راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

پیشی گرفتن
حزب کمونیست روسیه
از حزب حاکم
"روسیه واحد"
بهروز بکتاشی


آخرین انتخابات منطقه ای فدرال روسیه روز ۱۸ سپتامبر برگزار شد. یعنی در مناطق مجمع زمسکی، شهر ویکسا و منطقه ویکسا از استا ن نیژنی گوراد. طبق داده های رسمی٬ نتایج این انتخابات بشرح زیر است:
حزب کمونیست روسیه فدراتیو-34.41 درصد،«روسیه واحد»۳۴.۰۵ درصد، ال د پ ار ۱۱.۰۲ درصد و «روسیه عادل»۹.۴۳ درصد.
شمارش موازی آرائ حزب کمونیست روسیه فدراتیو بشرح زیر است:
حزب کمونیست روسیه فدراتیو ۳۶ درصد و «روسیه واحد»۳۵
بموجب این آمار، حزب کمونیست روسیه، علیرغم همه محدودیت های حکومتی و محروم بودن از امکانات تبلیغاتی و زیر فشار تبلیغاتی حکومت علیه این حزب، تاکنون توانسته است از حزب حاکم، یعنی حزب "روسیه واحد" که پوتین و مدودف (نخست وزیر و رئیس جمهور روسیه) آن را سازمان داده و به حزبی دولتی تبدیل کرده اند پیشی بگیرد. در ارتباط با اهمیت نتایج این انتخابات باید توجه داشت که بزودی انتخابات ریاست جمهوری در روسیه برگزار می شود و از جانب حزب کمونیست روسیه "زوگانف" رهبر حزب کمونیست روسیه با کاندیدای حزب حاکم، یعنی حزب روسیه واحد که "پوتین" است رقابت خواهد کرد.خبرگزاری«ریا نووستی» در همین ارتباط گزارش داد: حزب کمونیست فدراسیون روسیه قصد دارد در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور، سیاست خارجی روسیه تغییر دهد و اتحاد تازه ملت های برادر را پیشنهاد کند. "گنادی زیوگانف" رهبر حزب کمونیست روسیه در گزارش خود درکنگره ما قبل انتخاباتی این حزب اعلام کرد: "کشور ما به شرایط مساعد برای رشد خود و خط مشی اصولا نوین در صحنه بین المللی نیاز فوق العاده دارد. کمونیست ما پیشنهاد می کند در روسیه "دولت اعتماد ملی" تشکیل شود. چنین خواهد توانست مواضع روسیه را در صحنه بین المللی تقویت کند. "روسیه باید تلاش های خود را معطوف به بالا بردن نقش سازمان ملل، محدود کردن نقش ناتو و انحلال این بلوک کند. تشکیل اتحاد تازه ملت های برادر دومین هدف ما در سیاست خارجی روسیه خواهد بود. همگرایی مجدد و سریع جمهوری های سابق شوروی، اساس تصمیمات ما در سیاست خارجی را تشکیل می دهد. نزدیکی روسیه، بلاروس، اوکراین و قزاقستان ، آغازگر این روند خواهد شد". انتخابات پارلمانی روسیه 4 دسامبر برگزاری می شود.

 

راه توده 334   4 مهر ماه 1390

بازگشت