راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

ششمین اجلاس «احزاب چپ اروپا» در ایتالیا
ملی کردن بانک ها
گام اول برای حل
بحران اقتصادی است
«عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان- ترجمه عسگر داوودی
 

همزمان با اعتراضات رو به گسترش مردم در خیابان های ایتالیا، 160 تن از مسئولین بخش های مختلف احزاب چپ و کمونیست اروپا که در «حزب چپ اروپا» متمرکزند از 17 کشور اروپائی به میزبانی «حزب کمونیست ایتالیا» در اجلاس تابستانی این حزب شرکت کردند.
برنامه دو روزه اجلاس فوق بحث در مورد بررسی بحران مالی سرمایه داری در اروپا و آمریکا و اعتراضات سیاسی موجود در کشورهای عربی است.
برنامه های پیش بینی شده در8 جلسه سیاسی جداگانه و 12 برنامه تجمع در تاریخ 15 و 16 ماه جولای با شعار« دنیای بهتری ممکن است» درمنطقه «تروی» ایتالیا برگزار شده بود.
رفقای اسپانیائی در رابطه با تجمع و اعتراضات سیاسی که از روز 15 ماه مه گذشته بویژه درمیدان «پولتا دل سول» مادرید آغاز شده و همچنان ادامه دارد گزارش خود را ارائه دادند. همچنین گزارش شد که احزاب کمونیست و سازمان های جوانان و دانشجوئی مرتبط و نیز جنبش فعال سرخ پوستی اسپانیا نیز در این تجمعات اعتراضی شرکت دارند.
رفقای ایتالیائی گزارش مبارزات موفقیت آمیز خود در مخالفت با خصوصی سازی منابع ارائه دادند. همچنین به پیشنهاد رفقای ایتالیائی شرکت کنندگان اطلاعیه حمایتی خود از اعتصاب اخطاری 15 ماه جولای شاغلان بخش بیمه را اعلام کردند (این اعتراض در 21 ماه جولای با موفقیت توانست میزان حق دریافتی خود را افزایش دهد.)
اعضاء جوان شرکت کننده از اتریش، ایتالیا و آلمان در رابطه با مشکلات موجود در بخش آموزش دانشگاهی و مشکلات کاریابی پس از پایان تحصیلات گزارش دادند و اشکال مبارزه در این باره را بررسی کردند.
اجلاس همچنین موضوع بحران مالی یونان، اسپانیا و ایتالیا را بررسی کرده و اشکال جدید مبارزاتی را در این رابطه مورد بحث و بررسی قرارداد.
تصمیم گرفته شد از بین فعالان سیاسی عضو احزاب چپ اروپا بمنظور آموزش تبادل افراد متقابلا انجام شود. در همین رابطه اعضاء حزب کمونیست آلمان نیز فعال خواهند بود.
ایجاد شبکه های اینترنتی بالکان، شبکه اینترنتی سندیکا های اروپائی، شبکه اینترنتی زنان اروپا، شبکه اینترنتی جوانان عضو «حزب چپ اروپا» و تنظیم برنامه دیدار آینده در نیکاراگوا تائید شد. بحث رشد بین المللی از جمله در رابطه با ترکیه، جزیره قبرس، و فنلاند،از جمله برنامه های پیش بینی شده برای اجلاس بعدی خواهد بود.
«پییر لاورنت» مسئول «حزب چپ اروپا» در مصاحبه با سایت «کمونیست اروپا» با تاکید بر تصمیم گیری های اجلاس فوق گفت که بحران مالی ـ اجتماعی در حال افزایش است و آمادگی احزاب چپ اروپا برای هماهنگی معترضین ضروری می باشد.«حزب چپ اروپا» در مقطعی قرار دارد که نیازمند ارائه یک آلترناتیو مناسب به این اعتراضات مردمی است.
«پیتر مایر» مسئول « اتحاد چپ اسپانیا» معتقد است که بحران اقتصادی موجود در اروپا نه فقط ناشی از سیاست های تحمیلی« صندق بین المللی پول» و«بانک مرکزی اروپا» بلکه ناشی از سیاست نئو لیبرالیستی احزاب دست راستی حاکم و سوسیال دموکرات است.
«آلکسس تسی پاراس» مسئول حزب«سووناس پیسموس» از یونان براین باور است که دولت سوسیال دموکرات یونان باوجود دریافت وام از صندوق بین المللی پول و کشور های اروپائی بر این امر اعتراف می کند که بحران اقتصادی عامل بروز «دپرسیون اجتماعی» در جامعه یونان خواهد بود. تمامی این بحران ها چه بحران اقتصادی و چه بحران اجتماعی ناشی از آن ناشی از عملکرد سود جویانه صاحبان بانک ها است. مردم یونان را به خرگوش آزمایشگاهی ایدئولوژی نئولیبرالیستی مراکز سرمایه داری امپریالیستی تبدیل کرده اند. با رهبری سیاسی صحیح احزاب کمونیست و چپ اروپا می توانند زمینه ایجاد یک نظام سیاسی مردمی را در اروپا فراهم کنند. ملت ها نیازمند این هستند تا به این باور برسند که تغییر و ایجاد یک نظام اقتصادی مردمی ممکن است. ایجاد دنیائی بهتر. تغییر بنیادی در نظام دارائی ها، ایجاد دموکراسی توده ای.
در قطعنامه پایانی بر دو تصمیم استراتژیک تاکید شده است:
تشکیل سازمانی تحت نام « کمیته رشد اجتماعی اروپا» که مورد تصویب اجلاس قرار گرفت و نیز مقرر شد تا برنامه سازماندهی تظاهرات سراسری در 15ماه اکتبر توسط کلیه سندیکاهای اروپائی به اطلاع اعضاء «حزب چپ اروپا» رسانده شده و اقدامات لازم در این رابطه انجام شود، تا این تظاهرات به طور همزمان در تمامی کشورهای اروپائی برگزار شود.
قطعنامه پایانی اجلاس همچنین بر ملی کردن بانک ها، چشم پوشی از بخش قابل توجهی از بدهکاری کشورها به مراکز مالی بین المللی، ایجاد سیستمی حقوقی برای نظارت افکار عمومی بر عملکرد بانک ها و بازار ارز، تاکید کرده است.توقع مراکز مالی قدرت های بزرگ برای تحمیل برنامه ریاضت اقتصادی به ملت ها و نیز حذف محل کارها و بیکارکردن کارگران و کارمندان در قبال پرداخت وام ها باید متوقف شود.
«حزب چپ اروپا» همواره نسبت به امکان بالای بروز بحران های حاصل از ریاضت های اقتصادی تحمیلی «صندوق بین المللی پول» و «بانک مرکزی اروپا» هشدار داده است.اکنون آشکارا بروزخطرات ناشی ازبحران بدهکاری ها خود را نمایان کرده است.
زمان بنیانگذاری یک «اروپائی جدید» فراررسیده است.مبارزات توده ای را باید در رسیدن به این هدف سازمان داد.پیشقراول این مبارزه عملا زحمتکشان یدی و فکری خواهند بود.
 

راه توده 327    17 مرداد ماه 1390

بازگشت