بدین ترتیب این مهاجرت به گنافون (نسل) خانواده روس تأثیر منفی می گذارد و سطح تربیت کادرها را پائین می آورد. »
وورونینا می گوید... شش سال از تجربه آمیزی من می گذرد.
سالهای اخیر میلیونها زن روسی از شانزده تا شصت سال از روسیه مهاجرت کرده اند. چهار درصد این زن ها برای به دست آوردن کار موقتی به خارج رفته اند. دولت بدین ترتیب می تواند هر سال یک میلیون نفر را از دست به دهد». ( روزنامه سووروس چاپ مسکو به تاریخ ٤/ ٨/ ٢٠١١.
امپریالیزم جهانی نابود کردن سیستم سیاسی و اجتماعی روسیه را مهم ترین وظیفه خود می داند. برای همین منظور حکومت برآمده از انقلاب اکتبر را در محاصره نظامی و اقتصادی قرار دادند و جنگ داخلی را به این کشور تحمیل نمودند. اما آنها به این هدف دست نیافتند. بیست سال بعد آلمان هیتلری برای از بین بردن دولت مردمی شوروی نیروهای نظامی و صنعتی اروپای متمرکز را علیه روسیه بکار بست. اما او هم نه توانست روسیه را تکه- تکه کند و سروری سرمایه داری جهانی را در این کشور برقرار نماید. هیتلر و هیتلریسم نابود شد. اما طولی نکشید بر سر کشور شورها، به سهولت چنان آوردند که هیتلر نتوانسته بود بیآورد.


سایت فرقه دمکرات آذربایجان
 

راه توده 333    28 شهریور ماه 1390

بازگشت