راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

جشن اومانیته
پرشکوه تر از
سالهای گذشته!

آذرفریتاش

 

بیش از 500هزار تن از فعالان حزب کمونیست، کارگران، دانشجویان و دیگر قشرهای مردم فرانسه در روزهای 16و17و18 ماه سپتامبر در منطقه "کورنو" در حومه پاریس گرد آمدند تا در بزرگترین و پرسابقه ترین جشن فرهنگی ملی در این کشور، یعنی جشن سالانه روزنامه "اومانیته" شرکت کنند.
طی سه روز دهها هزار تن در صدها نشست سخنرانی، بحث، نمایشگاه، گفتگو شرکت کردند و پیرامون مسایل مختلف جامعه فرانسه و جهان تبادل نظر کردند. همچنین دهها هزار تن از "دهکده بين المللی" و غرفه های احزاب مترقی و چپ جهان بازدید کردند. متاسفانه در چند سال اخیر غرفه "نامه مردم" که بدلیل اخراج و کناره گیری همه اعضای حزب در فرانسه، بوسیله چند تنی از دیگر کشورها و با شتاب سرهم می شود در سطح توده ای ها و شمار بزرگ هواداران حزب نبود.
مهمترین و سیاسی ترین بخش جشن اومانیته مراسم پایانی آن است که در آن پاتریک لوهایریک مدیر اومانیته، پیر لوران رهبر حزب کمونیست فرانسه و ژان لوک ملانشون نامزد "جبهه چپ" در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده سخنرانی کردند.
پیش از آغاز سخنرانی ها نمایندگان کارگران کارخانه فرالیب درشهرمارسی به همراه کارگران کارخانه" استل" در منطقه بووه فرانسه که نام آنان امروز در رسانه های فرانسوی بر سر زبان هاست برروی صحنه آمدند و شرحی از وضعیت کارخانه های خود و طرح گسترده اخراج کارگران ارائه دادند.
پس از آن "جعفر هدیب" هماهنگ کنند منشور دولت خود گردان فلسطین برای دفاع از به رسمیت شناختن کشور فلسطین در سازمان ملل متحد برای حاضران سخنرانی کرد و در حین سخنان وی یکی از نمایندگان کمونیست در پارلمان اسرائیل برای روبوسی روی صحنه رفت و طرفین از تشکیل کشور مستقل فلسطینی پشتیبانی کردند.
سخنران دیگر این مراسم "یوسف طلیل" از مبارزان انقلاب تونس بود که گزارشی از انقلاب مردم تونس ارائه داد و گفت" مردم ستم دیده واستعمار شده تونس، حقوق بگیران وکارگران این کشور وارد نبردی طولانی برای رهائی از ستم و بیداد شده اند"
در ادامه ژان لوک میلانشون رهبر گروه انشعابی از حزب سوسیالیست که بعنوان نامزد جبهه چپ برای انتخابات سال اینده معرفی شده خطاب به زحمتکشان و مزدبران فرانسوی گفت: "ما برای حقوق واقعی خود مبارزه می کنیم و امروز حداقل دستمزد برای زیستن در این کشور1700 یورو است. "پیر لوران" رهبر حزب کمونیست فرانسه که آخرین سخنگوی این مراسم باشکوه بود مردم را به بسیجی وسیع برای پیروزی در انتحابات ریاست جمهوری سال آینده میکنم دعوت کرد و حطاب به هواداران حزب سوسیالیست و سبزها گفت: "دوستان 20 سال گذشته به ما کمونیست ها گفتید که شما دمکرات نیستید. می بینید که ما دمکرات هستیم. سپس به ما گفتید که شما هوادار محیط زیست شوید. می بینید هوادار محیط زیست هم هستیم. حال ما در انتحابات آینده ریاست جمهوری در فرانسه به شما سوسیالیستها میگوئیم که شما هم "چپ" شوید."
 

راه توده 334   4 مهر ماه 1390

بازگشت